Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Tagakiusatud, kuid siiski õnnelikud

Tagakiusatud, kuid siiski õnnelikud

 Tagakiusatud, kuid siiski õnnelikud

„Õndsad olete teie, kui inimesed teid minu pärast laimavad ja taga kiusavad ja valetades räägivad teist kõiksugust kurja.” (Matteuse 5:11)

1. Mida kinnitas Jeesus oma järelkäijatele seoses õnnelikkuse ja tagakiusamisega?

KUI Jeesus saatis oma apostlid esimest korda Kuningriiki kuulutama, hoiatas ta neid, et nad võivad kogeda vastupanu. Ta ütles neile: „Te saate kõikide vihaalusteks minu nime pärast.” (Matteuse 10:5–18, 22.) Ent varem oli ta mäejutluses apostlitele ja teistele kinnitanud, et selline vastupanu ei pruugi kahandada nende sügavat õnnetunnet. Õigupoolest andis Jeesus isegi mõista, et kristlased on tagakiusamise pärast õnnelikud! Kuidas võib tagakiusamine õnnelikuks teha?

 Kannatamine „õiguse pärast”

2. Millised kannatused teevad Jeesuse ja apostel Peetruse sõnade kohaselt õnnelikuks?

2 Jeesus ütles kaheksandaks õnne põhjuseks: „Õndsad on need, keda taga kiusatakse õiguse pärast, sest nende päralt on taevariik” (Matteuse 5:10). Kannatamises pole iseenesest midagi kiiduväärset. Apostel Peetrus kirjutas: „Mis kiitus see on, kui teid pekstakse patu pärast ning te jääte kannatlikuks? Aga kui te head tehes ja kurja kannatades püsite kannatlikena, siis on see arm Jumala juures.” Hiljem ta ütles: „Ärgu siis keegi teist kannatagu mõrtsukana või vargana või kurjategijana või salakaebajana. Aga kui keegi kannatab ristiinimesena [„kristlasena”, P 1997], siis ta ärgu häbenegu, vaid andku Jumalale austust selle nimega.” (1. Peetruse 2:20; 4:15, 16.) Vastavalt Jeesuse sõnadele kaasneb kannatustega õnnetunne sel juhul, kui kannatusi talutakse „õiguse pärast”.

3. a) Mida tähendab olla taga kiusatud „õiguse pärast”? b) Kuidas mõjutas tagakiusamine algkristlasi?

3 Tõelist õiglust mõõdetakse Jumala tahtele ja tema käskudele vastavusega. „Õiguse pärast” kannatamine tähendab seega seda, et kellelgi on raskusi seetõttu, et ta seisab vastu survele rikkuda Jumala mõõdupuid või nõudeid. Juudi usujuhid kiusasid apostleid taga, sest need keeldusid lõpetamast Jeesuse nimel kuulutamist (Apostlite teod 4:18–20; 5:27–29, 40). Kas see kahandas apostlite rõõmu või peatas nende kuulutustöö? Mitte sinnapoolegi! „Nemad läksid Suurkohtu eest minema, rõõmsad sellest, et neid oli väärt arvatud kannatama teotust selle nime pärast. Ja nad ei lakanud iga päev pühakojas ja kodasid mööda õpetamast evangeeliumi Kristusest Jeesusest” (Apostlite teod 5:41, 42). Tagakiusamine tõi neile rõõmu ja andis neile kuulutustööks uut indu. Hiljem hakkasid algkristlasi taga kiusama Rooma sõdurid – põhjuseks keisri kummardamisest keeldumine.

4. Mis on mõned põhjused, miks kristlasi taga kiusatakse?

4 Tänapäeval on Jehoova tunnistajaid kiusatud taga selle pärast, et nad ei lõpeta „kuningriigi evangeeliumi” kuulutamist (Matteuse 24:14). Kui nende kristlikud koosolekud keelustatakse, siis on nad nõus pigem kannatama kui oma kooskäimisi lõpetama, sest Piiblis on antud käsk kogudusena koos käia (Heebrealastele 10:24, 25). Neid on kiusatud taga ka kristliku erapooletuse või vere väärtarvitamisest keeldumise tõttu (Johannese 17:14; Apostlite teod 15:28, 29). Sellest hoolimata toob õiguse eest seismine Jumala rahvale tänapäeval rohkesti sisemist rahu ja õnne (1. Peetruse 3:14).

