Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Vaesus — kust leida jäävat lahendust

Vaesus — kust leida jäävat lahendust

 Vaesus kust leida jäävat lahendust

HOOLIMATA sellest, et vaesust leidub kõikjal maailmas, loodavad siiski mõned optimistlikult, et midagi otsustavat saab ära teha. Näiteks teatas Aasia arengupank ajalehes „Manila Bulletin”, et „Aasia juurib vaesuse välja 25 aastaga”. Arengupank soovitas inimeste vaesusest välja tõmbamiseks majanduskasvu.

Teised organisatsioonid ja valitsused on teinud pika soovituste ja plaanide nimekirja, püüdes seda probleemi lahendada. Sinna alla käivad sotsiaalkindlustusprogrammid, hariduse tõhustamine, arengumaade võlgade tühistamine, sisseveotõkete kõrvaldamine selleks, et vaesemad riigid saaksid kergemini oma kaupu eksportida, ning vaestele odavate elamispindade pakkumine.

Aastal 2000 seadis ÜRO Peaassamblee eesmärgid aastaks 2015. Nende hulgas oli plaanis kõrvaldada äärmuslik vaesus ja nälg ning riigisiseselt sissetulekute suur ebavõrdsus. Kui üllad need eesmärgid ka poleks, kahtlevad paljud, kas selles lõhenenud maailmas on nende täitumine võimalik.

Praktilised sammud vaesusega toimetulekuks

Ülemaailmses ulatuses pole lootus tõelisele progressile eriti tõenäoline. Kust võiks siis abi otsida? Nagu mainisime eespool, on  olemas allikas, kust leida praktilist tarkust, mis võib inimest aidata juba nüüd. See allikas on Jumala Sõna Piibel.

Mis eristab Piiblit kõigist teistest teabeallikatest? Selle autor on kõrgeim autoriteet, meie Looja. Ta on pannud selle lehekülgedele tarkusepärle, praktilisi põhimõtteid, mida saavad rakendada kõik inimesed kõigis paigus ja läbi kõigi aegade. Kui neid põhimõtteid järgida, aitavad need vaestel elada rahuldustpakkuvamat elu juba praegu. Vaadelgem mõningaid näiteid.

Õige suhtumine rahasse. Piibel ütleb: „Tarkuse varjus on nagu raha varjus; aga teadmise kasu on see, et tarkus hoiab elus selle omaniku!” (Koguja 7:12.) Mis on selle teksti mõte? Raha ei tähenda veel kõike. On tõsi, et see annab teatud määral turvalisust. See võimaldab osta kõike vajalikku, kuid sel on ka omad piirangud. On palju suurema väärtusega asju kui need, mida raha eest saab osta. Selle tõsiasja tunnustamine aitab meil suhtuda materiaalsetesse asjadesse õigesti ning mitte ärrituda nende pärast, kelle elu on keskendunud raha kogumisele. Raha eest ei saa osta elu, kuid tark käitumine võib kaitsta elu nüüd ja isegi avada tee igavesse ellu.

Ela oma võimaluste kohaselt. Meie soovid ei kattu ilmtingimata meie vajadustega. Viimased tuleb seada esikohale. Me võime kergesti end veenda, et vajame midagi, kuid tegelikkuses on see vaid meie soov, mitte eluliselt hädavajalik asi. Arukas inimene eraldab kõigepealt oma sissetuleku hädavajaliku jaoks, milleks on toit, riietus, peavari jne. Seejärel, enne kui ta teeb muid kulutusi, otsustab ta, kas ülejäänud rahast ikka piisab lisaostudeks. Ühe näitena soovitas Jeesus, et inimene istuks enne maha ja arvaks „kulu, kas temal on, mis vaja läheb teostamiseks” (Luuka 14:28).

Filipiinidel tuleb kolme lapse emal Eufrosinal elatise teenimiseks kõvasti rügada ning ta peab järgima ranget eelarvet, kuna ta abikaasa jättis ta mõne aasta eest maha. Nõnda tehes on ta kasvatanud oma lapsi arvestama eelarves esmajärjekorras olevate vajadustega. Näiteks võivad lapsed midagi näha, mida nad soovivad endale saada. Selle asemel et kohe vastu olla, arutab ema nendega olukorda järgmiselt: „Hästi, kui soovid, võid selle endale saada, aga enne tuleb sul otsustada. Meil on piisavalt raha vaid ühe asja jaoks. Me võime osta selle, mis sulle meeldib, või pisut liha ja juurvilja, mida saaksime sel nädalal riisi kõrvale süüa. Mida sa soovid? Otsusta ise.” Tavaliselt mõistab laps kiiresti olukorda ja nõustub, et parem oleks osta toitu kui midagi muud.

Ole rahul. „Kui meil on peatoidust ja ihukatet, siis olgem sellega rahul,” ütleb järgmine Piibli põhimõte (1. Timoteosele 6:8). Raha iseenesest ei too õnne. Paljud jõukad inimesed on õnnetud, samal ajal kui paljud vaesed on väga õnnelikud. Viimased on õppinud olema rahul lihtsate, eluks vajalike asjadega. Jeesus rääkis, et kui „silm on selge”, on see fookustatud kõige tähtsamatele asjadele (Matteuse 6:22, EP 97). See aitab inimesel olla rahul. Paljud vaesed on  oma eluga üsna rahul, kuna nad on loonud head suhted Jumalaga ja neil on õnnelik perekonnaelu – asjad, mida ei saa osta raha eest.

