Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Vihatud põhjuseta

Vihatud põhjuseta

 Vihatud põhjuseta

„Nad on mind vihanud ilmaasjata!” (JOHANNESE 15:25)

1., 2. a) Miks ajab mõningaid segadusse see, et kristlaste kohta räägitakse halba, ent miks ei peaks sellised jutud meid üllatama? b) Millises tähenduses kasutatakse sõna „vihkama” selles artiklis? (Vaata allmärkust.)

JEHOOVA TUNNISTAJAD püüavad elada Jumala Sõna põhimõtete järgi. Seepärast on neil paljudes maades hea maine. Mõnikord aga on loodud neist vale pilt. Näiteks meenutas üks Peterburi linnavalitsuse ametnik: „Meile anti teada, et Jehoova tunnistajad moodustavad mingi salajase põrandaaluse sekti, mille liikmed mõrvavad lapsi ja teevad enesetappe.” Kui see ametnik oli aga teinud Jehoova tunnistajatega koostööd seoses nende rahvusvahelise konvendiga, sõnas ta: „Selgus, et nad on täiesti normaalsed, naeratavad inimesed ... Nad on rahumeelsed ja tasased, ning nad armastavad üksteist väga.” Ta lisas veel: „Ma tõepoolest ei mõista, miks nende kohta selliseid valesid räägitakse.” (1. Peetruse 3:16.)

2 Jumala teenijad ei tunne mingit rõõmu sellest, et neile igasugu halbu tegusid omistatakse, kuid sellised jutud ka ei üllata neid. Jeesus ju andis oma järelkäijatele teada: „Kui maailm teid vihkab, siis teadke, et ta mind on enne teid vihanud. ... see on sündinud, et läheks täide sõna, mis on kirjutatud nende käsuõpetuses: nad on mind vihanud ilmaasjata!” * (Johannese 15:18–20, 25; Laul 35:19; 69:5.) Varem oli ta oma jüngritele öelnud: „Kui nad pereisandat on hüüdnud Peeltsebuliks, kui palju enam tema peret!” (Matteuse 10:25). Kristlased saavad aru, et selline laim on osa „piinapostist”, mille nad enese peale võtsid, kui neist said Kristuse järelkäijad (Matteuse 16:24, UM).

3. Kui ulatuslikult on tõelisi jumalakummardajaid taga kiusatud?

3 Tõelisi jumalakummardajaid on kaua taga kiusatud – juba „õige Aabeli” päevist alates (Matteuse 23:34, 35). Tagakiusamine pole piirdunud vaid üksikute juhtumitega. Jeesus ütles, et tema järelkäijad saavad „kõikide vihaalusteks” tema nime pärast (Matteuse 10:22, meie kursiiv). Hiljem kirjutas apostel Paulus, et kõik Jumala teenijad – igaüks meist – peaks olema tagakiusamiseks valmis (2. Timoteosele 3:12). Mis põhjustab tagakiusamist?

Alusetu vihkamise allikas

4. Kuidas heidab Piibel valgust alusetu vihkamise allikale?

4 Jumala Sõna näitab, et inimajaloo algusaegadest peale on olnud olemas üks nähtamatu vihaõhutaja. Mõtle, kui jõhkralt tapeti esimene usumees Aabel. Piibel ütleb, et tema mõrvarlik vend Kain „oli tigedast” ehk Kurat-Saatanast (1. Johannese 3:12). Kain võttis omaks Saatana hoiaku ning see tige vaimolend kasutas teda oma kurjade plaanide täideviimiseks. Piibel heidab valgust ka sellele, milline roll oli Saatanal Iiobi ja Jeesus Kristuse vastu suunatud õelates rünnakutes (Iiob 1:12; 2:6, 7; Johannese 8:37, 44; 13:27). Ilmutusraamat ei jäta mingit kahtlust, kellest on saanud alguse Jeesuse järelkäijate tagakiusamine,  sest seal öeldakse: „Kurat tahab visata mõned teie seast vangitorni, et teid kiusataks” (Ilmutuse 2:10, meie kursiiv). Tõepoolest, Jumala rahva vastu suunatud alusetu viha allikas on Saatan.

