Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Lugejate küsimusi

Lugejate küsimusi

 Lugejate küsimusi

Kas Noa võttis laeva igast puhtast loomaliigist seitse isendit või seitse paari?

Kui Noa oli lõpetanud laeva ehitamise, ütles Jehoova talle: „Mine sina ja kogu su pere laeva, sest ma olen näinud, et sa selle rahvapõlve seas minu ees õige oled. Võta enesele kõigist puhtaist loomadest seitse paari, isane ja emane; ja loomadest, kes puhtad ei ole, kaks – isane ja emane” (1. Moosese 7:1, 2).

Väljendi „seitse paari” asemel on algkeeles sõna-sõnalt öeldud „seitse seitse” (1. Moosese 7:2, UM allmärkus). Heebrea keeles ei tähenda numbrite kordamine tingimata seda, et need tuleks kokku liita. Näiteks kirjakohas 2. Saamueli 21:20 räägitakse „pikakasvulisest mehest”, kellel oli „kuus sõrme kummalgi käel ja kuus varvast kummalgi jalal”. Heebrea keeles on siin numbrit „kuus” korratud. See aga ei tähenda, et sel suurel mehel oli kummalgi käel kuus paari sõrmi ja kummalgi jalal kuus paari varbaid. Kordamine näitab ainult seda, et mõlemal käel oli kuus sõrme ja mõlemal jalal kuus varvast.

Mida numbrite kordamine heebrea keele grammatika järgi tähendab? William Harperi raamatus „Introductory Hebrew Method and Manual” öeldakse salmide 1. Moosese 7:2, 9 kohta: „Sõnu korratakse sageli, et väljendada distributiivset [jaotuvat] seost.” Geseniuse „Hebrew Grammar” (teine ingliskeelne väljaanne) kirjutab: „Distributiive väljendatakse ... põhiarvu kordamisega.” Näidetena on selles raamatus toodud kirjakohad 1. Moosese 7:9, 15 ja 2. Saamueli 21:20, kus korratakse numbreid kaks ja kuus.

Seega ei tähenda „seitse seitse” kirjakohas 1. Moosese 7:2 seitset paari ehk 14 isendit, just nagu kahe kordamine tekstides 1. Moosese 7:9, 15 ei tähenda kahte paari ehk nelja looma. Niisiis võeti puhtaid loomi laeva igast liigist seitse, ebapuhtaid aga igast kaks.

Mida aga öelda kirjakohas 1. Moosese 7:2 esineva väljendi „isane ja emane” kohta, mis järgneb vahetult ütlusele „seitse paari”? See on kinnitanud mõnede arvamust, et Noal kästi võtta igast puhtast loomast seitse paari. Puhtaid loomi ei võetud laeva vaid selleks, et need paljuneksid. 1. Moosese 8:20 annab teada, et pärast laevast väljumist ehitas Noa „Jehoovale altari ja võttis kõigist puhtaist loomadest ja kõigist puhtaist lindudest ning ohverdas altaril põletusohvreid”. Kuna Noal oli igast puhtast loomast ka seitsmes, oli tal mida ohverdada ning järele jäi kolm paari maa peal paljunemiseks oma liikide järele.