Need on vaid mõned näited Piibli praktilistest soovitustest, mis aitavad vaestel oma olukorraga toime tulla. Selliseid põhimõtteid on aga palju rohkem. Näiteks hoidu niisugustest kulukatest pahedest nagu suitsetamine ja hasartmängud; mõista, et elus on palju tähtsamaid asju, näiteks vaimsed eesmärgid; piiratud tööhõivega piirkonnas püüa pakkuda neid oskusi ja teenuseid, mida teised vajavad (Õpetussõnad 22:29; 23:21; Filiplastele 1:9–11). Piibel soovitab rakendada sellist „arukust ja otsustusvõimet”, sest „need on su hingele eluks” (Õpetussõnad 3:21, 22).

Kuigi Piibli soovitused võivad vaestele kosutust pakkuda, jääb siiski küsimus tuleviku kohta. Kas vaesed on igaveseks määratud elama vaesuses? Kas kunagi kaob ebavõrdsus väga rikaste ja puruvaeste vahel? Uurigem lahendust, millest paljud ei pruugi teadlikud olla.

Piibel annab põhjuse lootuseks

Paljud möönavad, et Piibel on hea raamat. Siiski ei teata üldiselt, et see pakub konkreetset teavet, mis osutab suurtele muutustele tulevikus.

Jumalal on plaanis lahendada kõik inimkonna probleemid, sealhulgas ka vaesus. Kuna inimvalitsused on tõendanud, et nad ei suuda ega soovigi seda teha, kavatseb Jumal nad kõrvaldada. Mismoodi? Piibel teatab tekstis Taaniel 2:44 ühemõtteliselt: „Taeva Jumal [püstitab] kuningriigi, mis jääb igavesti hävitamatuks ja mille valitsust ei anta teisele rahvale. See lõhub ja hävitab kõik need kuningriigid, aga ta ise püsib igavesti.”

Kui need „kuningriigid” ehk valitsused on kõrvaldatud, hakkab tegutsema Jumala määratud Valitseja. See Valitseja pole inimene, vaid vägev taevane olend, kes on Jumala sarnane ning kel on võim viia ellu suuri muutusi, mis on vajalikud praeguste ebameeldivuste lõpetamiseks. Jumal on määranud seda tegema oma Poja (Apostlite teod 17:31). Laul 72:12–14 kirjeldab, mida see Valitseja teeb: „Tema kisub hädast välja vaese, kes kisendab, ja viletsa ja selle, kel pole abimeest! Ta säästab nõrka ja vaest ja päästab vaeste hinge! Ta lunastab nende hinged kavalusest ja vägivallast, ja nende veri on kallis tema silmis!” Missugune imeline väljavaade! Lõpuks ometi saabub kergendus! Jumala määratud Valitseja tegutseb vaeste ja alandlike heaks.

Siis lahendatakse paljud probleemid, mis on seotud vaesusega. Laulu 72 salm 16  ütleb: „Viljarohkus on maa peal, mägede otsas kahisevad viljapead.” Enam pole toidupuudust, mis põhjustab näljahäda, ega rahapuudust ega halbu valitsusi.

Ka teised probleemid lahendatakse. Näiteks pole tänapäeval suurel osal maakera elanikest oma kodu. Jumal aga tõotab: „Nad ehitavad kodasid ja elavad neis, istutavad viinamägesid ja söövad nende vilja! Nad ei ehita teistele elamiseks, ei istuta teistele söömiseks, sest mu rahva eluiga on otsekui puu eluiga ja mu valitud kasutavad ise oma kätetööd!” (Jesaja 65:21, 22.) Igaühel on oma maja ja kõik tunnevad rõõmu oma kätetööst. Nõnda on Jumal tõotanud vaesusele täielikku ja jäävat lahendust. Siis pole enam sellist tohutut lõhet rikaste ja vaeste vahel, pole enam inimesi, kes hädavaevu end elatada suudavad.

Kui inimene esimest korda kuuleb neid Piibli tõotusi, võib ta pidada neid ebareaalseks. Piibli lähem uurimine aga näitab, et kõik Jumala tõotused mineviku kohta on täide läinud (Jesaja 55:11). Seega pole küsimus selles, kas need lähevad täide. Pigem tuleks küsida: „Mida peaksin mina tegema, et tulevastest sündmustest osa saada?”

Kas sina oled seal?

Kuna see on Jumala valitsus, peame olema sellised inimesed, keda Jumal võtab vastu selle valitsuse kodanikeks. Ta pole jätnud meid teadmatusse, mida selles osas ette võtta. Juhendid selleks on kirjas Piiblis.

Jumala Poeg, tema määratud Valitseja, on õiglane (Jesaja 11:3–5). Seega peaksid need, kes saavad õiguse elada selle valitsuse all, olema samuti õiglased. Õpetussõnades 2:21, 22 öeldakse: „Õiglased tohivad elada maa peal ja vagad sinna järele jääda, aga õelad hävitatakse maa pealt ja truudusemurdjad pühitakse ära!”

Kas on võimalik teada saada, kuidas me võime olla õiglased? On küll. Kui uurid Piiblit ja rakendad ellu selle juhiseid, võid tunda rõõmu imepärase tulevikulootuse üle (Johannese 17:3). Jehoova tunnistajad aitavad meelsasti sul Piiblit uurida. Me kutsume sind üles kasutama ära võimalust kuuluda ühiskonda, kus pole kunagi ei vaesust ega ebaõiglust.

[Pilt lk 5]

Eufrosina: „Tänu rangele eelarvele on perekonnal olemas kõik hädavajalik.”

[Pildid lk 6]

Häid suhteid Jumalaga ja õnnelikku perekonnaelu pole võimalik raha eest osta