Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Kui ootused ei täitu

Kui ootused ei täitu

 Kui ootused ei täitu

IGAS abielus võib ette tulla pettumusi, isegi kui mees ja naine näisid kurameerimise ajal teineteisega suurepäraselt sobivat. Kuidas aga võivad kaks inimest, kes paistsid enne abiellumist olevat teineteise jaoks lausa loodud, hiljem nii erinevaks osutuda?

Piibel ütleb, et need, kes abielluvad, saavad tunda „vaeva ja südamevalu” (1. Korintlastele 7:28, The New English Bible). Tihtipeale on niisugune viletsus mingil määral seotud inimliku ebatäiuslikkusega (Roomlastele 3:23). Peale selle võib vaeva ja südamevalu põhjustada ka see, kui üks kaasadest või siis kumbki ei rakenda ellu Piibli põhimõtteid (Jesaja 48:17, 18). Ent mõnikord juhtub ka nii, et mehel või naisel on abielu suhtes ebarealistlikud ootused. Sel juhul võivad arusaamatused tekitada tõsiseid probleeme.

Ebarealistlikud ootused

Oled sa siis abielumees või -naine, oli sul abielludes tõenäoliselt mitmeidki ootusi. Enamikul meist oli. Mõtiskle hetk selle üle, millisest elust sa unistasid. Kas su abielu on osutunud teistsuguseks? Kui on, siis ära tee sellest veel järeldust, et probleeme pole võimalik lahendada. Piibli põhimõtete ellurakendamine aitab asju korda seada * (2. Timoteosele 3:16). Samal ajal oleks ka hea kaaluda, mida sa abielult ootasid.

Näiteks mõtlesid mõned, et abielu on alati täis romantikat nagu muinasjuttudes ja et neil on võimalik abikaasaga suurema osa ajast koos olla või et neil õnnestub kõik erimeelsused väga libedalt lahendada. Paljud on ka arvanud, et abielus olles pole enam tarvis seksuaaltungi üle valitseda. Kuna kõik sellised üldlevinud ootused on mõnevõrra ebarealistlikud, tekitavad need mõnele kahtlemata pettumust (1. Moosese 3:16).

Veel üks ebarealistlik ootus on see, et abielu iseenesest teeb inimese õnnelikuks. Muidugi võib kaaslane olla suureks rõõmuks (Õpetussõnad 18:22; 31:10; Koguja 4:9). Ent kas abielu oleks tark pidada kõigi raskuste imerohuks? Neil, kes nõnda arvavad, tuleb tavaliselt valusalt kukkuda.

Enda sees hoitud ootused

Siiski pole mitte kõik ootused utoopilised. Vastupidi, mõned soovid on igati õigustatud. Probleemid võivad aga kerkida, kui oma ootustest pole üksteisele räägitud.  „Olen näinud, kuidas abikaasad üksteise peale haavuvad, kuna üks neist on oodanud midagi, millest tema abikaasa pole teadlik olnud,” märgib üks abielunõustaja. Et mõista, kuidas niisugune olukord võib tekkida, kujuta ette järgmist stsenaariumi.

Anne abiellub Andresega, kes elab teises linnas. Anne mõistis juba enne abiellumist, et temasugusel ujedal inimesel pole uude kohta kolimine kerge. Samas oli ta kindel, et mees aitab tal kohaneda. Näiteks ootas Anne, et Andres oleks tema kõrval ja aitaks tal oma sõpradega tuttavaks saada. Nii aga kahjuks ei juhtu. Andres unustab end sõpradega vestlema, jättes Anne üksi. Anne tunneb end hooletusse jäetuna, peaaegu et hüljatunagi. Kuidas võib küll Andres nii tundetu olla, mõtleb ta endamisi.

Kas Anne ootused olid ebarealistlikud? Mitte sugugi. Ta lihtsalt soovis, et mees aitaks tal uue ümbrusega kohaneda. Anne on uje ja tal pole võõraste inimeste keskel kerge olla. Probleem on aga selles, et Anne pole oma tunnetest kunagi Andresele rääkinud. Seega pole Andresel õrna aimugi, mis Anne hinges parasjagu toimub. Mis juhtuks, kui see probleem kestaks edasi? Anne meelepaha muudkui kuhjuks ning aja möödudes hakkaks ta arvama, et Andres on tema tunnete suhtes täiesti ükskõikne.

Võib-olla oled ka sina olnud pettunud, kuna sulle on tundunud, et abikaasa on su vajaduste suhtes ükskõikne. Mida tuleks sul sel juhul teha?

Rääkige sellest, mis hingel

Luhtunud ootusi on tõepoolest raske taluda (Õpetussõnad 13:12). Siiski on sul  võimalik midagi ette võtta. „Sa võid teisi veenda, kui oled tark ja räägid mõistlikult,” ütleb Piibli õpetussõna (Õpetussõnad 16:23, Contemporary English Version). Niisiis, kui tunned, et sinu ootused on põhjendatud, räägi nendest oma abikaasaga.

Püüa selleks leida õige aeg ja olukord ja ka õiged sõnad, et oma murest teada anda (Õpetussõnad 25:11). Räägi rahulikult ja lugupidavalt. Pea meeles, et sinu eesmärk pole abikaasat süüdistada, vaid anda talle teada oma ootustest ja tunnetest (Õpetussõnad 15:1).

