Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 3. UURIMISARTIKKEL

Sa oled Jehoovale kallis

Sa oled Jehoovale kallis

„Tema pidas meid meeles meie alanduses.” (LAUL 136:23)

LAUL 33 „Heida oma koorem Jehoova peale”

ÜLEVAADE *

1., 2. Milliseid olukordi võib Jehoova teenijatel ette tulla ja kuidas need võivad neid mõjutada?

MÕTLE kolmele olukorrale. Noor vend saab teada, et tal on raske haigus. Tegus keskealine vend kaotab töö ega suuda kuidagi leida uut töökohta. Tubli eakas õde ei jaksa enam teha Jehoova teenistuses nii palju, kui ta varem tegi.

2 Kui sina oled mõnes sedalaadi olukorras, võid tunda, et sinust pole enam kasu. See võib röövida su rõõmu ja eneseväärikuse ning mõjuda halvasti sinu suhetele teistega.

3. Kuidas suhtuvad inimelusse Saatan ja tema võimu all olevad inimesed?

3 Praeguse maailma ja Saatana suhtumine inimestesse on üsna sarnane. Saatan on alati pidanud inimelu väärtusetuks. Ta ütles Eevale, et kui see Jumala keelust üle astub, siis ta võib olla tõeliselt vaba. Samas teadis Saatan väga hästi, et see viib surma. Kaubandus-, poliit- ja usumaailm on alati olnud Saatana võimu all. Seepärast pole üllatav, et paljud ärimehed, poliitikud ja usujuhid ei pea eriti lugu inimelust ega -väärikusest.

4. Mida me selles artiklis arutame?

4 Jehoova aga tahab, et me tunneksime end väärtuslikuna. Ta toetab meid, kui miski mõjub meie enesehinnangule laastavalt. (Laul 136:23; Rooml. 12:3.) Selles  artiklis arutame, kuidas Jehoova meid aitab, kui meid tabab mingi haigus, kui meil on majanduslikke raskusi või kui meile seab piire kõrge iga. Kuid esmalt vaatame, miks igaüks meist võib olla kindel, et ta on Jehoovale kallis.

JEHOOVA PEAB MEID KALLIKS

5. Kust me teame, et Jehoova peab meid kalliks?

5 Kuigi me oleme tehtud mullast, oleme väärt kaugelt enam kui peotäis mulda. (1. Moos. 2:7.) Kust me teame, et Jehoova peab meid kalliks? Ta on loonud inimesed võimega ilmutada samu omadusi, mis on tal endal. (1. Moos. 1:27.) Seega on inimene loomadest kõrgem. Jehoova on talle andnud ülesande hoolitseda maa ja loomade eest. (Laul 8:4–8.)

6. Mis veel tõendab, et Jehoova peab ebatäiuslikke inimesi väärtuslikuks?

6 Isegi pärast Aadama patustamist peab Jehoova inimesi väärtuslikuks. Me oleme talle nii kallid, et ta andis oma armsa poja Jeesuse meie pattude eest lunastusohvriks. (1. Joh. 4:9, 10.) Selle alusel äratab Jehoova üles „nii õiged kui ka ülekohtused”, kes on Aadama patu tõttu surnud. (Ap. t. 24:15.) Piibel näitab, et me oleme Jehoovale kallid sõltumata oma tervisest, majanduslikust seisundist või vanusest. (Ap. t. 10:34, 35.)

7. Milliseid põhjusi meil veel on uskuda, et Jehoova peab meid väärtuslikuks?

7 On veel põhjusi uskuda, et Jehoova peab meid väärtuslikuks. Ta tõmbas meid enda juurde ja pani tähele, kuidas me heale sõnumile reageerisime. (Joh. 6:44.) Kui astusime samme, et saada temaga lähedasemaks, siis lähenes tema ka meile. (Jaak. 4:8.) Seda, et Jehoova peab meid kalliks, näitab ka see, et ta võtab aega meie õpetamiseks. Ta teab, millised me oleme praegu ja millisteks me võime saada. Ja kuna ta meid armastab, siis vajadusel ta ka manitseb meid. (Õpet. 3:11, 12.) Jehoova tõesti hoolib meist!

8. Kuidas mõjutavad meie suhtumist raskustesse sõnad, mis on kirjas tekstis Laul 18:27–29?

8 Kuigi mõned mõistsid Taaveti hukka, teadis ta, et Jehoova armastab ja toetab teda. See teadmine aitas tal oma olukorda õigesti suhtuda. (2. Saam. 16:5–7.) Kui oleme masendunud või meil on raskusi, aitab Jehoova meil näha asju teisest vaatenurgast ja ületada mistahes probleeme. (Loe Laul 18:27–29.) Kui Jehoova on meiega, ei suuda miski meid takistada teda rõõmuga edasi teenimast. (Rooml. 8:31.) Võtame nüüd vaatluse alla kolm olukorda, milles meil on eriti vaja meeles pidada, et Jehoova armastab ja toetab meid.

