Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Lugejate küsimusi

Lugejate küsimusi

 Lugejate küsimusi

Koloslastele 1:16 ütleb mõnes piiblitõlkes (nt Piibli Raamatus) Jumala Poja kohta, et „kõik on tema läbi ja temale loodud”. Mis mõttes on kõik loodud Jumala Pojale Jeesusele?

Jehoova kasutas oma ainusündinud Poega meistertöölisena kõige muu – kõige peale Jeesuse enese – loomisel (Õpetussõnad 8:27–29; 8:30, UM; Johannese 1:3). Igati põhjendatult tunneb Jumala Poeg nendest töödest rõõmu ja selles mõttes on need loodud temale ehk tema jaoks.

On teada, et lapsevanemad loodavad leida ja leiavadki palju rõõmu oma poegadest ja tütardest. Seepärast räägib Piibli õpetussõna pojast, kelle üle on isal hea meel (Õpetussõnad 3:12, PR; 29:17). Nõndasamuti tundis Jehoova Jumal head meelt Iisraeli pärast, kui see rahvas oli ustav (Laul 44:4; 119:108; 147:11). Ta tunneb ka meie päevil rõõmu oma lojaalsete teenijate ustavusest (Õpetussõnad 12:22; Heebrealastele 10:38).

Seega oli kohane, et Jumal lasi oma kaastöölisel Jeesusel oma saavutuste üle rõõmu tunda. Õigupoolest ütlebki kirjakoht Õpetussõnad 8:31, et Poeg ’mängis tema maailma maa peal ja tundis rõõmu inimlastest’. Selles mõttes ütlebki Koloslastele 1:16: „Kõik on tema läbi ja temale loodud” (meie kursiiv).