Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Tööta iga päev koos Jehoovaga

Tööta iga päev koos Jehoovaga

„Meie oleme Jumala kaastöölised.” (1. KOR. 3:9)

LAULUD: 64, 111

1. Mil viisil me saame olla Jehoova kaastöölised?

LOOJA ootas, et täiuslikest inimestest saaksid tema kaastöölised. Kuigi me oleme ebatäiuslikud, võime iga päev koos Jehoovaga ustavalt töötada. Me saame olla „Jumala kaastöölised” head sõnumit kuulutades ja inimesi õpetades. (1. Kor. 3:5–9.) Kui järele mõelda, on suur au teha koostööd kõikvõimsa Loojaga milleski, mis on talle tähtis. Kuulutamine ja õpetamine pole aga ainus viis koos Jehoovaga töötada. Selles artiklis arutame, kuidas olla tema kaastöölised peret ja usukaaslasi aidates, külalislahkust ilmutades, vabatahtlikku tööd tehes ja oma teenistust laiendades. (Kol. 3:23.)

2. Miks ei ole tark võrrelda, mida keegi saab Jehoova töös teha?

2 Seda artiklit uurides ära võrdle end teistega. Pea meeles, et inimeste vanus, tervis, olud ja võimed on erinevad ning kõik ei saa Jehoova heaks töötada ühtmoodi. Püha vaim ajendas Paulust ütlema: „Igaüks mõelgu omaenda tegude peale, siis on tal põhjust tunda  heameelt iseenda üle ja mitte võrrelda end teistega.” (Gal. 6:4.)

PERE JA USUKAASLASTE AITAMINE

3. Miks võib öelda, et igaüks, kes hoolitseb oma pereliikmete eest, on Jumala kaastööline?

3 Jehoova ootab, et tema sulased hoolitseksid oma pereliikmete eest. Kas sa pead oma armsa pere toitmiseks tööl käima? Või oled beebiga kodus? Ehk on sul eakad vanemad, kes vajavad pidevat hoolt? Need tööd on väga tähtsad, sest Jumala sõna ütleb: „See, kes omaste ja eriti oma pereliikmete eest ei hoolitse, on usu hüljanud ja on halvem kui uskmatu.” (1. Tim. 5:8.) Mõistagi ei pruugi taolised kohustused jätta kogudusega koos töötamiseks nii palju aega, kui sa tahaksid. Ent ära kurvasta! Jehooval on hea meel, kui hoolitsed oma pereliikmete eest. (1. Kor. 10:31.)

4. Kuidas saavad vanemad pidada Jumala kuningriiki kõige tähtsamaks ja kuidas see end ära tasub?

4 Lapsevanemad saavad olla Jehoova kaastöölised ka siis, kui aitavad oma lastel Jehoova teenistuses eesmärke seada. Paljud vanemad, kelle pojad ja tütred teenivad täisajaliselt, näevad nüüd oma töö vilju. Nende lapsed on ehk misjonärid, pioneerid suurema vajadusega territooriumil või peetellased. Kuigi nad ei pruugi näha oma lapsi nii sageli kui ihkaksid, innustavad nad neid oma teenistust jätkama. Miks? Sest ohvrimeelsetele vanematele teeb suurt rõõmu, et nende lastele on Jumala kuningriik kõige tähtsam. (3. Joh. 4.) Paljudel neist võib olla samasugune tunne nagu Hannal, kes ütles oma poja Saamueli kohta: „Ta kuulugu Jehoovale kõik oma elupäevad!” (1. Saam. 1:28.) Nad peavad väga kalliks võimalust olla sel viisil Jehoova kaastöölised.

5. Mismoodi on sul võimalik aidata kedagi oma koguduses? (Vaata pilti artikli alguses.)

5 Kui sul ei ole pereliikmeid, kelle eest pidevalt hoolitseda, võid ehk aidata usukaaslasi, kel on niisuguseid kohustusi või kes on põdurad või eakad. Vaata sellise pilguga ringi. Kas sinu koguduses on näiteks mõni õde, kes peab pidevalt valvama oma eakat vanemat? Võib-olla saad teda vahel asendada. Kas koguduses on neid, kes ei suuda enam ise kõigega toime tulla? Ehk võid tuua neid koosolekule, käia nende eest poes, ajada nende asju või külastada kedagi, kes on haiglas. Seda tehes oled Jehoova kaastööline, sest ta võib kasutada sind kellegi palvele vastamiseks. (Loe 1. Korintlastele 10:24.)

KÜLALISLAHKUS

6. Mis on külalislahkus?

6 Jumala kaastöölised on külalislahked. Piibli kreekakeelses osas tähendab „külalislahkusena” tõlgitud väljend sõna-sõnalt „armastus võõraste vastu”. (Heebr. 13:2, allmärkus.) Piiblis on jutustusi, mis õpetavad meid sellist armastust osutama. (1. Moos. 18:1–5.) Otsigem ikka võimalusi teistele head teha, ükskõik  kas nad on meie usukaaslased või mitte. (Gal. 6:10.)

