Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Õpetagem tõde

Õpetagem tõde

„Oo, Jehoova, ... Sinu sõna on läbini tõde.” (LAUL 119:159, 160)

LAULUD: 29, 53

1., 2. a) Milline töö sai Jeesuse elu keskmeks ja miks? b) Mida me peaksime tegema selleks, et olla tublid „Jumala kaastöölised”?

JEESUS KRISTUS oli puusepp ja hiljem Jumala sõna õpetaja. (Mark. 6:3; Joh. 13:13.) Ta omandas täiuslikult mõlemad ametid. Puusepana õppis ta kasutama tööriistu, et teha tarvilikke esemeid. Hea sõnumi õpetajana kasutas ta oskuslikult oma teadmisi pühakirjast, et aidata lihtinimestel mõista Jumala sõna tõde. (Matt. 7:28; Luuka 24:32, 45.) 30-aastaselt pani Jeesus puutööriistad kõrvale, sest ta teadis, et Jumala sõna õpetamine on palju olulisem. Ta ütles, et üks põhjus, miks Jumal ta maailma läkitas, oli see, et ta kuulutaks head sõnumit Jumala kuningriigist. (Matt. 20:28; Luuka 3:23; 4:43.) Jeesuse elu keskmeks sai hea sõnumi kuulutamine ja ta tahtis, et ka teised temaga liituksid. (Matt. 9:35–38.)

2 Suurem osa meist pole puusepad, aga me kõik oleme hea sõnumi kuulutajad. See töö on nii tähtis, et ka Jumal ise osaleb selles. Meid nimetatakse Piiblis „Jumala kaastöölisteks”. (1. Kor. 3:9; 2. Kor. 6:4.) Ja me mõistame, et „[Jehoova] sõna on läbini tõde”. (Laul 119:159, 160.) Seepärast tahame kuulutustööl tõe sõna õigesti käsitleda. (Loe 2. Timoteosele 2:15.) Me lihvime jätkuvalt  oma oskusi, et kasutada veelgi paremini meie peamist tööriista Piiblit, sest soovime õpetada tõde Jehoova, Jeesuse ja kuningriigi kohta. Et oleksime oma töös edukad, on Jehoova organisatsioon meile andnud veel teisigi tööriistu, mida peaksime õppima osavalt käsitsema. Me nimetame neid oma põhitööriistadeks.

3. Millele me peaksime praegusel lõpuajal keskenduma ja keda peaksime otsima vastavalt piiblitekstile Apostlite teod 13:48?

3 Väljaanded, mis kuuluvad meie põhitööriistade hulka, on mõeldud inimeste õpetamiseks. Õpetamine on sõnumi selgitamine nii, et inimene mõistab seda ja ka tegutseb selle järgi. Kuna vähe aega on järele jäänud, peaksime keskenduma piibliuurimiste alustamisele ja inimeste õpetamisele, et neist saaksid Jeesuse jüngrid. See tähendab, et otsime sihikindlalt neid, kes on „valmis vastu võtma tõde”, ja aitame neil hakata Jehoovat teenima. (Loe Apostlite teod 13:44–48.)

4. Millised on inimesed, kes on „valmis vastu võtma tõde” ja kuidas me neid leiame?

4 Kuidas leida neid, kes on „valmis vastu võtma tõde”? Nagu esimesel sajandil, nii on ka praegu ainus viis selleks teha kuulutustööd. Seega tuleb meil toimida Jeesuse sõnade järgi „Ükskõik kuhu linna või külla te lähete, seal otsige üles see, kes on teie sõnumi vääriline”. (Matt. 10:11.) Me ei oota, et head sõnumit võtaksid kuulda need, kes on silmakirjalikud, kõrgid või kes ei hooli Jumalast. Me otsime neid, kes on siira südamega, alandlikud ja kel on janu tõe järele. Seda otsimistööd võib võrrelda sellega, mida Jeesus pidi tegema, kui ta oli puusepp. Et teha mööblit, uksi, ikkeid või muud, oli tal kõigepealt vaja leida õige puit. Seejärel sai ta kasutada oma tööriistu ja oskusi, et need esemed valmis teha. Me peaksime samuti kõigepealt otsima siiraid inimesi ja siis kasutama oma tööriistu ja oskusi, et aidata neil saada Jeesuse jüngriteks. (Matt. 28:19, 20.)

