Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 24. UURIMISARTIKKEL

Hülga kõik, mis pole kooskõlas Jehoova õpetusega

Hülga kõik, mis pole kooskõlas Jehoova õpetusega

„Me kummutame valearutlused ja kõik kõrgid mõtted, mis takistavad inimesi Jumalat tundma õppimast.” (2. KOR. 10:5)

LAUL 124 Ustav rahvas

ÜLEVAADE *

1. Kuidas hoiatas Paulus võitud kristlasi?

APOSTEL Paulus hoiatas esimese sajandi kristlasi: „Ärge laske enam sellel ajastul end vormida.” (Rooml. 12:2.) Miks manitses ta nii karmilt kristlasi, kes olid Jumalale pühendunud ja püha vaimuga võitud? (Rooml. 1:7.)

2., 3. a) Kuidas püüab Saatan meid Jehoovast eemale meelitada? b) Kuidas on meil võimalik valest mõtteviisist lahti saada?

2 Paulus oli mures, sest nähtavasti olid mõned kristlased lasknud end mõjutada Saatana maailma valearutlustel ja filosoofiatel. (Efesl. 4:17–19.) See võib juhtuda igaühega meist. Selle maailma valitseja Saatan püüab kõigest väest meid Jehoovast eemale meelitada. Tal on selleks erinevaid meetodeid. Näiteks kasutab ta ära meie isekaid kalduvusi. Ta võib püüda mõjutada meie mõtteviisi isegi selle kaudu, mida me oleme omandanud kodus, koolis ja mujal.

3 Kas on võimalik juurida endast välja sügavale juurdunud vale mõtteviis? (2. Kor. 10:4.) Pauluse sõnad vastavad sellele. Ta kirjutas: „Me kummutame valearutlused ja kõik kõrgid mõtted, mis takistavad inimesi Jumalat tundma õppimast, ja vangistame iga mõtte, et  teha see kuulekaks Kristusele.” (2. Kor. 10:5.) Jah, Jehoova abiga on meil võimalik valest mõtteviisist lahti saada. Just nagu vastumürk neutraliseerib mürgi toime, nii on Jumala sõna abiga võimalik puhastada end Saatana maailma mürgistusest.

UUENDA OMA MÕTTEVIISI

4. Milliseid muudatusi on paljud pidanud tegema, et hakata Jehoovat teenima?

4 Mõtle muudatustele, mida sa pidid tegema, kui õppisid Piiblit tundma ja otsustasid hakata Jehoovat teenima. Paljudele meist tähendas see mingitest valedest tegudest loobumist. (1. Kor. 6:9–11.) Kui tänulikud me oleme Jehoovale, et ta on aidanud meil neist vabaneda!

5. Mida me peame tegema vastavalt tekstile Roomlastele 12:2?

5 Me ei tohiks aga jääda loorberitele puhkama. Kuigi me oleme lõpetanud tõsiste pattude tegemise, tuleb meil ikka olla valvas kõige suhtes, mis võib meid vana eluviisi juurde tagasi ahvatleda. Mida selleks teha? Paulus kirjutas: „Ärge laske enam sellel ajastul end vormida, vaid muutke end teistsuguseks oma mõtteviisi uuendamise teel.” (Rooml. 12:2.) Seega on tarvis kahte asja. Esiteks, me ei tohi enam lasta sellel maailmal end vormida ehk mõjutada. Teiseks, meil tuleb muuta end teistsuguseks, uuendades oma mõtteviisi.

6. Mida me õpime Jeesuse sõnadest tekstis Matteuse 12:43–45?

6 Paulus mõtles enese muutmise all enamat kui vaid väliseid muutusi. Ta pidas silmas sügavaid sisemisi muudatusi. (Vaata kasti „ Muutmine või moondamine?”.) Meil tuleb uuendada oma  mõtteviisi, mis hõlmab meie sisimaid mõtteid, tundeid ja soove. Meil kõigil tuleks endalt küsida, kas muudatused, mida me Kristuse järgimiseks teeme, on vaid välised või järgime teda kogu südamest. Jeesuse sõnadest, mis on kirjas tekstis Matteuse 12:43–45 (loe), ilmneb, mida on selleks vaja teha. Nendest sõnadest õpime, et ei piisa ainult valede mõtete hülgamisest, vaid meil tuleb need asendada mõtetega, mille Jumal heaks kiidab.

