Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

”Valmis igaks heaks teoks”

”Valmis igaks heaks teoks”

 „Valmis igaks heaks teoks”

„TULETA neile meelde, et nad alistuksid valitsejaile ja ülemaile, oleksid sõnakuulelikud, valmis igaks heaks teoks” (Tiitusele 3:1). Missuguseid häid tegusid pidas apostel Paulus silmas, kui ta kirjutas need sõnad oma kaasusklikele? Piibliõpetlane E. F. Scott juhtis tähelepanu üht laadi heategemisele, öeldes: „Kristlased ei pidanud mitte ainult võimudele kuuletuma, vaid nad pidid olema valmis igaks heaks teoks. ... Kui olukord seda nõudis, pidid kristlased olema esimeste seas, kes üldsuse heaolu nimel tegutsevad. Esines ju pidevalt tulekahjusid, katku ja mitmesuguseid hädasid, mil kõik head kodanikud soovisid oma ligimesi aidata.”

Kristlased osalevad ühiskonnakasulikes töödes, kui need ei lähe vastuollu Jumala seadustega (Apostlite teod 5:29). Kohaliku tuletõrjeameti juhatusel korraldatakse Jaapanis Ebinas asuvas Jehoova tunnistajate harubüroos kord aastas tuletõrjeõppusi. Neil õppustel kogunevad kõik Peeteli pere liikmed kuulama kohaliku tuletõrjeameti esindaja juhendeid.

Lisaks on Jaapani harubüroo kümmekond aastat teinud koostööd kohaliku omavalitsusega üritusel, mille eesmärgiks on õpetada inimestele, kuidas tulekahjusid ära hoida. Sellel üritusel demonstreerivad Ebina kompaniid ja firmad oma tuletõrjevahendeid ja -valmidust. Harubüroo personali on sageli tunnustatud nende oskuste ja koostöö eest. 2001. aastal said nad sellel üritusel esimese koha. Nad on valmis heaks tööks, mis võib tulekahju korral päästa elusid.

Väärtuslik teenistus

Jehoova tunnistajad on aga eelkõige huvitatud veelgi tähtsamat laadi heast tööst, mis võib samuti päästa elusid. Nad külastavad sageli oma ligimesi, et viia neile head sõnumit Jumala Kuningriigist (Matteuse 24:14). Tunnistajad innustavad teisi õppima tundma Piibli põhimõtteid ja neid oma elus järgima, kuna see parandab inimeste elukvaliteeti ja annab lootuse elada igavesti maailmas, kus valitseb tõeline rahu ja julgeolek.

Mitte kõik inimesed aga ei väärtusta Jehoova tunnistajate teenistust ning nad peavad tunnistajaid tüütuteks. Ent kohtunik Jean Crepeau Kanadast Québeci kõrgema astme kohtust arvab teisiti. Québeci provintsis Blainville’i linnas kehtestati seadus, mille kohaselt Jehoova tunnistajad pidid ukselt uksele töö tegemiseks omavalitsuselt loa hankima. Jehoova tunnistajad vaidlustasid selle seaduse. Kohtunik Crepeau teatas kohtuotsuses: „Jehoova tunnistajate külastused on ühiskonnale osutatav kristlik teenus  ja ... tunnistajate väljaanded on sisukas kirjandus, mis käsitleb selliseid teemasid nagu religioon, Piibel, uimastid, alkoholism, noorte haridus, abieluprobleemid ja lahutamine.” Veel öeldi: „Kohus on jõudnud järeldusele, et võrrelda Jehoova tunnistajaid kaubitsejatega on solvav, alandav, valus ja laimav.”

Jehoova tunnistajad annavad oma panuse ühiskonna heaoluks sel moel, et pakuvad inimestele abi argiprobleemide lahendamiseks ja räägivad neile tulevikulootusest. Selles töös tuginevad nad Piiblile. „Kõik Kiri on Jumala Vaimu poolt sisendatud ja on kasulik õpetuseks, noomimiseks, parandamiseks, juhatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täielik ja kõigele heale tööle valmistunud” (2. Timoteosele 3:16, 17).

Kas sind huvitab, kuidas Jehoova tunnistajad on õppinud olema „valmis igaks heaks teoks”? Innustame sind võtma vastu nende abi ja omandama rohkem teadmisi Piiblist. Nõnda saad sinagi osa sellest väärtuslikust ühiskondlikust teenusest, mida nad pakuvad nii sinu kodukandis kui ka mujal maailmas.

[Pildid lk 30, 31]

Jehoova tunnistajad on koostöövalmis kodanikud

[Pilt lk 31]

Jehoova tunnistajaid tuntakse selle poolest, et nad aitavad oma ligimesi