VAHITORN (UURIMISVÄLJAANNE) Juuni 2019

Selles ajakirjas on uurimisartiklid, mida käsitletakse ajavahemikul 5. augustist – 1. septembrini 2019.

„Vaadake ette, et keegi ei püüaks teid lõksu”

Saatan on meister inimesi petma. Kuidas ta püüab meid mõjutada ja panna meid Jehoova teenimist lõpetama?

Hülga kõik, mis pole kooskõlas Jehoova õpetusega

Meie taust, kultuur ja haridus mõjutavad meie mõtteviisi. Kuidas saada lahti meis juurdunud valedest hoiakutest?

Anna oma mured Jehoova hoolde

Ülemäärane või pikaleveninud stress võib mõjuda meile halvasti nii emotsionaalselt kui ka füüsiliselt. Meid võib pingelisel ajal aidata see, kui uurime, kuidas Jehoova aitas oma teenijaid minevikus.

Aita neid, kes on murekoorma all

Lott, Iiob ja Noomi teenisid Jehoovat ustavalt, kuid neil oli elus pingelisi aegu. Mida me nende lugudest õpime?

Hoidu Saatana lõksust

Paljud jumalateenijad on langenud pornograafia lõksu. Kuidas sellest lõksust hoiduda?

Muistne käsikiri „rulliti lahti”

Aastal 1970 leidsid arheoloogid Iisraelist Ein Gedist söestunud kirjarulli. 3D-skaneerimistehnika abil on olnud võimalik seda lugeda. Mida see sisaldab?