Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Lugejate küsimusi

Lugejate küsimusi

 Lugejate küsimusi

Kirjas heebrealastele räägib apostel Paulus „käte pealepanemisest”. Kas ta viitab kogudusevanemate ametissemääramisele või millelegi muule? (Heebr. 6:2.)

Ei saa küll kindlalt väita, aga ilmselt mõtles Paulus käte pealepanemise all vaimuandide edasiandmist.

Piiblis räägitakse tõesti käte pealepanemisest seoses teokraatlike ametissemääramistega. Mooses ’pani oma käed’ Joosua peale, kui määras ta oma mantlipärijaks (5. Moos. 34:9). Kristlikus koguduses määrati kõlblikke mehi ametisse käte pealepanemise teel (Ap. t. 6:6; 1. Tim. 4:14). Paulus hoiatas, et käte peale panemisega ei kiirustataks (1. Tim. 5:22).

Ent heebrea kristlasi innustas Paulus ’pürgima edasi küpsuse poole’ (UM), nüüd, kus nad olid jätnud seljataha „algõpetuse”. Sellele järgnes loetelu: „pöördumine surnud tegudest ja usk Jumalasse, õpetus ristimisest ja käte pealepanemisest” (Heebr. 6:1, 2). Kas kogudusevanemate ametissemääramine võiks kuuluda algõpetuse juurde, kust kristlased peaksid pürgima edasi? Ei. Kogudusevanemaks saamine on eesmärk, mille poole peaksid püüdlema ja seejärel seda väärtustama küpsed vennad (1. Tim. 3:1).

Käte pealepanemist kasutati ka teisel otstarbel. Jehoova hülgas esimesel sajandil sünnipärase Iisraeli kui oma rahva ja valis endale vaimse Iisraeli, võitud kristlaste koguduse (Matt. 21:43; Ap. t. 15:14; Gal. 6:16). Imepärased vaimuannid, nagu keeltega rääkimine, olid selle muutuse tõenduseks (1. Kor. 12:4–11). Kui Korneelius ja tema kodakondsed tulid usu juurde, said need vastpöördunud püha vaimu, mis ilmnes sellest, et nad hakkasid ’võõraid keeli rääkima’ (Ap. t. 10:44–46).

Mõnikord anti imepäraseid ande edasi käte pealepanemisega. Kui Filippus levitas head sõnumit Samaarias, siis paljud ristiti. Juhtiv kogu saatis sinna apostlid Peetruse ja Johannese. Miks? Me loeme: „Siis panid nad [kaks apostlit] oma käed nende [äsjaristitute] peale, ja nad said Püha Vaimu.” Paistab, et see tähendas seda, et nad said vaimuande, võimeid, mis olid teistele nähtavad. Seda võib järeldada sellest, et varem nõidusega tegelenud Siimon nägi vaimu tegutsemist ning soovis ahnelt ka endale osta võimet anda käte pealepanemise kaudu teistele edasi püha vaimu koos imeliste andidega (Ap. t. 8:5–20). Hiljem ristiti Efesoses 12 inimest. Piibel ütleb: „Kui Paulus pani oma käed nende peale, tuli Püha Vaim nende peale ja nad rääkisid võõraid keeli ja ennustasid” (Ap. t. 19:1–7; võrdle 2. Timoteosele 1:6).

Niisiis, kirjakohas Heebrealastele 6:2 mõtles Paulus ilmselt käte pealepanemise all uutele usklikele vaimuandide edasiandmist.