Laimatud Kristuse pärast

5. Mis on peamine põhjus, miks Jehoova teenijaid tänapäeval taga kiusatakse?

5 Üheksas õndsakskiitmine, mida Jeesus oma mäejutluses käsitles, on seotud samuti tagakiusamisega. Ta sõnas: „Õndsad olete teie, kui inimesed teid minu pärast laimavad ja taga kiusavad ja valetades räägivad teist kõiksugust kurja” (Matteuse 5:11). Peamine põhjus, miks Jehoova teenijaid taga kiusatakse, on see, et nad pole praeguse kurja maailmasüsteemi osa. Jeesus ütles oma jüngritele: „Kui te oleksite maailmast, siis maailm armastaks oma. Aga et te ei ole maailmast, vaid mina olen teid ära valinud maailmast, sellepärast vihkab teid maailm!” (Johannese 15:19). Apostel Peetrus tõi välja sarnase mõtte: „Nemad võõrastavad seda, et teie nendega ühes ei jookse samas lodeva elu voolus, ning pilkavad teid” (1. Peetruse 4:4).

6. a) Miks võitute jääki ja nende kaaslasi laimatakse ja taga kiusatakse? b) Kas selline laim kahandab meie õnnetunnet?

 6 Oleme juba näinud, et algkristlasi kiusati taga selle pärast, et nad ei lõpetanud Jeesuse nimel kuulutamist. Kristus andis oma järelkäijatele ülesande: „Te peate olema minu tunnistajad ... ilmamaa äärteni” (Apostlite teod 1:8, P 1997). Kristuse võitud vendade ustav jääk, keda aitavad nende lojaalsed kaaslased suurest rahvahulgast, on seda ülesannet innukalt täitnud (Ilmutuse 7:9). Seetõttu sõdib Saatan „nendega, kes naise [Jumala organisatsiooni taevase osa] soost olid üle jäänud ja kes peavad Jumala käske ja kellel on Jeesuse tunnistus[töö]” (Ilmutuse 12:9, 17). Meie kui Jehoova tunnistajad anname tunnistust Jeesusest, kes valitseb praegu Kuningana Kuningriiki, mis hävitab inimvalitsused, kes püüavad takistada Jumala õiglase uue maailma rajamist (Taaniel 2:44; 2. Peetruse 3:13). Meid küll laimatakse ja kiusatakse taga, kuid me oleme õnnelikud, et kannatame Kristuse nime pärast (1. Peetruse 4:14).

7., 8. Milliseid valesid vastupanijad algkristlaste kohta levitasid?

7 Jeesus ütles, et tema järelkäijad peaksid tundma end õnnelikuna isegi siis, kui inimesed neist „valetades räägivad ... kõiksugust kurja” tema pärast (Matteuse 5:11). Algkristlastega see juhtus. Kui apostel Paulus oli umbes aastatel 59–61 Roomas vahi all, ütlesid juudi ülemad kristlaste kohta: „Sellest väärusust on meil teada, et selle vastu igas paigas räägitakse!” (Apostlite teod 28:22). Paulust ja Siilast süüdistati selles, et nad „kõiges maailmas tüli tõstavad” ja „kõik teevad keisri käskude vastu” (Apostlite teod 17:6, 7).

8 Ajaloolane Kenneth Scott Latourette kirjutas Rooma impeeriumi aegsete kristlaste kohta: „Süüdistusi oli erinevaid. Kuna kristlased keeldusid paganlikel tseremooniatel osalemast, tembeldati nad ateistideks. Kuna enamasti nad hoidusid ühiskondlikust elust – paganlikest pidudest, avalikust meelelahutusest ... –, siis mõnitati neid kui inimsoo vihkajaid. ... Räägiti, et mehed ja naised saavad öösel kokku ... ja on valimatult üksteisega seksuaalvahekorras. ... Asjaolu, et seda [Kristuse surma mälestusõhtut] peeti ainult usklike juuresolekul, tekitas kuuldusi, et kristlased ohverdavad korrapäraselt väikelapsi ning söövad nende verd ja liha.” Ja kuna algkristlased keeldusid keisri kummardamisest, süüdistati neid riigivaenulikkuses.

9. Kuidas reageerisid esimese sajandi kristlased valesüüdistustele ja milline on olukord tänapäeval?

9 Need valesüüdistused ei takistanud algkristlasi täitmast ülesannet kuulutada head sõnumit Kuningriigist. Aastatel 60–61 võis Paulus rääkida „evangeeliumist”, mis oli kogu maailmas kandmas vilja ja kasvamas ning mida oli „kuulutatud kõigele loodule taeva all” (Koloslastele 1:5, 6, 23). Sama lugu on tänapäeval. Jehoova tunnistajate vastu esitatakse valesüüdistusi, nagu neid esitati ka esimese sajandi kristlaste vastu. Siiski laabub tänapäeval Kuningriigi sõnumi kuulutamine hästi ja toob selles osalejatele palju rõõmu.