5. Mida me peaksime teadma meie põhitööriistade kohta? Too näide. (Vaata pilte artikli alguses.)

5 Igal tööriistal on oma otstarve. Mõtle näiteks tööriistadele, mida Jeesus võis puutööd tehes kasutada. * Ta vajas vahendeid, et mõõta, teha märkeid, lõigata, puurida, lihvida, loodida ja detaile kokku panna. Samamoodi on ka igal meie põhitööriistal oma otstarve. Uurime nüüd, kuidas neid kasutada.

TÖÖRIISTAD MEIE TUTVUSTAMISEKS

6., 7. a) Kuidas oled sina kasutanud visiitkaarti? b) Milliseid võimalusi pakub inimestele meie koosolekukutse?

6 Visiitkaart. See on väike, kuid efektiivne tööriist, mille abil me saame end inimestele tutvustada ja suunata neid meie veebisaidile. Seal saavad nad meie kohta rohkem teavet ja paluda endale piiblikursust. Siiani on veebisaidi jw.org kaudu meile saadetud üle 400 000 sooviavalduse piibliõppeks ja iga päev lisandub veel sadu. Võiksid mõnda visiitkaarti endaga kaasas kanda, et saaksid igapäevatoimetusi tehes kasutada ära võimalusi rääkida inimestele Piiblist.

7 Kutse. Meie koosolekukutsel on pakutud välja kaks võimalust: tulla Jehoova  tunnistajate koosolekule või paluda individuaalõpet. Seega, lisaks sellele, et kutse annab inimestele teada, kes me oleme, kutsub see neid, „kes mõistavad, et nad vajavad Jumala juhatust”, meiega Piiblit uurima. (Matt. 5:3.) Muidugi on inimesed oodatud meie koosolekutele ka juhul, kui nad ei soovi piiblikursust. Koosolekutel nad näevad, kui palju on võimalik Piibli kohta õppida.

8. Miks on tähtis, et inimesed tuleksid kasvõi korra meie koosolekule? Too näide.

8 On oluline, et kutsuksime inimesi tulema meie koosolekule kasvõi korra. Miks? Siis saavad nad näha teravat kontrasti meie rikkaliku vaimse toidu ja valereligioonide vaimse nälja vahel. (Jes. 65:13.) Ray ja Linda USA-st märkasid seda erinevust mõned aastad tagasi. See abielupaar uskus Jumalat ja tahtis teda paremini tundma õppida. Seega otsustasid nad käia läbi igast kirikust oma linnas. Kirik, millega nad oleksid olnud valmis liituma, pidi vastama kahele tingimusele. Esiteks, et nad teenistusel midagi õpiksid, ning teiseks, et kirikuliikmed riietuksid jumalateenijatele kohaselt. See otsing võttis kaua aega, sest seal linnas oli palju kirikuid ja kogudusi. Mõne aastaga olid nad käinud kõigis kirikutes ja olid ülimalt pettunud. Nad ei olnud mitte midagi õppinud ja kirikuliikmete riietus polnud sugugi väärikas. Pärast seda, kui nad olid käinud viimases kirikus, mis neil nimekirjas oli, läks Linda tööle ja Ray hakkas minema kodu poole. Ta sõitis mööda kuningriigisaalist ning mõtles, et miks mitte sinnagi sisse astuda ja vaadata, mis seal toimub. Muidugi oli see parim kogemus! Kõik olid soojad ja sõbralikud ning sündsalt riides. Ray istus esimeses reas ja neelas igat sõna. See tuletab meelde Pauluse sõnu inimese kohta, kes tuleb esimest korda koosolekule ja ütleb: „Jumal on tõesti teie seas!” (1. Kor. 14:23–25.) Ray hakkas käima igal pühapäevasel koosolekul ja peagi tuli ka nädalasisestele. Lindagi liitus temaga. Nad olid 70-ndates, kui hakkasid Piiblit uurima ja käisid ristimisel.

TÖÖRIISTAD VESTLUSTE ALUSTAMISEKS

9., 10. a) Miks on voldikuid lihtne kasutada? b) Selgita, kuidas kasutada voldikut „Mis on Jumala riik?”.

9 Voldikud. Meie põhitööriistade hulka kuulub kaheksa lihtsat voldikut, mis aitavad vestlusi alustada. Esimesed neist ilmusid aastal 2013 ja sellest ajast alates on neid trükitud umbes viis miljardit! Nende tööriistade võlu seisneb selles, et kui oled õppinud kasutama üht neist, oskad kasutada kõiki, sest neil on sama ülesehitus. Kuidas alustada voldiku abil vestlust?