5. Miks Saatan tõelisi jumalakummardajaid vihkab?

5 Miks Saatan tõelisi jumalakummardajaid vihkab? Oma sepitsusega, milles avaldub tohutu eneseimetlus, on Saatan seadnud end vastuseisu „ajastute Kuninga” Jehoova Jumalaga (1. Timoteosele 1:17; 3:6). Saatan väidab, et Jumal valitseb oma looduid üleliia rangelt ning et mitte keegi ei teeni Jehoovat puhaste motiividega, vaid ainult isekatel eesmärkidel. Saatan kinnitab, et kui tal lubataks inimesed katsele panna, siis võib ta igaühe Jumala teenimisest ära pöörata (1. Moosese 3:1–6; Iiob 1:6–12; 2:1–7). Saatan laimab Jehoovat ja väidab, et too on rõhuv, valelik ja edutu, ning ta püüab saada endale samasugust võimu, nagu on universumi Suveräänil. Seega põhjustab tema raevu Jumala teenijate vastu suur iha, et teda ennast kummardataks (Matteuse 4:8, 9).

6. a) Kuidas me kõik oleme isiklikult seotud Jehoova ülemvõimu puudutava vaidlusküsimusega? b) Kuidas aitab selle vaidlusküsimuse mõistmine meil laitmatuks jääda? (Vaata kasti lk 16.)

6 Kas sa mõistad, kuidas see vaidlusküsimus sinu elu puudutab? Jehoova teenijana oled sa ilmselt kogenud, et Jumala tahte täitmine nõuab küll pingutusi, kuid sellest saadav kasu kaalub kõik üles. Mida aga teed sa siis, kui sul on mingi olukorra tõttu raske või isegi ängistav Jehoova seadusi ja põhimõtteid järgida? Ja kuidas sa toimid siis, kui sulle tundub, et Jehoova teenimisest pole mingit kasu? Kas sa järeldad, et Jehoovat ei tasu edasi teenida? Või kas sa armastad Jehoovat sedavõrd ja hindad tema suurepäraseid omadusi nii palju, et tahad kõigil tema teedel edasi käia? (5. Moosese 10:12, 13.) Jehoova on lubanud Saatanal meile mingil määral kannatusi põhjustada, andes nii igaühele võimaluse Saatana väljakutsele isiklikult vastata (Õpetussõnad 27:11).

„Kui inimesed teid ... laimavad”

7. Milline on üks Kuradi võte, millega ta püüab meid Jehoovast ära pöörata?

7 Vaadakem nüüd lähemalt üht kavalat võtet, mida Saatan kasutab, et tõestada oma süüdistuste paikapidavust. Selleks võtteks on laim. Jeesus nimetas Saatanat „vale isaks” (Johannese 8:44). Kirjeldav nimi „Kurat”, mille algkeelne vaste tähendab ’laimaja’, näitab, et ta on peamine, kes laimab Jumalat, tema kasulikku sõna ja tema püha nime. Kurat kasutab vihjeid, valesüüdistusi ja otseseid valesid, et Jehoova ülemvõimu kahtluse alla seada. Sama taktikat kasutab ta ka Jumala lojaalsete teenijate mustamiseks. Laimuga võib ta nende rasked katsumused veelgi rängemaks muuta.

8. Kuidas Saatan Iiobit laimas ja mis oli tagajärg?

8 Mõtle, mis juhtus Iiobiga, kelle nimi tähendab ’vaenu märklaud’. Lisaks sellele, et Saatan võttis Iiobilt vara, lapsed ja tervise, lasi ta olukorral paista nii, et Iiob oli justkui patustaja, keda Jumal karistas. Ehkki Iiob oli varem väga lugupeetud, sai ta põlatuks –  teda hakkasid põlgama isegi ta sugulased ja lähedased sõbrad (Iiob 19:13–19; 29:1, 2, 7–11). Võltslohutajate kaudu püüdis Saatan Iiobit ’rõhuda maha sõnadega’. Kõigepealt nad vihjasid kaudselt, et Iiob on ilmselt mingi ränga patu teinud, ja seejärel nimetasid teda otse Jumala käsust üleastujaks. (Iiob 4:6–9; 19:2, P 1945; 22:5–10.) Kui masendav võis see olukord Iiobile olla!

