Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Jeesuse sünd — kuidas see oli võimalik ja milleks vajalik

Jeesuse sünd — kuidas see oli võimalik ja milleks vajalik

 Jeesuse sünd kuidas see oli võimalik ja milleks vajalik

„VÕIMATU!” hüüatavad paljud, kes kuulevad Jeesuse sünnilugu. Nad arvavad, et on ebateaduslik uskuda, et üks neitsi võiks ilma mehe abita rasestuda ja poja sünnitada. Mida sina arvad?

1984. aastal avaldas Londoni ajaleht „The Times” kirja, milles öeldi: „Pole loogiliselt paikapidav kasutada teadust argumendina imetegude vastu. Uskuda, et imeteod ei saa toimuda, on sama suurel määral usuasi kui uskuda, et nad saavad toimuda.” Sellele kirjale olid alla kirjutanud neliteist Briti ülikoolide professorit. Nad ütlesid: „Me tunnustame meelsasti neitsist sündi, evangeeliumi imesid ja Kristuse ülestõusmist kui ajaloolisi sündmusi.”

Siiski on mõistetav sellise inimese hämmastus, kes esimest korda kuuleb Jeesuse sünnilugu. Jeesuse neitsilik ema ise oli samuti hämmastunud, kui Jumala ingel ütles: „Vaata, sa saad käima peale ning tood ilmale poja ja paned temale nimeks Jeesus.” Vastuseks küsis Maarja: „Kuidas see võib sündida, kuna ma mehest ei tea?” Ingel selgitas, et Jumal teeb selle ime oma püha vaimu kaudu, ning lisas: „Jumalal ei ole ükski asi võimatu!” (Luuka 1:31, 34–37.) Kindlasti suutis Jumal, kes sigimisvõime on andnud, viia Jeesuse elu neitsi üsasse, nii et Jeesus võis inimesena sündida. Kui Jumal suutis luua universumi ühes selle täppishäälestatud seadustega, miks ei peaks ta olema suuteline kasutama Maarja munarakku, et lasta oma täiuslikul Pojal inimesena sündida.

Milleks seda vaja oli

Sel ajal, kui Maarja jäi rasedaks, oli ta kihlatud jumalakartliku mehe Joosepiga. Jumala ingel seletas Joosepile unenäos selle imepärase põhjuse, miks tema neitsist kihlatu last ootab. Ingel ütles: „Ära karda Maarjat, oma naist, enese juurde võtta, sest mis temas on sündinud, on Pühast Vaimust. Ta toob ilmale poja ja sa pead temale nimeks panema Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest!” (Matteuse 1:20, 21). Nimi Jeesus tähendab heebrea keeles ’Jehoova on pääste’. See tuletab meelde, et vajame päästet patust ja surmast ning Jehoova Jumala korraldust selle pääste saamiseks Jeesuse kaudu.

 Kuna esimene inimene Aadam patustas, on kõik tema järeltulijad ebatäiuslikud ja kalduvad rikkuma Jumala seadusi (Roomlastele 5:12). Kuidas võisid Aadama järeltulijad pääseda patust ja saavutada täiuslikkuse? Et tasakaalustada õigluse vaekausid, oli vaja maksta lunaks täiuslik inimelu, mis oleks samaväärne Aadama eluga. Seepärast lasigi Jumal ime läbi sündida täiuslikul inimesel Jeesusel ja seetõttu lasi Jeesus end vaenlastel surmata (Johannese 10:17, 18; 1. Timoteosele 2:5, 6). Kui Jeesus oli üles äratatud ja taevasse läinud, võis ta kindlalt öelda: „Ma olin surnud, ja vaata, ma olen elav ajastute ajastuteni, ja minu käes on surma ja surmavalla [inimkonna üldise haua] võtmed!” (Ilmutuse 1:18.)

Nende piltlike surma ja surmavalla võtmetega avab Jeesus patusele inimkonnale võimaluse saavutada see, mille Aadam kaotas. Jeesus selgitas: „Mina olen ülestõusmine ja elu; kes minusse usub, see elab, ehk ta küll sureb! Ja igaüks, kes elab ja minusse usub, see ei sure igavesti” (Johannese 11:25, 26). Missugune imeline tõotus! Siiski on üks veelgi tähtsam põhjus, miks Jeesus pidi sündima.

Tähtsaim põhjus

Jeesuse elu ei alanud sugugi hetkest, kui ta Maarja ihus eostati. „Ma olen taevast alla tulnud,” ütles Jeesus selgelt (Johannese 6:38). Ta oli elanud vaimumaailmas oma taevase Isa juures juba loomise algusest. Seepärast nimetab Piibel teda „Jumala loodu alguseks” (Ilmutuse 3:14). Taevas oli Jeesus tunnistajaks selle kurja ingli mässule, kes pööras esimesed inimesed Jumala valitsuse vastu. See andis Jeesusele tähtsaima põhjuse, miks ta soovis sündida Jumala täiusliku inimpojana. Mis põhjus see oli?

Jeesus soovis tõestada, et tema taevasel Isal on õigus universumi üle valitseda. Jäädes ustavaks sünnist surmani, näitas Jeesus oma valmisolekut alluda Jehoova valitsusviisile. Enne oma surma Jumala vaenlaste käe läbi teatas Jeesus selgelt põhjuse, miks ta oli valmis minema ohvrisurma: et maailm saaks aru, et ta armastab Isa (Johannese 14:31). Kui kaks esimest inimest, Aadam ja Eeva, oleksid arendanud sellist armastust, poleks nad käitunud ustavusetult neile osaks saanud tunduvalt kergemas katses (1. Moosese 2:15–17).

Jeesuse ustavus paljastas ka, et kuri ingel  Saatan on valetaja. Saatan oli laimanud Jumalat ja inimest, kui ta ütles taevas inglite ees: „Mees annab kõik, mis tal on, oma hinge eest” (Iiob 2:1, 4). Saatan esitas valesüüdistuse, et ükski inimene ei jää Jumalale kuulekaks, kui kaalul on elu.

Need vaidlusküsimused seadsid kahtluse alla Jumala valitsemisõiguse. Nende lahendamiseks oli Jeesus valmis sündima inimesena ja tõestama, et on ustav surmani.

Peamine põhjus, miks Jeesus maa peale tuli, on seega tema enda sõnul, et ’tõele tunnistust anda’ (Johannese 18:37). Ta tegi seda, näidates nii sõnade kui tegudega, et Jumalal on täielik õigus valitseda ja et tema valitsemisele allumine toob kestva õnne. Jeesus selgitas ka, et ta tuli maailma andma oma inimelu „lunaks paljude eest”, avades patustele inimestele tee täiusesse ja igavesse ellu (Markuse 10:45). Et inimesed mõistaksid neid elutähtsaid küsimusi, oli vaja Jeesuse sünd kirja panna. Lisaks võime Jeesuse sünniloost veel palju muudki õppida, nagu näitab järgmine artikkel.

[Pildid lk 4]

Kuidas võisid Aadama järeltulijad patust vabaneda?