TEE ENDA KALLAL PIDEVALT TÖÖD

7. Kuidas me saame muuta oma isiksust?

7 Kas on võimalik muuta oma isiksust? Jumala sõnas öeldakse: „Teil tuleb üha uuendada oma mõtteviisi ning riietuda uude isiksusse, mis on loodud Jumala tahte järgi ja on kooskõlas tõelise õiguse ja ustavusega.” (Efesl. 4:23, 24.) Meil tõesti on võimalik oma isiksust muuta, kuid seda pole lihtne teha. Selleks on vaja enamat, kui vaid suruda alla valed soovid ja hoiduda valedest tegudest. Meil on tarvis üha uuendada oma mõtteviisi. See on kestev protsess ja hõlmab meie soovide, käitumise ja motiivide muutmist.

8., 9. Kuidas ilmestab kogemus ühest vennast seda, kui tähtis on oma mõtteviisi uuendada?

8 Mõelgem ühele vennale, kes oli varem vägivaldne. Pärast seda, kui ta oli joomise ja kaklemise maha jätnud, oli ta viimaks kõlblik minema ristimisele. See oli võimsaks tunnistuseks tema kodukandi inimestele. Kuid ühel õhtul, peagi pärast tema ristimist, sattus ta proovile panevasse olukorda. Üks purjus mees tuli tema ukse taha ja tahtis temaga kakelda. Alguses suutis see vend end valitseda. Ent kui see mees hakkas Jehoova nime teotama, ei suutnud meie uus vend end enam talitseda ja lasi rusikad käiku. Miks ta murdus? Kuigi Piibli uurimine oli aidanud tal vägivaldset loomust taltsutada, ei olnud ta siiski veel oma mõtteviisi piisavalt uuendanud.

9 Kuid see vend ei andnud alla. (Õpet. 24:16.) Kogudusevanemate abiga tegi ta häid edusamme. Lõpuks oli ta ise kõlblik teenima vanemana. Siis ühel õhtul, kui ta oli kuningriigisaali juures, seisis ta silmitsi samalaadse olukorraga nagu aastaid varem. Üks purjus mees tahtis üht kogudusevanemat lüüa. Mida meie vend tegi? Ta rääkis joobes mehega rahulikult, võttis pinged maha ja aitas vaaruval mehel koju jõuda. Miks käitus meie vend nüüd teisiti? Ta oli uuendanud oma mõtteviisi. Temast oli saanud tõeliselt rahumeelne ja alandlik inimene. See tõi Jehoovale kiitust.

10. Mida on enda muutmiseks vaja teha?

10 Sellised muutused ei toimu üleöö ega iseenesest. Meil on vaja pingutada võib-olla aastaid. (2. Peetr. 1:5.) Ei piisa vaid sellest, et oleme Jehoovat teeninud juba pikka aega. Meil tuleb teha kõik endast olenev, et oma isiksust muuta. Vaatame nüüd mõningaid viise, kuidas seda teha.

KUIDAS UUENDADA OMA MÕTTEVIISI

11. Kuidas aitab palvetamine meil uuendada oma mõtteviisi?

11 Esiteks on tähtis palvetada. Meil tuleb palvetada nii, nagu tegi seda  laulukirjutaja. Ta palus: „Loo mulle puhas süda, oo, Jumal, pane mu sisse uus ja kindel vaim.” (Laul 51:10.) Me peame tunnistama, et meil on tarvis uuendada oma mõtteviisi, ja paluma Jehoovalt selleks abi. Miks me võime olla kindlad, et ta aitab meid? Meid julgustab Jehoova antud lubadus Hesekieli päevil elanud kangekaelsetele iisraellastele. Ta ütles: „Ma liidan nende südamed üheks ja panen nende sisse uue vaimu. Ma ... annan neile lihase südame [st sellise südame, mis järgib tundlikult Jumala juhatust].” (Hes. 11:19, allmärkus.) Jehoova oli valmis aitama iisraellastel end muuta ja ta on valmis aitama ka meid.

12., 13. a) Mille üle meil tuleks mõtiskleda? (Vaata Laul 119:59.) b) Milliseid küsimusi oleks hea endalt küsida?

12 Veel on oluline mõtiskleda. Lugedes Jumala sõna iga päev, on vaja võtta aega mõtisklemiseks, et mõista milliseid mõtteid ja tundeid on meil vaja muuta. (Loe Laul 119:59; Heebr. 4:12; Jaak. 1:25.) Meil tuleb kindlaks teha, kas see maailm pole meid mitte mõjutanud. Me peaksime endale ausalt tunnistama, mis on meie nõrkused, ja siis tegema tööd, et neist vabaneda.

