Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Sellel kivitahvlil on kirjas: „Needku Jahve Sebaot Hagafit, Hagavi poega”

Kas sa tead?

Kas sa tead?

Kuidas kinnitab piibli usaldusväärsust üks muistne raidkiri?

JERUUSALEMMAS Piiblimaade muuseumis asub üks raidkiri, mis on dateeritud umbes 7. või 8. sajandisse e.m.a. See kivitahvel leiti Iisraelist Hebroni linna lähedalt ühest hauakoopast. Sellele on kirjutatud: „Needku Jahve Sebaot Hagafit, Hagavi poega.” Kuidas kinnitab see raidkiri piibli usaldusväärsust? See näitab, et Jumala nimi Jehoova ehk Jahve, mida vanaheebrea keeles kirjutati nelja tähega JHVH, oli laialdaselt tuntud ja seda kasutati ka igapäevaelus. Teised raidkirjad, mis hauakoobastest on leitud, näitavad samuti, et inimesed, kes said neis koobastes kokku või varjasid seal ennast, kirjutasid tihti seintele kas Jumala nime või siis iseenda nime, mis sisaldas mingil kujul Jumala nime.

Georgia ülikooli piibliteadlane Rachel Nabulsi on selliste raidkirjade kohta öelnud: „Nime JHVH korduvast esinemisest võib teha olulisi järeldusi. ... Tekstidest ja raidkirjadest ilmneb, kui tähtis oli nimi JHVH iisraellastele ja juudalastele.” See on kooskõlas piibliga, kus Jumala nimi JHVH esineb tuhandeid kordi. Tihti sisaldasid inimeste nimed Jumala nime.

Fraas „Jahve Sebaot”, mis esineb sellel kivitahvlil, tähendab „vägede Jehoova”. See näitab, et piibliaegadel oli ka väljend „vägede Jehoova” tavapärane. Seegi on kooskõlas piibliga, sest väljend „vägede Jehoova” esineb piibli heebreakeelses osas üle 250 korra, enamasti Jesaja, Jeremija ja Sakarja kirjutistes.