Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Hästi läbimõeldud hoogtöö

Hästi läbimõeldud hoogtöö

María Isabel on agar noor kuulutaja, kes elab San Bernardo linnas Tšiilis. Tema ja ta pere on maputše indiaanlased. Nad on innukalt pingutanud selle nimel, et loodaks uus mapudungunikeelne kogudus. See on keel, mida maputšed räägivad.

Kui teatati, et Kristuse surma mälestusõhtu kõne peetakse ka mapudunguni keeles ja et trükitud on 2000 kutset, siis pani see María Isabeli mõtlema. Kuidas tema saaks selles töös kaasa lüüa? Talle tulid meelde kogemused teistest noortest, kes on Jehoova tunnistajad ja kes on edukalt tunnistust andnud koolikaaslastele ja õpetajatele. Ta rääkis sellest oma vanematega ja koos nad otsustasid, et María Isabel mõtleb välja plaani, kuidas levitada kutseid koolis. Millise idee peale ta tuli?

Kõigepealt küsis María Isabel kooli juhtkonnalt, kas ta võib ühe kutse panna üles kooli peasissekäigu juurde. Talle anti selleks luba ja teda kiideti algatusvõime eest. Üks kord hommikuse loenduse ajal tegi kooli direktor selle kutse kohta teate isegi valjuhääldi kaudu!

Seejärel küsis María Isabel, kas ta võib käia läbi kõik klassid. Saanud selleks õpetajatelt loa, küsis ta iga klassi õpilastelt, kas keegi neist on maputše. Ta jutustab: „Ma arvasin, et kogu koolis on ehk 10 kuni 15 maputše peredest pärit õpilast, aga neid oli palju rohkem. Ma jagasin sel viisil 150 kutset!”

„TA OOTAS KEDAGI VANEMAT”

Üks naine, kes nägi kutset kooli sissekäigu juures, tundis huvi, kelle käest ta võiks selle ürituse kohta lähemalt küsida. Võib ette kujutada tema üllatust, kui ta juhatati 10-aastase tüdruku juurde! „Ta ootas kedagi vanemat,” sõnab María Isabel laia naeratusega. María Isabel andis naisele kutse ja selgitas lühidalt, mis üritusega on tegu. Seejärel küsis tüdruk tema aadressi, et koos oma vanematega seda naist külastada ja rääkida talle rohkem Jumala kuningriigist. Need 20 kuulutajat, kes jagavad sealkandis tõesõnumit mapudunguni keeles, olid üliõnnelikud, kui see naine ja veel 26 maputše rahvusest huvitatut tulid mälestusõhtule. Nüüd on seal jõudsalt kasvav kogudus!

Kas sina saaksid näidata samasugust algatusvõimet ja kutsuda oma kooli- või töökaaslasi mälestusõhtule, konvendile või kuulama avalikku kõnet? Võid otsida meie väljaannetest kogemusi, et saada ideid, kuidas sellist projekti teoks teha. Palu Jehoovalt ka tema püha vaimu, et see aitaks sul julgelt temast tunnistust anda (Luuka 11:13). Nii tehes võid meeldivalt üllatuda ja tunda suurt rõõmu oma hästi läbimõeldud töö tulemuste üle.