Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Maa — kas see on vaid katseväli?

Maa — kas see on vaid katseväli?

 Maa – kas see on vaid katseväli?

MILLINE kergendus! Ta tegi eksamid ära. Õpilane, kes oli edukalt läbinud kahenädalase pingelise eksamiperioodi, sai lõpuks hea lõputunnistuse. Nüüd võib ta saada sellise töökoha, mida on alati soovinud.

Paljud inimesed suhtuvad maapealsesse ellu samamoodi. Nad mõtlevad, et see on nagu eelproov, mis on vaja kõigil läbi teha. Need, kes selle läbivad, saavad minna edasi mingisse paremasse ellu teises ilmas. Oleks tõepoolest kurb, kui praegune elu – paljude jaoks vaid eksistents – on kõik, mis inimestele võib osaks saada. Ehkki Piibli tegelane Iiob oli enamus aega oma elust terve ja jõukas, lausus ta: „Inimesel, naisest sündinul, on lühikesed elupäevad ja palju tüli!” (Iiob 14:1).

Paljude arvamust väljendab „New Catholic Encyclopedias” öeldu: „Taevane auhiilgus on saatus, mille Jumal on kavandanud inimese jaoks. ... Õnn paistab sõltuvat inimese taevasest õndsusest.” Hiljaaegu tegi Kristuse kirik Ameerika Ühendriikides uurimuse, millest selgus, et 87 protsenti küsitletuist usub end minevat pärast surma taevasse.

Hulgaliselt mittekristlasi loodab samuti, et pärast surma lahkuvad nad maa pealt paremasse paika. Näiteks muhamedlased loodavad minna taevasesse paradiisi. Hiina ja Jaapani budistlike Puhta Maa sektide järgijad usuvad, et kui nad kordavad pidevalt Mõõtmatu Valguse buda nime „Amitabha”, siis sünnivad nad uuesti Puhtal Maal ehk Lääne Paradiisis, kus nad hakkavad elama ülimas õnnes.

On huvitav, et kõige laialdasemalt tõlgitud ja levitatud püha raamat Piibel ei pea maad mingiks vaheastmeks, kust tuleks põgeneda. Seal öeldakse: „Õiged pärivad maa ja elavad seal peal põliselt!” (Laul 37:29). Piiblist võib leida ka Jeesuse kuulsa ütluse: „Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa” (Matteuse 5:5).

Üldise arusaama järgi, mille kohaselt on meie maine elu ajutine, oletatakse, et surm avab ukse õndsale elule teises ilmas. Kui see on nii, siis on surm muidugi õnnistus. Ent kas inimesed üldiselt suhtuvad surma niiviisi või püüavad nad hoopis oma praegust elu pikendada? Kogemused kinnitavad, et kui inimesel on hea tervis ja turvatunne, siis ei taha ta surra.

Kuna maapealne elu on täis kurjust ja kannatusi, tundub paljudele, et taevas on ikkagi ainus koht, kus võiks leida tõelist rahu ja õnne. Kas taevas on lihtsalt õndsa rahu paik, mis on täiesti puutumata kurjusest ja ebakõlast? Ning kas elu teises ilmas saab olla vaid taevariigis? Piibli vastused võivad sind üllatada. Neist räägib järgmine artikkel.