VAHITORN (UURIMISVÄLJAANNE) Juuli 2019

Selles ajakirjas on uurimisartiklid, mida käsitletakse ajavahemikul 2.–29. septembrini 2019.

Valmistu tagakiusamiseks

Mida me saame teha, et kasvatada julgust ja vastupanuga toime tulla?

Jätka Jehoova teenimist ka keeluajal

Mida me peaksime tegema, kui võimud keelavad meil Jehoovat teenida?

„Õpetage inimesi ..., et nad saaksid mu jüngriteks”

Miks on see töö nii tähtis ja millised praktilised soovitused aitavad meil seda teha?

Kuidas kuulutada uskmatutele

Kuidas aidata uskmatutel hakata Jumalat armastama ja saada Kristuse jüngriks?

ELULUGU

Jehoova õnnistused on ületanud kõik minu ootused

Misjonitöö Aafrikas aitas Manfred Tonakil arendada kannatlikkust ja teisi häid omadusi ning õppida olema rahul vähesega.

Kas Jeesus suri tõesti ka minu eest?

Kas sul on madal enesehinnang? Mis aitab sul sellega toime tulla?