Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Lugejate küsimusi

Lugejate küsimusi

Mida Paulus silmas pidas, kui ütles, et iga võitud kristlane saab Jumalalt „tagatise” ja „pitseri”? (2. Kor. 1:21, 22.)

Minevikus suruti pitserisõrmus savi või vaha sisse, et tõendada dokumendi ehtsust

Tagatis. Ühe teatmeteose järgi on tekstis 2. Korintlastele 1:22 esinev kreeka sõna (eesti keelde tõlgitud kui „tagatis”) „juriidiline ja kaubanduslik termin”, mis tähendab „esimest osamakset, käsiraha, panti, millega tasuti ette osa ostuhinnast ja mis tagas seadusliku õiguse teatud kauba omandamiseks või jõustas lepingu”. Kui kristlane võitakse püha vaimuga, saab ta otsekui tagatise oma tulevase tasu kohta. Võitute täielik tasu, mida kirjeldatakse kirjakohas 2. Korintlastele 5:1–5, hõlmab riietumist kadumatu taevase kehaga. See tasu hõlmab ka surematust. (1. Kor. 15:48–54.)

Tänapäevases kreeka keeles on käibel sarnane väljend kihlasõrmuse kohta. See seos näitab, kui tabav on kasutada seda väljendit seoses võitutega, kes moodustavad piltlikus mõttes Kristuse naise. (2. Kor. 11:2; Ilm. 21:2, 9.)

Pitser. Varasematel aegadel oli pitser omandiõiguse, millegi ehtsuse või pooltevahelise kokkuleppe kinnitus. Võitute kohta võib öelda, et püha vaim on nad sümboolses mõttes pitseriga märgistanud, mis tõendab nende kuulumist Jumalale. (Efesl. 1:13, 14.) See pitseriga märgistamine pole aga lõplik, sest lõplik märgistamine toimub alles enne suure viletsuse puhkemist või siis, kui ta sureb varem Jumalale ustavana. (Efesl. 4:30; Ilm. 7:2–4.)