7. Miks tasuks kaaluda võimalust pakkuda majutust täisajalistele teenijatele?

7 Sa võid olla Jumala kaastööline, kui pakud majutust täisajalistele teenijatele. (Loe 3. Johannese 5, 8.) Nii võite „üksteist oma usuga vastastikku julgustada”. (Rooml. 1:11, 12.) Meie vend Olaf meenutab, et kui ta oli noor, ei olnud kellelgi tema koguduses võimalik pakkuda öömaja vallalisele ringkonnaülevaatajale. Olaf küsis isa ja ema käest, kes ei olnud tunnistajad, kas ringkonnaülevaataja võiks nende pool ööbida. Nad lubasid, aga ütlesid, et Olaf peab magama diivanil. See oli seda väärt. „Too nädal oli vapustav!” meenutab Olaf. „Ärkasime koos ringkonnaülevaatajaga varakult ja arutasime hommikust süües paljusid huvitavaid teemasid. Temalt saadud julgustus aitas mul alustada täisajalist teenistust.” Olaf on nüüdseks 40 aastat eri riikides misjonärina teeninud.

8. Miks osutada armastust võõraste vastu, isegi kui nad paistavad tänamatud? Too näide.

8 Sa võid osutada armastust võõraste vastu mitmel viisil, isegi kui nad algul sinu püüdeid ei hinda. Ühel Hispaania õel, kes uuris Piiblit Yesicaga Ecuadorist, oli meeldejääv kogemus. Kord nägi ta, et tema piibliõpilane ei suuda oma pisaraid kuidagi tagasi hoida. Kuulutaja küsimuse peale rääkis Yesica, kuidas ta oli olnud kodumaal nii vaene, et ühel päeval polnud tal lapsele anda mitte midagi peale palja vee. Yesica kiigutas last magama ja palvetas. Peatselt tulid kaks Jehoova tunnistajat, aga Yesica oli tõre ja rebis nende ajakirja puruks. „Kas te tahate, et ma seda söödan oma tütrele?” küsis ta. Õed püüdsid teda lohutada, aga tulutult. Hiljem jätsid nad tema ukse taha toidukorvi. Piiblit uurides tuli see juhtum Yesicale meelde, sest ta mõistis, et Jumal vastas tookord tema palvele, aga ta ei osanud seda märgata. Nüüd oli ta kindel, et tahab Jehoovat teenida. Õdede heldekäelisusel olid head tagajärjed. (Kog. 11:1, 6.)

VABATAHTLIK TÖÖ

9., 10. a) Mis puhul vajati vabatahtlikke piibliaegadel? b) Milliseid töid leidub vendadele koguduses?

9 Vanas Iisraelis vajati vabatahtlikke mitmel puhul. (2. Moos. 36:2; 1. Ajar. 29:5; Neh. 11:2.) Ka sina võid vabatahtlikuna anda õdede-vendade heaks oma aega, vara või oskusi. See teeb sulle palju rõõmu ja toob õnnistusi.

10 Jumala sõna julgustab mehi pürgima koguduseabiliseks ja -vanemaks. (1. Tim. 3:1, 8, 9; 1. Peetr. 5:2, 3.) Need vennad on Jehoova kaastöölised, sest nad teenivad kogudust vaimsetes asjades ja muul moel. (Ap. t. 6:1–4.) Kas sind on palutud olla teenindaja või aidata seoses kirjanduse, territooriumite, saali hoolduse või muuga? Vennad, kes neid ülesandeid täidavad, võivad kinnitada, et teiste teenimine on suurepärane.

Meie ehitustel võib leida uusi sõpru (vaata lõiku 11)

11. Kuidas on üks õde saanud tunda nende armastust, kellega ta on sõbrunenud meie ehitustel?

 11 Vabatahtlikud ehitajad leiavad sageli uusi sõpru. Näiteks õde Margie on teeninud kuningriigisaalide ehitustel 18 aastat. Aastate jooksul on ta võtnud oma tiiva alla nooremaid õdesid, andes neile väljaõpet. See on olnud vastastikku julgustav. (Rooml. 1:12.) Margiel on tulnud ette ka raskeid aegu, aga siis on need sõbrad olnud talle toeks. Kas sina oled kunagi taolisel ehitusel töötanud? Paku oma abi, isegi kui sul ei ole erioskusi.