Õnnelikud, et neid kiusatakse taga nagu prohveteid

10., 11. a) Mida ütles Jeesus õnne üheksanda põhjuse mainimisel lõpetuseks? b) Miks prohveteid taga kiusati? Too näiteid.

10 Jeesus lõpetas oma mõtte õnne üheksanda põhjuse kohta ütlusega: „Olge rõõmsad ... samuti on nad taga kiusanud prohveteid enne teid” (Matteuse 5:12). Prohveteid, keda Jehoova saatis ustavusetut Iisraeli  hoiatama, võeti väga halvasti vastu ja tihtipeale kiusati neid taga (Jeremija 7:25, 26). Apostel Paulus tunnistas seda tõsiasja, kirjutades: „Mida ma veel ütleksin? Mul puudub aeg jutustada ... prohvetitest, kes usu läbi ... said kogeda pilget ja rooska, peale selle ahelaid ja vangitorni” (Heebrealastele 11:32–38).

11 Kurja kuninga Ahabi ja tema naise Iisebeli valitsusajal tapeti palju Jehoova prohveteid mõõga läbi (1. Kuningate 18:4, 13; 19:10). Prohvet Jeremija pandi jalapakku ja visati hiljem mudasesse kaevu (Jeremija 20:1, 2; 38:6). Prohvet Taaniel heideti lõvide auku (Taaniel 6:17, 18). Kõiki neid enne Kristust elanud prohveteid kiusati taga sellepärast, et nad kaitsesid Jehoova puhast kummardamist. Juudi usujuhid kiusasid taga paljusid prohveteid. Jeesus nimetas kirjatundjaid ja varisere „nende lasteks, kes tapsid prohveteid” (Matteuse 23:31).

12. Miks on Jehoova tunnistajatel au olla tagakiusatud nagu vanaaja prohvetid?

12 Tänapäeval kiusatakse meid, Jehoova tunnistajaid, tihti taga sellepärast, et me kuulutame innukalt head sõnumit Kuningriigist. Vaenlased süüdistavad meid „agressiivses proselütismis”, kuid me teame, et ka enne meid on ustavad Jehoova teenijad sellise kriitikaga silmitsi seisnud (Jeremija 11:21; 20:8, 11). Meil on au kannatada samal põhjusel, mille pärast kannatasid ustavad vanaaja prohvetid. Jünger Jakoobus kirjutas: „Võtke, vennad, vaeva kannatamise ja pikameelse ootamise eeskujuks prohvetid, kes Issanda nimel on rääkinud. Vaata, me kiidame õndsaks neid, kes on olnud püsivad kannatustes” (Jakoobuse 5:10, 11).

Head põhjused õnnetundeks

13. a) Miks tagakiusamine meid araks ei tee? b) Mis võimaldab meil kindlaks jääda, ja mida see tõendab?

13 Tagakiusamine ei tee meid araks. Vastupidi, meid lohutab mõte, et me käime prohvetite, algkristlaste ja Kristus Jeesuse enda jälgedes (1. Peetruse 2:21). Me leiame Pühakirjast kosutavaid mõtteid. Näiteks rahustavad meid apostel Peetruse sõnad: „Armsad, ärge pidage võõraks tulekuumust enestes, mis teile on saanud katsumiseks, otsekui sünniks teile midagi võõrast ... Kui teid solvatakse Kristuse nime pärast, siis te olete õndsad, sest au ja Jumala Vaim hingab teie peal” (1. Peetruse 4:12, 14). Kogemused on näidanud, et tagakiusamise all aitab kindlaks jääda ainult Jehoova vaim, mis meid toetab ja kinnitab. Püha vaimu toetus tõendab, et meil on Jehoova õnnistus, ja see teeb meid väga õnnelikuks (Laul 5:13; Filiplastele 1:27–29).

14. Miks on meil põhjust rõõmustada, kui meid „õiguse pärast” taga kiusatakse?

 14 Veel üks põhjus olla õnnelik on see, et vastupanu ja tagakiusamine „õiguse pärast” tõendab, et me oleme tõelised kristlased ja Jumalale andunud. Apostel Paulus kirjutas: „Kõiki, kes tahavad elada jumalakartlikult Kristuses Jeesuses, kiusatakse taga” (2. Timoteosele 3:12). Me oleme väga õnnelikud teadmisest, et meie laitmatus katsumustes annab vastuse Saatana vaidlusküsimusele, mille kohaselt kõik Jehoova loodud teenivad Teda omakasupüüdlikel eesmärkidel (Iiob 1:9–11; 2:3, 4). Me rõõmustame, et meil on võimalik anda väikegi osa Jehoova ülemvõimu õiguspärasuse tõestamisel (Õpetussõnad 27:11).

