Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

”Kelle mind inimesed ütlevad olevat?”

”Kelle mind inimesed ütlevad olevat?”

 „Kelle mind inimesed ütlevad olevat?”

TAAS on kätte jõudnud jõuluaeg, mil kogu maailm valmistub tähistama üht sünnipäeva. Kuid kelle sünnipäeva? Kas see mees oli Jumala Poeg või lihtsalt üks vaga juut, kes esimesel sajandil püüdis reformida oma kodukandis levinud usku? Kas oli tegemist vaeste kaitsja või mässajaga, kes kujutas Rooma keisririigile nii suurt ohtu, et ta tuli hukata? Või oli ta ehk mõttetark, kes rõhutas enesetunnetuse ja seesmise tarkuse tähtsust? Meil on igati põhjust küsida, kes Jeesus Kristus tegelikult oli.

Jeesusele pakkus endalegi huvi, mida inimesed tema isiku kohta arvavad. „Kelle mind inimesed ütlevad olevat?” küsis ta kord oma jüngritelt (Markuse 8:27). Millest selline küsimus? Paljud olid juba lakanud teda järgimast. Teised olid ilmselt segaduses ja pettunud sellepärast, et ta oli tõrjunud nende püüded teha temast kuningas. Pealegi ei andnud Jeesus tunnustähte taevast, kui tema vaenlased provotseerisid teda tõestama, kes ta selline on. Niisiis, mida apostlid sellele küsimusele vastasid? Nad tõid välja mõningad arvamused, mis rahva seas olid tema kohta levinud: „Mõned ütlevad sind olevat Ristija  Johannese, teised Eelija, aga teised Jeremija või ühe prohveteist” (Matteuse 16:13, 14). Samas jätsid nad aga mainimata paljud kritiseerivad epiteedid, mis Jeesuse kohta Palestiinas ringlesid, nagu jumalapilkaja, šarlatan, valeprohvet ja kogunisti vaimuhaige.

Jeesuse mitu palet

Kui Jeesus esitaks samasuguse küsimuse tänapäeval, võiks ta selle sõnastada isegi niiviisi: „Kelle mind õpetlased ütlevad olevat?” Tõenäoliselt peegeldaksid vastused jällegi sedasama mõtet, et selle kohta on terve hulk erisuguseid arvamusi. „Jeesus on olnud nagu hobune, kelle seljas inimesed on ratsutanud paljudesse suundadesse,” ütles David Tracy Chicago ülikoolist. Möödunud sajandist alates on õpetlased rakendanud mitmesuguseid keerukaid sotsioloogilisi, antropoloogilisi ja kirjanduslikke meetodeid, formuleerimaks vastust küsimusele, kes Jeesus tegelikult oli. Mis järeldusteni on nad siis jõudnud?

Osa õpetlasi on endiselt seisukohal, et ajalooline Jeesus oli eshatoloogiline juudi prohvet, kes kutsus kaasaegseid üles meeleparandusele. Kuid nad hoiduvad teda nimetamast Jumala Pojaks, Messiaks ja Lunastajaks. Enamik õpetlasi seab kahtluse alla Piibli jutustuse tema taevasest päritolust ja ülestõusmisest. Teiste jaoks oli Jeesus lihtsalt inimene, kelle eeskujulik elu ja õpetused andsid inspiratsiooni mitmele usundile, mis lõpuks koondusid kristluseks. Kolmandate nägemuse järgi oli Jeesus „küünik, rändav mõttetark või talupojast müstik; kogukonna organisaator, valitsevat ühiskonnakorda kritiseeriv hipiluuletaja või tänavaelu kogemustega provokaator, kes mahajäänud Palestiina vihastpulbitsevates, vaesestunud ja plahvatusohtlikes külades kuulutas avameeli seda, mida mõtles”, märgib ajakiri „Theology Today”.

Levinud on ka märksa tavatumad seisukohad. Näiteks on hakanud räppmuusikasse, urbanistlikku kunsti ja isegi tantsu ilmuma idee mustanahalisest Jeesusest. * Teised jälle spekuleerivad, et Jeesus oli tegelikult naine. 1993. aasta suvel California osariigis toimunud Orange’i maakonna laadal võisid külastajad näha „Christie” kuju, alasti ristilöödud naissoost „Kristust”. Umbes samal ajal oli ka New Yorgis rahvale vaatamiseks välja pandud naissoost „Jeesus” risti küljes. Mõlemad skulptuurid kutsusid esile palju vastuolulisi arvamusi. 1999. aasta alguses võisid raamatuhuvilised leida poeriiulitelt raamatu „armastusest, mida poisieas Jeesus ja tema koer Angel teineteise vastu tundsid”. Nendevahelise suhte kohta öeldi ühes ajakirjas, et see on „vaimselt liigutav ja näitab, kuidas poiss ja koer on valmis teineteise eest elu ohverdama”.

Kas sellel on tõesti tähtsust?

Miks peaksid sa üldse huvi tundma selle vastu, kes Jeesus oli ja on? Üheks põhjuseks on see, et „Jeesus Kristus on oma alamatele mõju avaldanud ja neid valitsenud, ilma et Tema ise nähtavalt juures oleks”, nagu on öelnud Napoleon. Oma jõuliste õpetuste ja eluga on Jeesus miljardite inimeste elule ligi kahe tuhande aasta jooksul vägevat mõju avaldanud. Üks kirjanik väljendas seda tabavalt: „Kõik armeed, kes kunagi on marssinud, ja kõik laevastikud, mis kunagi on ehitatud, ja kõik parlamendid, kes kunagi on kokku tulnud, kõik kuningad, kes kunagi on valitsenud, pole üheskooski võetuna mõjutanud sedavõrd vägevalt inimese elu siin maa peal.”

Pealegi on sul tähtis teada, kes Jeesus oli ja on, seetõttu, et see puudutab otseselt sinu tulevikku. Sul on võimalus saada Jumala taevase Kuningriigi alamaks, kusjuures Jeesus on selle valitsuse eesotsas. Tema juhtimisel taastatakse meie planeedil hämmastav bioloogiline mitmekesisus ja ökoloogiline tasakaal. Piibli prohvetiennustused kinnitavad, et Jeesuse Kuningriik toidab näljased, hoolitseb vaeste eest, teeb haiged terveks ja toob surnud tagasi ellu.

Kindlasti pakub sulle huvi, milline isik juhib seda valitsust, mida me nii väga vajame. Järgmine artikkel aitab sul mõista Jeesuse tõelist olemust.

[Allmärkus]

^ lõik 7 Jeesuse välimusest räägib üksikasjalikumalt 1998. aasta 8. detsembri „Ärgake!” artikkel „Kuidas Jeesus välja nägi?”.