Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Lugejate küsimusi

Lugejate küsimusi

 Lugejate küsimusi

Miks Jesaja 30:21 räägib, et Jehoova sõna kostab „tagant”, kui eelnev salm Js 30:20 asetab Jehoova ette, öeldes, et „su silmad saavad näha su Suurimat Õpetajat” (UM)?

Jesaja 30:20, 21 ütleb: „Su õpetajad [„Suurim Õpetaja”, UM] ei jää enam kõrvale, vaid su silmad saavad näha su õpetajaid [„Suurimat Õpetajat”, UM]. Ja su kõrvad kuulevad sõna, mis su tagant ütleb, kui te kaldute paremale või vasakule: „See on tee, käige seda!” ”

Kui võtta seda teksti sõnasõnaliselt, näeb lugeja Suurimat Õpetajat Jehoovat enda ees, kuid kuuleb Tema häält enda tagant. Need sõnad on aga piltlikud ja nii tuleks neid ka mõista.

Salmis 20 kasutatav kõnekujund toob silme ette sulase, kes saadab oma isandat ja on alati valmis täitma tema juhtnööre. Nii nagu sulane, kes tähelepanelikult jälgib oma isanda käsi, et mõista varakult tema soove, nii suunab Jehoova rahvas oma silmad pingsalt Piiblil põhinevatele juhenditele, mida Jehoova oma maise organisatsiooni kaudu järjepidevalt annab (Laul 123:1, 2). Nad tegutsevad vastavalt tema juhatusele ning on valvel kõige suhtes, millele Jehoova „ustava ja mõistliku sulase” kaudu osutab (Matteuse 24:45–47).

Mida siis tähendab aga sõna, mida tema sulased kuulevad enda tagant? On mõistlik arvata, et hääl tagant on Jumala hääl minevikust, mis on talletatud tema kirjapandud Sõnasse, mida ’ustav majapidaja’ aitab mõistetavaks muuta (Luuka 12:42). Jumala sulased tänapäeval kuulevad tema häält, kui nad „ustava ja mõistliku sulase”, ’ustava majapidaja’ valmistatud väljaannete abil hoolega Piiblit uurivad ja selle põhimõtteid ellu rakendavad. Pidades valvsalt silmas Suurima Õpetaja õigeaegseid juhiseid ning uurides sajandeid tagasi kirja pandud Jumala Sõna, tema sulased otsekui näevad teda enda ees ja kuulevad tema häält enda tagant (Roomlastele 15:4).