12. Kuidas sa saad pakkuda abi katastroofiohvritele?

12 Kui vennad ja õed kannatavad looduskatastroofis, saavad teised neid aidates olla Jumala kaastöölised. Üks võimalus on annetada raha. (Joh. 13:34, 35; Ap. t. 11:27–30.) Teine võimalus on abistada koristamis- ja taastamistöödel. Poola õe Gabriela maja hävis üleujutuses peaaegu täielikult, aga kui naaberkoguduste vennad appi tulid, läks tema meeleolu paremaks. „Mis neist kaotatud asjadest ikka rääkida – need on ainult asjad,” ütleb ta. „Ma tahan rääkida hoopis sellest, mida ma võitsin. Ma õppisin, et kristlane olla on erakordne au ja suur rõõm.” Paljud katastroofiohvrid on öelnud, et nad tunnevad end nüüd hoopis rikkamana. Ja need, kes koos Jehoovaga neid aitavad, tunnevad rõõmu andmisest. (Loe Apostlite teod 20:35; 2. Korintlastele 9:6, 7.)

13. Kuidas võib vabatahtlik töö lähendada meid Jehoovaga? Too näide.

13 Stephanie on üks neist, kes on olnud Jehoova kaastööline USA-sse saabunud pagulaste abistamises. Ta aitas leida ja ette valmistada kodusid, mida kasutati sõjapõgenike majutamiseks. „Meid liigutas, kui rõõmsad ja tänulikud nad olid, kui nägid ülemaailmse vennaskonna armastust,”  jutustab see õde. „Need pered arvavad, et meie aitasime neid, aga tegelikult aitasid nemad meid palju enam. Nende armastus, ühtsus, usk ja Jehoovale toetumine on lähendanud meid Jehoovaga ning pannud meid rohkem hindama kõike, mis tema organisatsioonilt tuleb.”

TEENISTUSE LAIENDAMINE

14., 15. a) Milline suhtumine oli Jesajal? b) Kuidas saavad kuningriigikuulutajad olla nagu Jesaja?

14 Kas sa tahaksid Jehoovaga tihedamalt koos töötada? Kas oleksid valmis kolima sinna, kus organisatsioon vajab rohkem töölisi? Muidugi ei saa öelda, et kõik jumalateenijad peavad kodust kaugele kolima. Aga on vendi ja õdesid, kel on võimalik seda teha, ja nende suhtumine on samasugune nagu Jesajal. Jehoova küsis: „Kelle ma läkitan, kes meie nimel läheks?” ja tema vastas: „Siin ma olen, läkita mind!” (Jes. 6:8.) Kas sinul on tahtmine ja võimalus samamoodi vastata, kui Jehoova organisatsioon nii küsib? Vajadust on mitmel pool.

15 Jeesus ütles kuulutamise ja õpetamise kohta: „Lõikustööd on palju, aga töötegijaid vähe. Seepärast paluge lõikuse isandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele.” (Matt. 9:37, 38.) Kas sina võiksid teenida – näiteks pioneerina – seal, kus kuulutajate järele on suurem vajadus? Või kas saad aidata kedagi, kes soovib seda teha? Paljud vennad ja õed on leidnud, et parim viis osutada armastust Jumala ja ligimese vastu on teenida pioneerina territooriumil, kus vajatakse rohkem lõikustöölisi. Aga teenistuse laiendamine on võimalik ka teistel viisidel ja see toob igal juhul suurt rõõmu.

16., 17. Kuidas veel on võimalik oma teenistust laiendada?

16 Kas sa oleksid valmis teenima ajutiselt või mõni päev nädalas Peetelis või mõnel meie ehitusel? Kogu aeg vajatakse neid, kes on nõus teenima Jehoovat seal, kuhu iganes neid määratakse, ja tegema mistahes tööd, mida neil palutakse teha, isegi kui see pole nende eriala. Jehoovale on kallid kõik, kel on ennastohverdav vaim. (Laul 110:3.)

17 Kas sa soovid lisaväljaõpet? Sa oled ehk kõlblik minema kuningriigi kuulutajate kooli. See on mõeldud küpsete täisajaliste teenijate jaoks, et Jehoova organisatsioon saaks neid veelgi rohkem kasutada. Kooliavalduse esitajad nõustuvad ükskõik millise ülesandega, mis neile lõpetamisel antakse. Kas sina tahaksid minna kooli ja organisatsioonilt uusi ülesandeid saada? (1. Kor. 9:23.)

18. Mida sa koged, kui iga päev koos Jehoovaga töötad?

18 Me kõik, Jehoova rahva liikmed, tahame endast anda ja iga päev teisi aidata ning see tõestab, et oleme heldekäelised, lahked ja armastavad. Nii me kogeme rõõmu, rahu ja õnne. (Gal. 5:22, 23.) Ükskõik millised sinu eluolud ka poleks, teeb sulle rõõmu Jehoova helduse jäljendamine ja temaga iga päev koos töötamine. (Õpet. 3:9, 10.)