Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Sinu mõistust rünnatakse. Kuidas end kaitsta?

Sinu mõistust rünnatakse. Kuidas end kaitsta?

SIND rünnatakse! Sinu vaenlane Saatan kasutab su vastu väga ohtlikku relva. Selleks on propaganda. See relv pole mõeldud mitte sinu füüsiliseks ründamiseks, vaid hoopis sinu mõistuse ründamiseks.

Apostel Paulus oli teadlik sellest, et Saatana propaganda on väga ohtlik, kuid kõik tema usukaaslased ei mõistnud ohu tõsidust. Ilmselt olid mõned korintlased liiga enesekindlad. Nad arvasid, et nad on nii tugeva usuga, et nemad küll Saatana lõksu ei lange. (1. Kor. 10:12.) Seepärast Paulus hoiatas neid: „Ma kardan, et nagu madu pettis Eevat oma kavalusega, nii võidakse teiegi mõtted rikkuda ning te kaotate siiruse ja puhtuse, mida Kristus väärib.” (2. Kor. 11:3.)

Pauluse sõnadest ilmneb, et me ei tohiks olla liiga enesekindlad. Kui sa soovid jääda peale võitluses oma mõistuse pärast, siis on sul vaja aru saada, kui ohtlik on Saatana propaganda, ja end selle eest kaitsta.

KUI OHTLIK ON PROPAGANDA?

Mis üldse on propaganda? Siin artiklis mõeldakse sellega eksitava ja vildaka informatsiooni kasutamist inimeste mõtete ja tegude mõjutamiseks. Raamatu „Propaganda and Persuasion” järgi seostatakse propagandaga valetamist, tõe moonutamist, pettust, manipuleerimist, mõtete kontrollimist ja psühholoogilist sõda; propagandat peetakse ebaeetiliseks, kahjulikuks ja ebaausaks.

Kui ohtlik on propaganda? See võib meie mõistust märkamatult mõjutada. See on otsekui nähtamatu, lõhnatu ja mürgine gaas, mille mõju me ei taju. Käitumisekspert Vance Packard on öelnud: „Paljudega meist manipuleeritakse rohkem, kui me  arvatagi oskame.” Üks teine teadlane ütleb raamatus „Easily Led – A History of Propaganda”, et propaganda tõttu on inimesed käitunud äärmiselt ohtlikult ja ebamõistlikult ning selle tagajärjeks on olnud genotsiid, sõjad, rassism, usuline sallimatus ja muu selline.

Kui juba inimesed suudavad meid propagandaga petta, siis mida suudab veel Saatan teha? Ta on jälginud inimeste käitumist nende loomisest alates. Praegu on kogu maailm tema võimuses ja ta saab igasuguste vahenditega oma valesid levitada. (Joh. 8:44; 1. Joh. 5:19.) Kuna Saatan on teinud niivõrd paljude inimeste „mõistuse silmad” pimedaks, võib öelda, et ta „eksitab kogu maailma”. (2. Kor. 4:4; Ilm. 12:9.) Kuidas sa saad tema propagandale vastu seista?

TEE TÕDE ENDALE SELGEKS

Jeesus andis lihtsa põhimõtte, mis aitab meil propagandaga võidelda. Ta ütles: „[Te] õpite tundma tõde ja tõde teeb teid vabaks.” (Joh. 8:31, 32.) Kui käimas on sõda, vajab iga sõdur tõest ja usaldusväärset informatsiooni, et mitte lasta vaenlasel end eksitada. Nii vajad ka sina tõest infot. Kust seda leida? Jehoova on andnud meile Piibli, milles on olemas kõik vajalik teave Saatana propaganda vastu võitlemiseks. (2. Tim. 3:16, 17.)

Saatan muidugi teab seda. Ta kasutab enda kontrolli all olevat maailma, et meid Piibli lugemisest ja uurimisest eemale tõmmata. Ära mine tema salakavala taktika õnge! (Efesl. 6:11, allmärkus.) Püüa „täielikult mõista tõe laiust, pikkust, kõrgust ja sügavust”. (Efesl. 3:18.) Kindlasti nõuab see pingutusi. Õpetlane Noam Chomsky on kirjutanud: „Keegi ei tule ega vala sinu ajusse tõde. Sa pead selle ise üles otsima.” Ole siis usin seda otsima, uurides iga päev hoolega pühakirja. (Ap. t. 17:11.)

Teadvusta propaganda ohtlikkust ja kaitse end selle eest

Saatan ei taha, et sa mõtleksid kainelt ja endale asjad selgeks teeksid. Miks? Ühes raamatus öeldakse, et propaganda on „kõige efektiivsem ilmselt siis, kui inimestel ... ei lubata mõelda kriitiliselt”. („Media and  Society in the Twentieth Century”.) Ära siis usu kõike, mida kuuled. (Õpet. 14:15.) Kasuta Jumala antud mõtlemisvõimet, et tõde endale selgeks teha. (Õpet. 2:10–15; Rooml. 12:1, 2.)

ÄRA LASE LÕHKUDA ÜHTSUST

Sõjalised strateegid püüavad tihti propaganda abil vastaste võitlustahet nõrgestada. Nad võivad üritada vaenlassõdureid omavahel tülli ajada või panna neid oma väehulgast eralduma. Ühe Saksa kindrali sõnul said nad esimeses maailmasõjas lüüa muu hulgas seepärast, et vaenlase propaganda hüpnotiseeris inimesi, nagu madu hüpnotiseerib küülikut. Saatan kasutab tänapäeval samasuguseid võtteid, et lõhkuda kristlaste ühtsust. Näiteks püüab ta vendade vahel lahkhelisid tekitada või õhutab neid Jehoova organisatsioonist eralduma, jättes mulje, et nende vastu on oldud kuidagi ebaõiglased või et midagi on tehtud valesti.