9. Kuidas püüti Jeesust patustajana näidata?

9 Jehoova ülemvõimu peamine toetaja – Jumala Poeg – oli Saatana vaenulikkuse esmane sihtmärk. Kui Jeesus maa peale tuli, püüdis Saatan temast vale pildi anda nagu Iiobistki, lastes Jeesusel paista patustajana (Jesaja 53:2–4; Johannese 9:24). Inimesed nimetasid Jeesust joodikuks ja liigsööjaks ning ütlesid, et „temas on kuri vaim” (Matteuse 11:18, 19; Johannese 7:20; 8:48; 10:20). Teda süüdistati jumalateotuses (Matteuse 9:2, 3; 26:63–66; Johannese 10:33–36). See kurvastas Jeesust, sest ta teadis, et tema Isast võib jääda nõnda vale pilt (Luuka 22:41–44). Lõpuks löödi Jeesus postile otsekui neetud kurjategija (Matteuse 27:38–44). Laitmatuks jäämise pärast tuli Jeesusel taluda ’patuste vastuhakkamist’ (Heebrealastele 12:2, 3).

10. Kuidas on võitute jääk tänapäeval Saatana rünnaku all?

10 Tänapäeval on Kuradi viha all ka Kristuse võitud järelkäijate jääk. Saatanat kirjeldatakse kui Kristuse „vendade süüdistajat, kes nende peale kaebab meie Jumala ees päevad ja ööd” (Ilmutuse 12:9, 10). Kuna Saatan visati taevast alla ja tema tegevusvaldkond piirdub maa lähedusega, pingutab ta üha enam, et teha Kristuse vendadest põlualused heidikud (1. Korintlastele 4:13). Mõnes riigis nimetatakse neid laimavalt ohtlikuks sektiks või usulahuks, mida öeldi ka esimese sajandi kristlaste kohta (Apostlite teod 24:5, 14; 28:22). Nagu artikli algul mainitud, mustatakse neid valepropaganda abil. Ent siiski, „aus ja häbis, kurja kõne all ja hea all” on Kristuse võitud vennad, keda toetavad nende „teistest lammastest” kaaslased, püüdnud alandlikult pidada Jumala käske ja anda tunnistust Jeesusest (2. Korintlastele 6:8; Johannese 10:16; Ilmutuse 12:17).

11., 12. a) Mis võib olla mõningase halvakspanu põhjuseks, mida kristlastel tuleb taluda? b) Kuidas võib kristlane oma usu pärast ebaõiglaselt kannatada?

11 Muidugi ei saa öelda, et kõik teotus, mida Jumala teenijad üksikisikutena kogevad, on „õiguse pärast” (Matteuse 5:10). Mõned probleemid võivad tekkida kristlase enda ebatäiuslikkuse tõttu. Kui meid ’pekstakse patu pärast ning me jääme kannatlikuks’, siis pole selles midagi eriti kiiduväärset. Kui aga kristlane „südametunnistuse pärast Jumala ees talub viletsusi, kannatades süütult”, siis on see Jehoovale meelepärane (1. Peetruse 2:19, 20). Millistes oludes võivad kristlased ülekohtuselt kannatada?

12 Mõningaid on inetult koheldud seepärast, et nad on keeldunud täitmast pühakirjavastaseid matusekombeid (5. Moosese 14:1). Tunnistajatest noori on järelejätmatult pilgatud, kuna nad peavad kinni Jehoova moraalinormidest (1. Peetruse 4:4). Mõningaid kristlastest lapsevanemaid on süüdistatud selles, et nad ei hooli oma lastest või kohtlevad neid halvasti, kuna nad on otsinud oma lastele vereta ravi (Apostlite teod 15:29). Mõned tunnistajad satuvad oma sugulaste ja naabrite põlu alla vaid sellepärast, et nendest on saanud Jehoova teenijad (Matteuse 10:34–37). Nad kõik kannatavad ebaõiglaselt, sest sammuvad prohvetite ja Jeesuse enda jälgedes (Matteuse 5:11, 12; Jakoobuse 5:10; 1. Peetruse 2:21).

Peame vastu laimust hoolimata

13. Mis aitab meil vaimset tasakaalu säilitada siis, kui meid rängalt laimatakse?

13 Kui meid usu pärast rängalt laimatakse,  võime masenduda, nagu juhtus ka prohvet Jeremijaga, ning me võime tunda, et me ei suuda Jumalat enam edasi teenida (Jeremija 20:7–9). Mis aitab meil vaimset tasakaalu säilitada? Püüdkem vaadata olukorrale Jehoova seisukohast. Tema silmis on katsumustes ustavaks jäänud teenijad võitjad, mitte ohvrid (Roomlastele 8:37). Püüa oma silme ette kujutada neid, kes on toetanud Jehoova ülemvõimu igas Saatana häbistamiskatses. Näiteks võib tuua Aabeli, Iiobi, Jeesuse ema Maarja, teised vanaaja ustava mehed ja naised ning ka meie praegusaegsed kaasteenijad (Heebrealastele 11:35–37; 12:1). Mõtiskle nende laitmatuse üle. See suur pilv lojaalseid tunnistajaid kutsub meid endaga tõusma võitjate pjedestaalile, mis on mõeldud neile, kes oma usuga maailma ära võidavad (1. Johannese 5:4).