10 Oletame, et kasutad voldikut „Mis on Jumala riik?”. Näita inimesele esikülge ja esita küsimus: „Kas olete kunagi mõelnud, mis on Jumala riik?” Seejärel loetle vastusevariandid ja küsi, millise neist ta valiks. Selle asemel et öelda, kas tema valik on õige või vale, ava voldik ja loe ette seal toodud kirjakohad Taaniel 2:44 ja Jesaja 9:6. Kui võimalik, jätka arutelu. Vestluse lõpus esita tagaküljel olev küsimus: „Milline on elu Jumala valitsuse all?” See paneb aluse järgmisele vestlusele. Korduskülastusel võid viidata 7. õppetunnile brošüürist „Hea sõnum  Jumalalt”, mis on üks meie tööriistadest piibliuurimiste alustamiseks.

TÖÖRIISTAD HUVI KASVATAMISEKS

11. Mille järgi on meie ajakirjade teemad valitud ja mida me peaksime teadma?

11 Ajakirjad. Vahitorn ja Ärgake! on kõige suurema tiraaži ja keelte arvuga ajakirjad kogu maailmas. Nende lugejaskond on rahvusvaheline ja seetõttu on teemad valitud nii, et need pakuksid huvi kõigile. Meie ajakirjad aitavad inimestel mõista, mis on elus tõeliselt tähtis. Et need jõuaksid õigetesse kätesse, peaksime teadma, millistele inimestele kumbki ajakiri on suunatud.

12. a) Kellele on Ärgake! suunatud ja mis on selle eesmärk? b) Milliseid häid kogemusi on sinul hiljuti olnud seda tööriista kasutades?

12 Ärgake! on suunatud lugejatele, kes teavad Piiblist vähe või ei tea üldse midagi. Nad ei pruugi olla kuulnud Piibli õpetustest, nende praktilisest väärtusest ja võivad olla religiooni suhtes umbusklikud. Ärgake! üks peamisi eesmärke on veenda inimesi Jumala olemasolus. (Rooml. 1:20; Heebr. 11:6.) Samuti aitab see lugejal kasvatada usku sellesse, et Piibel on tõepoolest Jumala sõna. (1. Tess. 2:13.) 2018. aasta kaaneteemad on „Õnn kui teekond”, „Õnneliku pereelu 12 tegurit” ja „Abiks leinajaile”.

13. a) Mis on üldsusele suunatud Vahitorni eesmärk? b) Milliseid häid kogemusi on sinul hiljuti olnud seda tööriista kasutades?

13 Üldsusele suunatud Vahitorni peamine eesmärk on selgitada Piibli õpetusi neile, kes peavad mingil määral lugu Jumalast ja Piiblist. Kuigi neil võib olla Jumala sõna kohta natuke teadmisi, ei pruugi nad mõista selle õpetusi õigesti. (Rooml. 10:2; 1. Tim. 2:3, 4.) 2018. aasta Vahitornid vastavad küsimustele „Kas Piibel on siiani ajakohane?”, „Mida toob tulevik?” ja „Kas Jumal hoolib sinust?”.

TÖÖRIISTAD TEGUDELE AJENDAMISEKS

14. a) Mis eesmärk on neljal videol, mis on meie põhitööriistade hulgas? b) Milliseid häid kogemusi on sul olnud neid videoid näidates?

14 Videod. Jeesuse päevil kasutasid puusepad vaid käsitööriistu. Tänapäeval on kasutusel ka elektrilised vahendid nagu saed, trellid, lihvijad, naelapüstolid ja muud. Nii on ka meil lisaks trükitud väljaannetele toredad videod, millest neli kuuluvad meie põhitööriistade hulka. Nendeks on „Miks uurida Piiblit?”, „Kuidas piiblikursus toimub?”, „Mida kuningriigisaalis tehakse?” ja „Kes on Jehoova tunnistajad?”. Lühemad videod kestavad vähem kui kaks minutit ja sobivad hästi esmavestlustel näitamiseks. Pikemaid võib näidata korduskülastustel ja nendele, kellel on rohkem aega. Need suurepärased tööriistad võivad ajendada inimesi Piibliga tutvuma ja meie koosolekutele tulema.