RASKE HAIGUS

Jehoova sõnad aitavad meil haigusest tulenevate negatiivsete tunnetega toime tulla (vaata lõike 9–12)

9. Kuidas võib haigus meile mõjuda?

9 Haigus võib meid emotsionaalselt räsida ja tekitada tunde, et meid pole enam kellelegi vaja. Kui teised näevad, et meil on midagi viga, või kui vajame pidevalt abi, võime tunda piinlikkust. Isegi kui teised meie haigusest ei tea, võib sellega kaasnev piiratus valmistada meile meelehärmi. Sellisel ajal saame Jehoovalt tuge. Kuidas?

10. Mis meid aitab, kui oleme haiged? (Vt Õpet. 12:25.)

10 Kui oled haige, võivad sinu tuju tõsta head sõnad. (Loe Õpetussõnad  12:25.) Selliseid häid sõnu leiab kindlasti Piiblist. Jehoova tuletab meile meelde, et ta hoolib meist ka siis, kui oleme haiged. (Laul 31:19; 41:3.) Kui loeme Jumala sõnu ikka ja jälle, aitab Jehoova meil haigusest tulenevate negatiivsete mõtetega hakkama saada.

11. Kuidas sai üks vend Jehoovalt abi?

11 Noort meest Jorget tabas ränk haigus, mis ägenes kiiresti. Seetõttu tundis ta end kasutuna. Ta räägib: „Ma polnud valmis selleks, milliseid tundeid haigus minus tekitas. Teiste tähelepanu valmistas mulle piinlikkust. Kui mu seisund halvenes, mõtlesin, mis saab mu elust edasi. Olin mustas masenduses ja anusin Jehoovalt abi.” Kuidas Jehoova teda toetas? Ta selgitab: „Kuna mul oli raske keskenduda, soovitati mul lugeda lühikesi lõike Laulude raamatust, milles väljendub Jehoova hool oma teenijate vastu. Lugesin neid salme iga päev ja need tõesti lohutasid mind. Aja möödudes hakkasid teised märkama, et naeratan tihedamini. Nad ütlesid, et mu positiivne hoiak julgustab neidki. Mõistsin, et Jehoova on mu palvetele vastanud. Ta aitas mul näha end teise pilguga. Õppisin keskenduma sellele, kuidas Jehoova hoolimata mu haigusest minusse suhtub.”

12. Kui sul on mingi haigus, siis kuidas sa võid Jehoovalt abi saada?

12 Kui sul on mingi haigus, siis võid olla kindel, et Jehoova teab sinu läbielamisi. Anu temalt abi, et oskaksid oma olukorda õigesti suhtuda. Seejärel otsi Piiblist lohutavaid mõtteid, mida Jehoova on sinu heaks talletanud. Keskendu salmidele, mis kinnitavad, et Jehoova  peab oma teenijaid kalliks. Kui sa seda teed, siis näed, et Jehoova on hea kõigi vastu, kes teda ustavalt teenivad. (Laul 84:11.)

MAJANDUSLIKUD RASKUSED

Kui peame meeles, et Jehoova on lubanud meie eest hoolt kanda, aitab see meil tööd otsides mitte masenduda (vaata lõike 13–15)

13. Kuidas võib töö kaotus perepeale mõjuda?

13 Iga perepea soovib, et tema perel oleks olemas kõik eluks vajalik. Ent kujutle, et keegi vend kaotab töö. Ta püüab kõigest väest leida uut töökohta, aga see ei õnnestu kuidagi. Ta võib tunda end üsna saamatuna. Kuidas võib teda aidata Jehoova tõotustele keskendumine?

14. Miks täidab Jehoova oma lubadused?

14 Jehoova täidab alati oma lubadused. (Joosua 21:45; 23:14.) Ta teeb seda mitmel põhjusel, kuid eelkõige sellepärast, et sellega on seotud tema nimi ehk maine. Jehoova on lubanud, et hoolitseb oma ustavate teenijate eest. (Laul 31:1–3.) Ta tunneb kohustust seda lubadust täita. Lisaks teab ta, et kui ta seda ei teeks, oleks tema teenijad kurvad ja pettunud. Ta on lubanud anda meile kõik, mida me vajame selleks, et elada ja teda teenida. Miski ei takista tal oma lubaduse järgi toimida. (Matt. 6:30–33; 24:45.)