14. Kuidas annab südamesttulev palve meile jõudu ustavaks jääda?

14 Kui ’meie südames on palju muremõtteid’, võime tungivalt palvetada Jehoova poole, kes meid siis lohutab ja tugevdab (Laul 50:15; 94:19). Ta annab meile tarkust, mida meil on vaja katsumusega toimetulemiseks, ning ta aitab meil keskenduda tema ülemvõimu puudutavale suurele vaidlusküsimusele, mille tõttu tema teenijad saavad tunda alusetut viha (Jakoobuse 1:5). Ta võib anda meile ka „Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest” (Filiplastele 4:6, 7). Jumala rahu aitab meil äärmusliku surve all hingelist tasakaalu hoida ja kindlaks jääda, nii et me ei anna järele kahtlustele või kartustele. Jehoova võib oma vaimu abil meid kinnitada, ükskõik milliseid raskusi ta ka ei lubaks meie peale tulla (1. Korintlastele 10:13).

15. Mis aitab meil kannatustes mitte kibestuda?

15 Mis hoiab meid kibestumast ja vastamast samaga neile, kes meid põhjuseta vihkavad? Pidagem meeles, et meie peamised vastased on Saatan ja deemonid (Efeslastele 6:12). Mõned inimesed kiusavad meid küll teadlikult ja meelega taga, kuid paljud Jumala rahva vastased teevad seda teadmatusest või siis teised lihtsalt manipuleerivad nendega (Taaniel 6:5–17; 1. Timoteosele 1:12, 13). Jehoova soovib, et „kõiksugustel inimestel” oleks võimalus ’pääseda ja tulla tõe täpsele tundmisele’ (1. Timoteosele 2:4, UM). Mõned endised vastupanijad on nüüd meie kristlikud vennad just sellepärast, et nad panid tähele meie laitmatut käitumist (1. Peetruse 2:12). Me võime eeskujuks võtta ka Jaakobi poja Joosepi. Ehkki Joosep pidi oma poolvendade pärast palju kannatama, ei kandnud ta nende peale vimma. Miks mitte? Sest ta mõistis, et Jehoova suunab asju oma äranägemise järgi ja viib oma eesmärgi täide (1. Moosese 45:4–8). Jehoova võib meilgi lasta ebaõiglaselt kannatada, et tuua au oma nimele (1. Peetruse 4:16).

16., 17. Miks me ei peaks liiga palju muretsema selle pärast, et vastupanijad püüavad kuulutustööd takistada?

16 Me ei peaks liiga mures olema, kui meile vahel näib, et vastupanijatel õnnestub hea sõnumi levikut takistada. Jehoova paneb praegu rahvad „värisema” ülemaailmse tunnistustööga ja „paganate rikkused” ühinevad meiega (Haggai 2:7). Hea Karjane Kristus Jeesus ütles: „Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nemad järgivad mind. Ja mina annan neile igavese elu ... ja ükski ei kisu neid minu  käest” (Johannese 10:27–29, meie kursiiv). Ka pühad inglid osalevad suures vaimses lõikustöös (Matteuse 13:39, 41; Ilmutuse 14:6, 7). Seega ei saa mitte mingid vastupanijate ütlused või teod Jumala eesmärki nurjata (Jesaja 54:17; Apostlite teod 5:38, 39).

17 Tihti on vastupanijate pingutustel ootamatult head tulemused. Näiteks ühes Aafrika kogukonnas on Jehoova tunnistajate kohta levitatud palju šokeerivaid valesid, muu hulgas seda, et nad kummardavad Saatanat. Seepärast jooksis naine nimega Grace alati, kui tunnistajad tahtsid tema juurde tulla, oma maja taha ja oli seal peidus, kuni nad lahkusid. Ühel päeval näitas tema kiriku pastor üht meie väljaannet ja ütles kõigile kohalviibijaile, et seda ei tohi lugeda, kuna see võib panna nad usust loobuma. See tekitas Grace’is uudishimu. Kui tunnistajad järgmine kord tema poole tulid, ei peitnud ta end enam, vaid vestles nendega ja sai omale sellesama väljaande. Temaga hakati Piiblit uurima ning aastal 1996 ta ristiti. Nüüd püüab Grace omakorda aidata teisi, kellele on Jehoova tunnistajate kohta valet räägitud.