Hüpake rõõmust tasu pärast

15., 16. a) Millise põhjuse andis Jeesus meile rõõmustamiseks? b) Milline palk ootab taevas võitud kristlasi ja millise tasu saavad nende „teistest lammastest” kaaslased?

15 Jeesus nimetas veel ühe põhjuse rõõmustamiseks, kui meid laimatakse ja taga kiusatakse nagu vanaaja prohveteid. Üheksanda õndsakskiitmise lõpuosas ta ütles: „Olge rõõmsad ja ilutsege [„hüpake rõõmust”, UM], sest teie palk on suur taevas” (Matteuse 5:12). Apostel Paulus kirjutas: „Patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas!” (Roomlastele 6:23). Jah, see suur palk on elu, ja seda pole meil võimalik välja teenida. See on tasuta kingitus. Jeesuse ütlus, et see palk on „taevas” tähendab seda, et see tuleb Jehoovalt.

16 Võitud kristlased saavad „elukrooni”, mis nende puhul tähendab igavest elu koos Kristusega taevas (Jakoobuse 1:12, 17). Maise lootusega „teised lambad” ootavad pikisilmi igavest elu paradiislikul maal (Johannese 10:16; Ilmutuse 21:3–5). Kumbki grupp ei saa oma tasu välja teenida. Nii võitud kui ka „teised lambad” saavad oma  palga Jehoova „üliväga suure armu tõttu”, mis ajendas apostel Paulust ütlema: „Tänu olgu Jumalale tema ütlematu suure anni eest!” (2. Korintlastele 9:14, 15).

17. Miks me võime olla õnnelikud, kui meid taga kiusatakse, ning otsekui hüpata rõõmust?

17 Apostel Paulus kirjutas kristlastele, kellest paljusid hakkas varsti julmalt taga kiusama keiser Nero: „Me kiitleme ka viletsustest, teades, et viletsus saadab kannatlikkuse, ja kannatlikkus saadab püsivuse ja püsivus lootuse; aga lootus ei jäta häbisse.” Ta ütles veel: „Olge rõõmsad lootuses, kannatlikud ahastuses.” (Roomlastele 5:3–5; 12:12.) Olgu meie lootus taevane või maine, tasu katsumustes ustavaks jäämise eest on mõõtmatult suurem sellest, mida me oleme ära teeninud. Meil on piiritu rõõm väljavaatest, et võime elada igavesti ning teenida ja kiita meie armastavat Isa Jehoovat Kuningas Jeesus Kristuse alluvuses. Me otsekui hüppame rõõmust.

18. Mida võib lõpu lähenedes rahvastelt oodata ja mida hakkab Jehoova tegema?

18 Mõnel maal kiusatakse Jehoova tunnistajaid siiamaani taga. Ennustuses selle maailmaajastu lõpetuse kohta hoiatas Jeesus tõelisi kristlasi: „Teid tapetakse ja te olete kõigi rahvaste [„viha”, P 1968] all minu nime pärast” (Matteuse 24:9, meie kursiiv). Lõpu lähenedes ärgitab Saatan rahvaid väljendama oma viha Jehoova rahva vastu (Hesekiel 38:10–12, 14–16). See näitab, et Jehooval on käes aeg tegutseda. „Nõnda näitan ma oma suurust ja pühadust ning teen ennast tuttavaks paljude paganate silme ees. Ja nad peavad tundma, et mina olen Jehoova!” (Hesekiel 38:23.) Nii pühitseb Jehoova oma suure nime ja vabastab oma rahva tagakiusamisest. Seega võib öelda, et „õnnis [on] see mees, kes ära kannatab kiusatuse” (Jakoobuse 1:12).

19. Mida me peaksime Jehoova suurt päeva oodates tegema?

19 Kuna Jehoova suur päev tuleb üha ligemale, siis olgem rõõmsad, et meid on „väärt arvatud kannatama teotust” Jeesuse nime pärast (2. Peetruse 3:10–13; Apostlite teod 5:41). Algkristlaste sarnaselt me ei lakka „õpetamast evangeeliumi Kristusest Jeesusest” ja tema Kuningriigist, ning me ootame oma tasu, mille saame Jehoova õiglases uues maailmas (Apostlite teod 5:42; Jakoobuse 5:11).

Kordamiseks

• Mida tähendab kannatada „õiguse pärast”?

• Kuidas mõjutas tagakiusamine algkristlasi?

• Miks võib öelda, et Jehoova tunnistajaid kiusatakse taga nagu vanaaja prohveteid?

• Miks me võime tagakiusamise pärast rõõmustada?

[Küsimused]

[Pildid lk 16, 17]

„Õndsad olete teie, kui inimesed teid minu pärast laimavad ja taga kiusavad”

[Allikaviide]

Rühm vange: Chicago Herald-American