15. Mis mõju võivad avaldada meie videod, kui neid näidata inimestele nende emakeeles? Too näiteid.

15 Üks meie õde kohtas Mikroneesiast pärit naist, kelle emakeel on japi keel. Ta näitas naisele japikeelset videot „Miks uurida Piiblit?”. Kui video hakkas mängima, imestas naine: „See on ju minu keel, ma ei suuda seda uskuda! Ma võin tema kõneviisi järgi öelda, et ta on pärit minu saarelt. Ta räägib minu keelt!” Naine ütles, et loeb  ja vaatab ära kõik, mis on veebisaidil jw.org tema keeles olemas. (Võrdle Apostlite teod 2:8, 11.) Mõtle veel teisele juhtumile. Üks õde USA-st saatis oma vennapojale, kes elab teisel mandril, lingi sellele samale videole tema emakeeles. Too vaatas selle ära ja kirjutas vastuseks: „Mõte sellest, et üks kuri jõud kontrollib seda maailma, haaras eriti minu tähelepanu. Ma palusin endale piiblikursust.” Ta elab riigis, kus meie tegevus on piiratud.

TÖÖRIISTAD PIIBLI TÕE ÕPETAMISEKS

16. Selgita iga brošüüri eesmärki: a) „Kuuletu Jumalale ja ela igavesti”, b) „Hea sõnum Jumalalt”, c) „Nad täidavad Jehoova tahet”.

16 Brošüürid. Kuidas õpetada tõde kellelegi, kes ei oska hästi lugeda või kelle emakeeles pole piiblikirjandust? Meil on just selleks puhuks olemas üks tööriist – brošüür „Kuuletu Jumalale ja ela igavesti”. Piibliuurimiste alustamiseks on meil suurepärane brošüür „Hea sõnum Jumalalt”. Võid näidata inimesele selle tagakaant, kus on 14 teemat, ning paluda tal valida üks, mis talle kõige rohkem huvi pakub. Seejärel alustage õppimist sellest peatükist. Kas oled proovinud seda meetodit mõnel oma korduskülastusel? Kolmas brošüür meie põhitööriistade hulgas on „Nad täidavad Jehoova tahet”. See on mõeldud meie organisatsiooni tutvustamiseks piibliõpilastele. Vaata 2017. aasta märtsi töövihikust, kuidas seda igal piibliuurimisel kasutada.

17. a) Mis on kummagi piibliõpperaamatu eesmärk? b) Kui kaua peaks uurima piibliõpilasega, kes laseb end ristida, ja miks?

17 Raamatud. Kui oled alustanud uurimist brošüüri abil, võid igal ajal üle minna raamatule „Mida Piibel õpetab?”. Selle abil omandab õpilane rohkem teadmisi Piibli põhiõpetuste kohta. Kui see raamat saab läbi ja ta edeneb vaimselt, jätkake uurimist raamatuga „Kuidas olla selline, keda Jumal armastab?”. * Selle abil näeb õpilane, kuidas rakendada Piibli põhimõtteid igapäevaelus. Isegi kui õpilane vahepeal ristitakse, peaks temaga piibliuurimist jätkama, kuni mõlemad raamatud on läbi saanud. See aitab tal rajada oma usule tugeva vundamendi. (Loe Koloslastele 2:6, 7.)

18. a) Mida peaksime tegema teksti 1. Timoteosele 4:16 järgi, ja mis tulemus sellel on? b) Mis on meie eesmärk põhitööriistu kasutades?

18 Jehoova tunnistajatena on meil kohustus jagada „tõesõnumit, head sõnumit”, mis võib anda inimestele igavese elu. (Kol. 1:5; loe 1. Timoteosele 4:16.) Selleks on meile antud õpetamise põhitööriistad (vaata kasti „ Meie põhitööriistad”). Kasutagem neid nii hästi, kui oskame. Iga kuulutaja võib otsustada, millist vahendit meie põhitööriistade hulgast ta kasutab ja millal. Meie eesmärk ei ole lihtsalt levitada kirjandust ega anda seda inimestele, kes pole meie sõnumist üldse huvitatud. Me soovime, et Jeesuse jüngriteks saaksid need, kes on „valmis vastu võtma tõde” ehk kes on siira südamega, alandlikud ja kel on janu tõe järele. (Ap. t. 13:48; Matt. 28:19, 20.)

^ lõik 5 Vaata artiklit „Puusepp” ja kasti „Puusepa tööriistakast” (Vahitorn, 1. august 2010).

^ lõik 17 Seni kuni eesti keeles pole raamatut „Kuidas olla selline, keda Jumal armastab?”, võib jätkata raamatuga „Olgem sellised, keda Jumal armastab”.