Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Mis kell on?

Mis kell on?

KUI sa soovid teada, mis kell on, siis mida sa teed? Ilmselt heidad pilgu kellale. Kui sõber küsib sinult õiget aega, siis kuidas sa talle vastad? Selleks on erinevaid viise.

Oletame, et kell on sel hetkel 13.30. Sel juhul saad talle näiteks öelda, et kell on pool kaks. Mõnel maal kasutatakse 24-tunnist ajaformaati, kuid mõnel maal 12-tunnist ja öeldakse, et kell on 1.30 pärastlõunal.

Piiblit lugedes võid ehk mõelda, kuidas inimesed tollal ajast rääkisid. Selleks oli samuti eri viise. Piibli heebreakeelses osas räägitakse hommikust, keskpäevast ja õhtust. (1. Moos. 8:11; 19:27; 5. Moos. 28:29; 1. Kun. 18:26.) Kuid mõnel juhul kasutati veidi täpsemat ajamääratlust.

Piibliaegadel oli tavaline kasutada vahimehi ja seda eriti öösiti. Sajandeid enne Jeesuse sündi oli kombeks jagada öö kolmeks perioodiks, mida nimetati vahikordadeks. (Laul 63:6.) Tekstis Kohtumõistjate 7:19 on juttu kesköisest vahikorrast. Ent Jeesuse päeviks olid juudid võtnud omaks kreeka ja rooma süsteemi, mille järgi öö jagunes neljaks vahikorraks.

Evangeeliumites räägitakse vahikordadest mitmes kohas. Näiteks Jeesus läks mööda vett jüngrite juurde „neljanda vahikorra ajal”. (Matt. 14:25.) Ja ühes näites ütles Jeesus: „Kui majaperemees teaks, millise vahikorra ajal varas tuleb, püsiks ta ärkvel ega laseks oma majja sisse murda.” (Matt. 24:43.)

Kõigist vahikordadest rääkis Jeesus siis, kui ütles oma jüngritele: „Püsige valvel, sest te ei tea, millal majaisand tuleb, kas päeva lõpul, keskööl, kukelaulu ajal või varahommikul.” (Mark. 13:35.) Esimene vahikord („päeva lõpp”) kestis päikeseloojangust umbes kella üheksani õhtul, teine („kesköö”) umbes kella üheksast keskööni ja kolmas („kukelaulu aeg”) keskööst umbes kella kolmeni hommikul. Peetrus võis Jeesuse salata just selle vahikorra ajal, kui kukk kires. (Mark. 14:72.) Neljas öövahikord („varahommik”) kestis umbes kella kolmest päikesetõusuni.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi piibliaegadel polnud selliseid ajanäitajaid nagu praegu, oli olemas kindel süsteem nii päevase kui ka öise aja määramiseks.