Tugevda oma usku praegu

18. Miks on vaja tugevdada usku enne ränki katsumusi ja kuidas me võime seda teha?

18 Kuna Saatan võib iga hetk oma sõgeda viha meie peale välja valada, siis on väga oluline oma usku praegu tugevdada. Kuidas me saame seda teha? Ühelt maalt, kus Jehoova rahvast on taga kiusatud, teatati: „Üks asi on saanud väga selgeks: neil, kellel on head vaimsed harjumused ja kes Piibli tõde väga hindavad, pole raske katsete saabudes kindlaks jääda. Need aga, kes „soodsal ajal” puuduvad koosolekutelt, on ebaregulaarsed  kuulutustöös ja teevad kompromisse väiksemates asjades, langevad sageli tulises katses.” (2. Timoteosele 4:2, UM.) Kui sa näed valdkondi, milles sul on vaja paraneda, siis pinguta, et asjad viivitamata korda seada (Laul 119:60).

19. Mis on saavutatud tänu sellele, et Jumala teenijad on alusetut viha kogedes laitmatuks jäänud?

19 Tõeliste jumalakummardajate laitmatus saatanliku viha all on elav tunnistus Jehoova ülemvõimu õiguspärasusest. Nende ustavus teeb Jumala südamele rõõmu. Inimesed võivad neid küll laimata, ent temal, kelle aulisus ulatub üle maa ja taeva, pole „neist häbi ja ta laseb ennast nimetada nende Jumalaks”. Tõepoolest, kõigi selliste lojaalsete teenijate kohta sobib öelda, et ’maailm ei ole neid väärt’ (Heebrealastele 11:16, 38).

[Allmärkus]

^ lõik 2 Sõnal „vihkama” on Pühakirjas mitu tähendusvarjundit. Mõnes kontekstis tähendab see lihtsalt seda, et kedagi või midagi armastatakse vähem (5. Moosese 21:15, 16). „Vihkama” võib viidata ka tugevale vastumeelsusele, mis küll ei ajenda vihatavale objektile kahju tegema, kuid paneb seda põlastuse tõttu vältima. Ent sõna „vihkama” võib tähendada ka teravat vaenulikkust, pidevat pahatahtlikkust või koguni kurje kavatsusi. Selles artiklis käsitletakse seda sõna viimatimainitud tähenduses.

Kas sa oskad selgitada?

• Miks tõelisi kummardajaid põhjuseta vihatakse?

• Kuidas kasutas Saatan laimu, kui ta püüdis Iiobi ja Jeesuse laitmatust murda?

• Kuidas annab Jehoova meile jõudu Saatana viha talumiseks?

[Küsimused]

[Kast/pilt lk 16]

Nad said aru, milles on tegelikult küsimus

Üks Jehoova tunnistaja Ukrainast, kus Kuningriigi kuulutamine oli üle 50 aasta keelatud, märkis: „Jehoova tunnistajate olukorda ei peaks hindama vaid lähtuvalt teiste inimeste suhtumisest. ... Enamik ametnikke tegi lihtsalt oma tööd. Kui valitsus vahetus, siis ametnikud muutsid oma seisukohti, kuid meie jäime samaks. Me mõistsime, et Piibel räägib meie hädade tegelikust allikast.

Me ei pidanud ennast lihtsalt rõhuvate inimeste süütuteks ohvriteks. Vastu aitas pidada selge arusaamine Eedenis tõstatatud vaidlusküsimusest – kas Jumalal on õigus valitseda? ... Meie seisukoht selles küsimuses polnud seotud mitte ainult oma inimlike huvidega, vaid universumi Suverääni huvidega. Me saime selgemini aru, milles on tegelikult küsimus. See tegi meid tugevaks ja aitas püsida laitmatuna ka äärmuslikemates oludes.”

[Pilt]

Viktor Popovõtš, kes arreteeriti aastal 1970

[Pilt lk 13]

Kes oli Jeesuse vastu suunatud laimu taga?

[Pildid lk 15]

Iiob, Maarja ja ka Jumala tänapäevased teenijad, näiteks Stanley Jones, on toetanud Jehoova ülemvõimu