15. a) Millised raskused tabasid esimese sajandi kristlasi? b) Kuidas julgustab meid Laul 37:18, 19?

15 Kui hoiame meeles, miks Jehoova täidab oma tõotused, võime majanduslikes raskustes kindlalt talle loota. Esimesel sajandil hakati Jeruusalemma kogudust ägedalt taga kiusama ja „kõik jüngrid peale apostlite hajusid üle kogu Juudamaa ja Samaaria”. (Ap. t. 8:1.) Mõtle, mida see neile tähendas. Ilmselt  kaotasid kristlased oma kodu ja töö. Kuid Jehoova ei hüljanud neid, samuti ei kaotanud nad rõõmu. (Ap. t. 8:4; Heebr. 13:5, 6; Jaak. 1:2, 3.) Jehoova toetas neid ustavaid kristlasi ja ta toetab ka meid. (Loe Laul 37:18, 19.)

KÕRGE IGA

Kui keskendume vanemaks jäädes sellele, mida suudame teha, siis mõistame, et Jehoova hindab meid ja meie teenistust (vaata lõike 16–18)

16. Mis võib panna meid kahtlema, kas Jehoova ikka peab meie teenistust väärtuslikuks?

16 Kui jääme vanemaks, võime tunda, et meie osa Jehoova teenistuses on üsna tühine. Taavetil võis olla samalaadseid tundeid, kui ta sai vanemaks. (Laul 71:9.) Kuidas Jehoova meid sellises olukorras aitab?

17. Mida me võime õppida ühe eaka õe loost?

17 Eakas õde Jheri kutsuti kuningriigisaalis toimuvale hoolduskoolitusele, kuid ta ei tahtnud eriti minna. Ta ütles: „Ma olen vana ja üksik ning ma ei oska teha midagi, millest oleks saali hooldusel abi. Minust pole kasu.” Õhtul enne seda koosolekut valas ta Jehoovale kõik südame pealt välja. Kui ta järgmisel päeval kuningriigisaali jõudis, mõtles ta ikka veel, kas ta peaks seal olema või mitte. Üks koolitaja rõhutas, et kõige tähtsam on see, et laseme Jehooval end õpetada. „Mõtlesin, et seda ma ju oskan!” meenutab Jheri. „Kui mõistsin, et Jehoova on mu palvele vastanud, hakkasin nutma. Ta kinnitas mulle, et mul on midagi väärtuslikku talle anda ja et ta õpetab mind hea meelega.” Tagasi vaadates ütleb Jheri: „Sinna koosolekule minnes olin närvis ja kehvas meeleolus. Kuid sealt tagasi tulles tundsin end enesekindlalt ja hinnatuna.”

18. Kuidas ilmneb Piiblist, et Jehoova peab sinu teenistust väärtuslikuks ka siis, kui jääd vanemaks?

 18 Vanemaks jäädes võime olla kindlad, et Jehooval on meile tööd. (Laul 92:12–15.) Jeesus õpetas, et ükskõik kui piiratud on meie võimed või kui väikesed näivad meile meie pingutused, Jehoovale on kallis kõik, mida me tema teenistuses teeme. (Luuka 21:2–4.) Seepärast keskendu sellele, mida sa suudad teha. Näiteks saad sa rääkida teistele Jehoovast, palvetada usukaaslaste eest ja julgustada teisi jääma ustavaks. Jehoova ei pea sind oma kaastööliseks mitte sinu saavutuste pärast, vaid sellepärast, et kuuletud talle meeleldi. (1. Kor. 3:5–9.)

19. Mida kinnitab meile Roomlastele 8:38, 39?

19 Meil on tõesti hea meel, et saame teenida Jumalat, kes peab oma teenijaid kalliks. Ta on loonud meid selleks, et täidaksime tema tahet, ja see annab meie elule mõtte. (Ilm. 4:11.) Maailma silmis võime olla väärtusetud, kuid Jehooval pole meie pärast häbi. (Heebr. 11:16, 38.) Kui meid muserdavad haigused, majandusraskused või kõrge iga, pidagem meeles, et miski ei suuda meid lahutada meie taevase isa armastusest. (Loe Roomlastele 8:38, 39.)

^ par. 5 Kas sina oled tundnud end vahel väärtusetuna? See artikkel tuletab sulle meelde, kui kallis sa Jehoovale oled. Samuti arutatakse, kuidas tunda end väärtuslikuna, ükskõik mis meie elus ka ei juhtuks.

LAUL 30 Jehoova, mu Isa ja sõber