Ära lase end petta! Juhindu Jumala sõnast, et hoida koguduse ühtsust. Näiteks innustab Piibel meid andma üksteisele heldelt andeks ja omavahelisi arusaamatusi kiiresti ära klaarima. (Matt. 5:23, 24; Kol. 3:13, 14.) Samuti on Jumala sõnas hoiatus, et me ei eraldaks end kogudusest. (Õpet. 18:1.) Tee kindlaks, kui hästi sa oled Saatana propaganda eest kaitstud. Küsi endalt: „Kui ma viimati mõne õe või venna peale solvusin, siis kuidas ma käitusin? Kas see tegi heameelt Jumalale või Saatanale?” (Gal. 5:16–26; Efesl. 2:2, 3.)

ÄRA KAOTA USALDUST

Sõdur, kes ei usalda oma juhti, ei ole hea võitleja. Seepärast püüavad vaenlased propaganda abil hävitada sõjamehe usalduse oma ülema vastu. Nad võivad näiteks öelda: „Sinu juhid pole usaldusväärsed!” või „Ära lase neil end õnnetusse saata!” Et oma ütlustele kaalu lisada, võivad nad juhtida tähelepanu mõnele veale, mida need juhid teevad. Saatan tegutseb samamoodi. Ta üritab õõnestada sinu usaldust nende vendade vastu, kelle kaudu Jehoova oma rahvast juhib.

 Kuidas end aga kaitsta? Tee kindel otsus hoida Jehoova organisatsiooni ligi ja toeta ustavalt vendi, kes on määratud eestvedajateks, ehkki nad on ebatäiuslikud. (1. Tess. 5:12, 13.) Ära satu segadusse, kui usutaganejad või teised petised ründavad Jehoova organisatsiooni süüdistustega, mis võivad paista esmapilgul üsna usutavad. (2. Tess. 2:2; Tiit. 1:10.) Toimi nõuande kohaselt, mille Paulus andis noorele Timoteosele: „Püsi selles, mida oled õppinud ..., sest sa tead, kelle käest sa seda oled õppinud.” (2. Tim. 3:14, 15.) Mõtle kõigile neile tõenditele, mis näitavad, et sa võid usaldada „ustavat ja arukat orja”, kelle kaudu Jehoova on oma teenijaid juhtinud juba ligi sada aastat. (Matt. 24:45–47; Heebr. 13:7, 17.)

ÄRA LASE HIRMUL END HALVATA

Saatana propaganda võib olla ka üsna otsene. Mõnikord rakendab ta hirmutamistaktikat, mida nimetatakse raamatus „Easily Led – A History of Propaganda” üheks vanimaks propaganda vormiks. Briti professor Philip Taylor on kirjutanud, et näiteks assüürlased hoidsid vaenlasi oma võimu all nii propaganda kui ka hirmutamise abil. Saatan kasutab inimesekartust, kartust tagakiusamise ees, surmahirmu ja igasuguseid muid hirme, et sind oma võimusse saada ja panna sind loobuma Jehoova teenimisest. (Jes. 8:12; Jer. 42:11; Heebr. 2:15.)

Ära lange Saatana hirmutamise lõksu, nii et sinu teotahe kaob või et sa murrad Jehoovale truudust. Jeesus ütles: „Ärge kartke neid, kes võivad tappa keha, aga pärast seda ei suuda midagi rohkemat teha.” (Luuka 12:4.) Usalda Jehoova tõotust, et ta hoolitseb sinu eest, annab sulle „jõu, mis ületab tavapärase” ja aitab sul seista vastu igale Saatana rünnakule. (2. Kor. 4:7–9; 1. Peetr. 3:14.)

Muidugi võid leida end olukorras, kus tunned ennast nõrgana või oled hirmul. Pea aga meeles Jehoova sõnu Joosuale „Ära kohku ega karda, sest su Jumal Jehoova on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed!”. (Joosua 1:9.) Pöördu otsekohe palves Jehoova poole, kui muremõtted sind vaevama kipuvad. Võid olla kindel, et Jumala rahu kaitseb su südant ja mõtteid ning sa suudad tänu Jumala jõule Saatana propagandale vastu seista. (Filipl. 4:6, 7, 13.)

Kas mäletad, millist propagandat kasutas Assüüria kuninga ülemjoogikallaja Jumala rahva vastu? Sisuliselt väitis ta, et mitte miski ei kaitse neid Assüüria eest ja et isegi Jehoova ei suuda nende heaks midagi teha. Ta teatas ülbelt, et Jehoova ise oli andnud assüürlastele käsu Jeruusalemm hävitada. Mida Jehoova seepeale ütles? „Ära tunne hirmu kuuldud sõnade pärast, millega Assüüria kuninga sulased on mind teotanud.” (2. Kun. 18:22–25; 19:6.) Siis saatis Jehoova ingli, kes tappis ühe ööga 185 000 assüürlast. (2. Kun. 19:35.)

OLE TARK JA KUULA ALATI JEHOOVAT

Kas oled kunagi vaadanud filmi, kus üht tegelast ilmselgelt petetakse või temaga manipuleeritakse, ja sul on tekkinud kange tahtmine sellele inimesele hõigata: „Ära usu seda! Sulle valetatakse!”? Nüüd kujuta ette, kuidas inglid hõikavad sulle: „Ära usu Saatana valesid!”

Sule oma kõrvad Saatana propaganda ees. (Õpet. 26:24, 25.) Kuula Jehoovat ja usalda teda kõiges. (Õpet. 3:5–7.) Järgi tema üleskutset „Ole tark, mu poeg, ja rõõmusta mu südant”. (Õpet. 27:11.) Nii suudad jääda peale võitluses oma mõistuse pärast.