Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Tasased pärivad maa

Tasased pärivad maa

 Tasased pärivad maa

„Ma kujutan ette, et loodust ootab ees muutmine ja taastamine ... Seda küll mitte otsekohe, vaid alles väga kauge aja pärast, kui luuakse uus taevas ja uus maa.” (Jean-Marie Pelt, Prantsusmaa keskkonnaspetsialist)

PALJUD, kes on mures maa looduse ja ühiskonna pärast, sooviksid väga, et meie maakera muudetaks paradiisiks. Seda lootust ei saa siiski pidada vaid 21. sajandi tulevikuunistuseks. Juba kaua aega tagasi tõotas Piibel, et maa peal taastatakse paradiis. Paljudele on Pühakirjast tuttavad Jeesuse sõnad „tasased ... pärivad maa” ja „sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal” (Matteuse 5:5; 6:10). Tänapäeval usuvad aga vaid vähesed maapealsesse paradiisi, kus elavad alandlikud inimesed. Enamiku arvates, kes väidavad end olevat kristlased, on paradiis igaveseks kadunud.

Prantsuse ajakiri „La Vie” selgitab, miks usk paradiisi – ükskõik kas maisesse või taevasesse – on hüljatud, seda vähemalt katoliku kirikus: „Olgugi et see oli katoliku õpetustes tähtsal kohal tervelt 19 sajandit, on paradiisi mõiste nüüd kadunud kiriku palvetundidest, pühapäevastest jutlustest ning teoloogiakursustest ja usuõpetustundidest.” Öeldakse, et sõna „paradiis” on mähkunud „müsteeriumi ja segaduse paksu uttu”. Mõned jutlustajad väldivad seda sõna teadlikult, kuna see „seostub üleliia maise õnnega”.

Religioonile keskendunud sotsioloog Frédéric Lenoiri arvates tekitab paradiisi mõiste inimestes „stereotüüpseid ettekujutusi”. Ka ajaloolane Jean Delumeau, kes on kirjutanud sel teemal mitmeid raamatuid, on seisukohal, et Piibli tõotused täituvad peamiselt sümboolses mõttes. Ta kirjutab: „Küsimusele „Mis on saanud paradiisist?” vastab ristiusk, et tänu meie Päästja ülesäratamisele võtame ühel päeval kõik üksteisel kätest kinni ja kõik on õnnelikud.”

Kas maisest paradiisist on siis üldse enam mõtet rääkida? Mis meie planeeti täpsemalt ees ootab? Kas ettekujutus tulevikust on ähmane või selge? Järgmine artikkel vastab neile küsimustele.

 [Pildi allikaviide lk 2]

KAANEPILT: Emma Lee/Life File/Getty Images