Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Kas sa tead?

Kas sa tead?

Kas Jeruusalemma templis loomadega kaubitsejaid võis õigustatult nimetada röövliteks?

MATTEUSE evangeeliumis öeldakse: „Jeesus läks templisse ning ajas välja kõik, kes templis ostsid ja müüsid, ning lükkas ümber rahavahetajate lauad ja tuvimüüjate pingid. Ta ütles neile: „Kirjutatud on: „Minu koda nimetatakse palvekojaks”, aga teie teete selle röövlikoopaks!”” (Matt. 21:12, 13.)

Juudi ajalooallikad näitavad, et templis kaubitsejad nöörisid ostjatelt hingehinda. Näiteks Mišnas (Keritot 1:7) on kirjas, et esimesel sajandil tõusis kahe tuvi hind lausa ühe kulddenaarini. Lihttööline pidi sellise summa teenimiseks 25 päeva tööd tegema. Vaestel oli Moosese seaduse järgi lubatud tuua ohvriks tuvisid, kuid tuvide eest nõuti nii kõrget hinda, et nende ostmine käis kehvemal järjel inimestele üle jõu. (3. Moos. 1:14; 5:7; 12:6–8.) Rabi Simeon ben Gamaliel oli selle olukorra pärast niivõrd pahane, et ta vähendas kohustuslike ohvrite arvu, mispeale kahe tuvi hind langes sada korda.

Eeltoodu põhjal võib öelda, et Jeesus nimetas ahneid kaubitsejaid täiesti õigustatult röövliteks.