Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Jehoova hoolib sinust

Jehoova hoolib sinust

MIKS sa võid selles kindel olla? Üks põhjus on see, et nii on kirjas Piiblis. Tekstis 1. Peetruse 5:7 öeldakse: „Heitke kõik oma mured tema peale, sest ta hoolib teist.” Milliseid tõendeid on selle kohta, et Jumal Jehoova tõepoolest hoolib sinust?

JUMAL HOOLITSEB INIMESTE AINELISTE VAJADUSTE EEST

Jehoova on meile eeskujuks, olles lahke ja heldekäeline

Jumalal on sellised omadused, mida sa ilmselt sooviksid näha oma parimal sõbral. Inimesed, kes on teineteise vastu lahked ja heldekäelised, saavad tihti headeks sõpradeks. Pole raske iga päev näha, kui lahke ja helde on Jehoova inimeste vastu. Näiteks on öeldud: „Tema laseb päikest tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale.” (Matt. 5:45.) Mida päike ja vihm korda saadavad? Tänu nendele on inimestel toitu ja süda täis rõõmu. (Ap. t. 14:17.) Jehoova tõesti hoolitseb selle eest, et maa toodaks külluslikult toitu, ja vähesed asjad teevad meid rõõmsamaks kui maitsev toit.

Miks on aga praegu maailmas nii paljud näljas? Põhjus on selles, et inimvalitsejad keskenduvad tihti võimu ja raha tagaajamisele, mitte inimeste elujärje parandamisele. Jehoova teeb sellisele ahnusele varsti lõpu, kõrvaldades praegused inimvalitsused, ja annab võimu taevasele kuningriigile, mille eesotsas on tema poeg. Siis ei pea enam keegi tundma nälga. Me oleme aga kindlad,  et seni hoolitseb Jumal oma ustavate teenijate eest. (Laul 37:25.) Kas ei ilmne selles tema hoolivus meie vastu?

JEHOOVAL ON SINU JAOKS ALATI AEGA

Jehoova on meile eeskujuks, olles valmis teiste jaoks aega võtma

Hea sõber võtab sinu jaoks aega. Ta võib vestelda sinuga tundide kaupa teemal, mis teid mõlemaid huvitab. Samuti kuulab selline sõber sind hoolega, kui räägid talle oma probleemidest ja muredest. Kas Jehoova osutab meile sel viisil tähelepanu? Jah, ta kuulab meie palveid. Seepärast on Piiblis meile sellised üleskutsed kui „olge püsivad palves” ja „palvetage lakkamata”. (Rooml. 12:12; 1. Tess. 5:17.)

Kui palju aega on Jehoova valmis võtma selleks, et kuulata meie palveid? Üks näide Piiblist annab sellele vastuse. Enne seda, kui Jeesus valis välja oma apostlid, veetis ta „terve öö Jumala poole palvetades”. (Luuka 6:12.) Ilmselt mõtles Jeesus selle palve ajal nimeliselt paljudele oma jüngritele, nende omadustele ja nõrkustele, ning palus, et isa aitaks tal teha valiku. Päikesetõusuks oli Jeesus veendunud, et ta on välja valinud kõige sobivamad jüngrid. Jehoova kuulab meeleldi kõiki siiraid palveid. (Laul 65:2.) Ta ei sea mingit ajapiiri, isegi kui keegi palvetab mingi mure pärast tundide viisi.

JUMAL ON VALMIS ANDESTAMA

Jehoova on meile eeskujuks, olles valmis andestama

Isegi headel sõpradel on vahel raske teineteisele andeks anda. Mõnikord katkeb pikaajaline sõprus selle tõttu, et ei suudeta teisele andestada. Jehoova kohta see muidugi ei käi. Piibel kutsub kõiki siiraid inimesi üles otsima Jumalalt andestust, „sest tema annab heldelt andeks”. (Jes. 55:6, 7.) Mis ajendab teda nii heldelt andestama?

Põhjuseks on Jumala võrreldamatult suur armastus. Ta armastab inimesi nii väga, et on andnud nende eest oma poja Jeesuse, vabastamaks nad patust ja kogu kahjust, mida see endaga kaasa on toonud. (Joh. 3:16.) Veelgi enam, Kristuse lunastusohvri  alusel andestab Jumal heldelt neile, keda ta armastab. Apostel Johannes kirjutas: „Kui me tunnistame oma patud üles, siis Jumal annab meile patud andeks ..., sest ta on ustav ja õiglane.” (1. Joh. 1:9.) Tänu Jumala valmisolekule andestada on inimestel võimalik olla temaga heades sõprussuhetes. Kas ei puuduta selline hoolivus sinu südant?

JEHOOVA ON ALATI VALMIS SIND AITAMA

Jehoova on meile eeskujuks, olles valmis aitama

Tõeline sõber on valmis sulle hädas appi tulema. Kas ka Jehoova on selline sõber? Piiblis öeldakse: „Mees võib küll komistada, kuid ei kuku maha, sest Jehoova toetab ta kätt.” (Laul 37:24.) Jehoova tõesti toetab oma teenijaid eri viisidel. Mõtle ühele juhtumile Kariibi meres asuval Saint Croix’ saarel.

Üks noor tüdruk keeldus oma usuliste veendumuste tõttu lippu tervitamast ja seetõttu tekkis tal klassikaaslastega konflikt. Pärast seda, kui ta oli palunud Jehoovalt abi, otsustas ta olukorra lahendamiseks midagi ette võtta. Ta valmistus hästi, et oma seisukohti koolitunnis selgitada. Kasutades „Minu piiblilugude raamatut” rääkis ta klassi ees, kuidas tema otsust on mõjutanud jutustus Sadrakist, Meesakist ja Abednegost. Ta ütles: „Jehoova kaitses neid kolme heebrealast, sest nad ei kummardanud ühe kuju ette.” Seejärel pakkus ta klassikaaslastele seda raamatut ja 11 õpilast võtsidki selle vastu. Mõistes, et Jehoova oli andnud talle selle tundliku teema käsitlemiseks julgust ja tarkust, oli see tüdruk väga rõõmus.

Kui sinul peaks tekkima kahtlusi, kas Jehoova hoolib sinust, oleks sul hea mõtiskleda selliste piiblitekstide üle nagu Laul 34:17–19, 55:22 ja 145:18, 19. Samuti võiksid küsida mõne kauaaegse kristlase käest, kuidas Jehoova on tema eest hoolitsenud. Ja kui sa vajad Jehoova abi, pöördu palves tema poole. Siis näed, et ta hoolib sinust.