Milleks kõike seda vaeva näha? Kas tähelepanelik abikaasa ei peaks ise teadma, mida sa temalt ootad? Asi on nii, et sinu abikaasa võib vaadata olukorda oma vaatenurgast, aga ta arvestaks meeleldi sinu vajadustega, kui sa nendest talle teada annaksid. See, kui sa pead oma abikaasale ütlema, mida sa tahad või vajad, ei näita, et teie abielu on ebaõnnestunud või et su abikaasa on tundetu.

Niisiis ära karda abikaasale oma mõtetest rääkida. Näiteks varem kirjeldatud olukorra puhul oleks Annel tark Andresele öelda: „Ma tahtsin sulle midagi rääkida. Mul on päris raske kõikide nende võõraste inimeste keskel olla. Kas sa võiksid aidata mul kuidagi sisse elada?”

 „Nobe kuulma”

Nüüd vaatame aga asju teisest küljest. Oletagem, et sina oled see, kellele abikaasa ütleb, et sa pole tema ootusi täitnud. Kui nii juhtub, siis kuula teda! Ära asu kaitsepositsioonile. Selle asemel ole „nobe kuulma, pikaline rääkima, pikaline vihale” (Jakoobuse 1:19; Õpetussõnad 18:13). Apostel Paulus innustas kaaskristlasi: „Ärgu ükski otsigu oma kasu, vaid teise kasu!” (1. Korintlastele 10:24).

Sulle on abiks see, kui paned end abikaasa olukorda. Piibel ütleb: „Teie, mehed, elage naisega targasti.” Või nagu ütleb see tekst Phillipi tõlke järgi: „Teie, mehed, peaksite püüdma mõista naist, kellega te koos elate” (1. Peetruse 3:7). Muidugi peaksid seda tegema ka naised.

Ükskõik kui hästi te ka omavahel kokku ei sobiks, ei saa teil kõige suhtes alati ühesugune arvamus olla. (Vaata kasti „Üks vaatepilt, eri vaated”.) See tuleb tegelikult kasuks, sest on hea vaadata asju teise inimese seisukohast. Teil mõlemal on tegelikult abielu suhtes omad ootused, mis on tingitud teie perekondlikust taustast ja kultuurist. Niisiis, hoolimata sellest et te armastate üksteist, on teil sellegipoolest erisuguseid ootusi.

Näiteks teavad kõik kristlikud abielupaarid, et nad peavad oma elus juhinduma juhtpositsiooni põhimõttest (Efeslastele 5:22, 23). Kuidas aga mees seda positsiooni kasutab ja naine talle allub? Kas teie juhindute sellest Piibli põhimõttest ja kas te tõesti näete vaeva, et seda järgida?

Teil võib olla erisuguseid seisukohti ka igapäevaelu suhtes. Kes missuguseid majapidamistöid teeb? Millal veeta aega sugulastega ja kui palju? Kuidas panna Jumala Kuningriik oma elus esikohale? (Matteuse 6:33.) Mis puutub rahaasjadesse, siis on kerge võlgadesse sattuda. Niisiis tasub olla kokkuhoidlik. Mida aga kokkuhoidlikkus täpsemalt tähendab? Sellistest asjadest tuleb rääkida avameelselt ja lugupidavalt. Kui seda teha, läheb hästi.

Kui arutada omavahel niisuguseid asju, on elu rahulikum, ja seda isegi juhul, kui mõni ootus on jäänud täitumata. Siis on ka kergem rakendada apostel Pauluse nõuannet ’sallida üksteist ja andeks anda üksteisele, kui kellelgi on kaebust teise peale’ (Koloslastele 3:13).

[Allmärkus]

^ lõik 5 Abieluprobleemide lahendamiseks leiab palju häid nõuandeid raamatust „Perekonnaõnne saladus”; väljaandjad Jehoova tunnistajad.

[Kast/pilt lk 10]

ÜKS VAATEPILT, ERI VAATED

Kujuta endale ette gruppi turiste, kes vaatleb kaunist maastikku. Kuigi kogu grupi ees on üks ja sama vaatepilt, näeb iga inimene seda erinevalt. Miks? Kuna igaühel on erinev vaatekoht. Ükski ei seisa täpselt samas kohas kui teine. Pealegi ei ole kõigi tähelepanu suunatud vaatepildi samale osale. Igaüks leiab just enda jaoks midagi huvitavat. Sama kehtib ka abielus. Isegi siis, kui mees ja naine sobivad omavahel hästi, ei suhtu nad asjadesse täpselt ühtemoodi. ... Suhtlemine hõlmab pingutuste tegemist selleks, et sulatada need erinevused harmooniliseks suhteks. Seega on vaja võtta aega, et omavahel vestelda. („Vahitorn” 1. august 1993, lk 4.)

[Kast lk 11]

MIDA SA VÕIKSID TEHA

• Kaalu oma ootusi. Kas need on realistlikud? Kas sa ootad oma kaasalt liiga palju? (Filiplastele 2:4; 4:5, UM.)

• Püüa ebarealistlikest ootustest loobuda. Ära oota, et oleksite kõiges ühel meelel, vaid võta eesmärgiks lahendada kõik erimeelsused rahulikult (Efeslastele 4:32).

• Räägi oma ootustest. Asjade selgeksrääkimine on põhiline samm, mis aitab õppida armastust osutama ja üksteisest lugu pidama (Efeslastele 5:33).

[Pilt lk 9]

Ole „nobe kuulma” oma abikaasa muresid