13 Näiteks oleks hea endalt küsida järgmisi küsimusi. Kas minu südames on kasvõi natuke kadedust? (1. Peetr. 2:1.) Kas tunnen, et olen teistest parem oma päritolu, hariduse või rahalise seisu tõttu? (Õpet. 16:5.) Kas vaatan ülalt alla neile, kel pole selliseid asju, mis mul, või kes on teisest rassist? (Jaak. 2:2–4.) Kas mind paelub see, mida Saatana maailm pakub? (1. Joh. 2:15–17.) Kas mind köidab ebamoraalne või vägivaldne meelelahutus? (Laul 97:10; 101:3; Aamos 5:15.) Vastused neile küsimustele võivad tuua esile nõrgad kohad, millega peaksid tööd tegema. Kui juurid välja sügavale juurdunud valed mõtted, rõõmustad meie taevast isa. (Laul 19:14.)

14. Miks on tähtis valida häid sõpru?

14 Samuti on oluline valida häid sõpru. Meie kaaslased mõjutavad meid väga tugevalt. (Õpet. 13:20.) Tööl või koolis ümbritsevad meid inimesed, kes ei innusta meid mõtlema Jumalale meelepärasel viisil. Kuid meil on võimalik leida häid sõpru koguduse koosolekutel. Seal me õhutame üksteist „armastusele ja headele tegudele”. (Heebr. 10:24, 25.)

„SEISKE KINDLALT USUS”

15., 16. Kuidas püüab Saatan meie mõtteviisi muuta?

15 Pea meeles, et Saatan püüab kõigest väest muuta meie mõtteviisi. Ta kasutab igasugu arutluskäike, et hävitada kogu see hea mõju, mida Piibli uurimine on meie mõtlemisele avaldanud.

16 Saatan esitab endiselt sama tüüpi küsimusi, nagu ta esitas Eevale Eedeni aias. Ta küsis: „Kas Jumal on teile tõesti öelnud ...?” (1. Moos. 3:1.) Meid ümbritsevas maailmas kuuleme järgmisi kahtlemapanevaid küsimusi. Kas Jumal tõesti ei kiida heaks samasooliste abielu? Kas Jumal tõesti ei taha, et sa tähistaksid jõule ja sünnipäevi? Kas sinu Jumal tõesti ootab, et sa keelduksid  vereülekandest? Kas armastav Jumal tõesti keelab sul suhelda eemaldatud lähedasega?

17. a) Mida teha, kui meil tekib oma uskumuste kohta kahtlusi? b) Mis võib teksti Koloslastele 2:6, 7 järgi olla Piibli uurimise tulemus?

17 Me peame olema oma tõekspidamistes veendunud. Kui jätame sedalaadi küsimused oma peas vastuseta, võivad need muutuda tõsisteks kahtlusteks. Sellised kahtlused omakorda võivad moonutada meie mõtteviisi ja hävitada meie usu. Mida meil siis tuleks teha? Jumala sõna ütleb, et meil tuleb muuta end teistsuguseks oma mõtteviisi uuendamise teel, et võiksime „teha endale selgeks, mis on Jumala hea, meeldiv ja täiuslik tahe”. (Rooml. 12:2.) Uurides regulaarselt Piiblit ja meie väljaandeid, võime teha endale täiesti selgeks tõed, mida oleme sealt teada saanud. Meil on võimalik veenduda, et Jehoova põhimõtted on õiged. Siis oleme nagu tugevate juurtega puud ja saame seista kindlalt usus. (Loe Koloslastele 2:6, 7.)

18. Mis aitab meil end puhastada Saatana maailma mürgistusest?

18 Keegi teine ei saa sinu usku tugevdada. Seega uuenda üha oma mõtteviisi. Palveta lakkamata ja anu Jehoovalt püha vaimu. Mõtiskle sügavuti ja uuri pidevalt läbi oma mõtted ja motiivid. Otsi häid sõpru ja ümbritse end inimestega, kes aitavad sul uuendada oma mõtteviisi. Nii tehes suudad puhastada end Saatana maailma mürgistusest, juurida endast välja valed mõtted ja hüljata kõik, mis pole kooskõlas Jehoova õpetusega. (2. Kor. 10:5.)

LAUL 50 Minu pühendumispalve

^ lõik 5 Meie taust, kultuur ja haridus mõjutavad tahes-tahtmata meie mõtteviisi. Võime tunda, et meis on juurdunud mõni vale hoiak. Selles artiklis näeme, kuidas neist lahti saada.