Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 KAANETEEMA | PÕNEV PILGUHEIT VAIMUMAAILMA

Nägemused neist, kes on nähtamatus taevas

Nägemused neist, kes on nähtamatus taevas

Piiblis on palju põnevaid nägemusi, mis lubavad meil heita pilku nähtamatusse vaimumaailma. Me kutsume sind üles neid hoolega uurima. Kuigi kõike nägemustes kirjeldatut ei saa võtta sõna-sõnalt, loovad need meile pildi nendest, kes vaimumaailmas elavad, ning aitavad ka paremini mõista, kuidas nad meid mõjutavad.

JEHOOVA ON KÕIGEVÄGEVAM

„Taevas on troon ja troonil istub keegi. See, kes sellel istus, nägi välja nagu jaspisekivi ja sarder ning trooni ümber oli vikerkaar, mis sarnanes smaragdiga.” (Ilmutus 4:2, 3.)

„Kõikjal tema ümber oli sära otsekui vikerkaare sära vihmasel päeval pilvedes. Selline oli teda ümbritsev valgussära. See oli otsekui Jehoova auhiilgus.” (Hesekiel 1:27, 28.)

Need nägemused, mis anti apostel Johannesele ja prohvet Hesekielile, loovad meile pildi, mida me suudame kergesti ette kujutada: kõigevägevam Jumal Jehoova istub aulisel troonil, mida ümbritsevad säravad kalliskivid ja vikerkaar. Nägemused aitavad meil mõista, et Jehoova kohalolekuga kaasneb aukartustäratav ilu ja rahu.

Need pildid Jumalast on kooskõlas sellega, mida ütles laulukirjutaja: „Jehoova on suur ja väärib ülimat kiitust. Ta on aukartustäratavam kui kõik muud jumalad. Kõik rahvaste jumalad on tühised jumalad, kuid Jehoova on valmistanud taeva. Ülevus ja auhiilgus on tema ees, jõud ja ilu on tema pühamus.” (Laul 96:4–6.)

Kuigi Jehoova on Kõigevägevam, õhutab ta meid enda poole palvetama ja kinnitab, et ta kuulab meid. (Laul 65:2.) Jumal armastab meid ja hoolib meist, seda koguni nii palju, et apostel Johannes võis kirjutada: „Jumal on armastus.” (1. Johannese 4:8.)

JEESUS ON JUMALA KÕRVAL

„[Kristuse jünger] Stefanos aga, täis püha vaimu, vaatas taeva poole ning nägi Jumala auhiilgust ja Jeesust seismas Jumala paremal käel. Ta ütles: „Ma näen, et taevas on avatud ja Inimesepoeg seisab Jumala paremal käel!”” (Apostlite teod 7:55, 56.)

Veidi enne seda, kui Stefanos sai selle nägemuse, oli Jeesus surmatud nendesamade juudi usujuhtide ässitusel, kellele Stefanos need sõnad ütles. Nägemus kinnitas, et Jeesus elab: ta on üles äratatud ja talle on antud auväärne positsioon. Selle kohta kirjutas apostel Paulus: „Ta [Jehoova] äratas Kristuse surnuist üles ja pani ta istuma  oma paremale käele taevastes paikades, palju kõrgemale mistahes valitsusest, võimust, väest ja isandast ning kõigist nimedest nii praegusel kui ka tulevasel ajastul.” (Efeslastele 1:20, 21.)

Lisaks Kristuse üleva positsiooni kirjeldamisele näitab pühakiri, et nii nagu Jehoova, hoolib ka Jeesus väga inimestest. Maise teenistuse ajal tervendas Jeesus haigeid ja vigaseid ning äratas surnuid üles. Oma ohvrisurmaga väljendas ta sügavat armastust Jumala ja inimeste vastu. (Efeslastele 2:4, 5.) Seistes Jumala paremal käel, kasutab Jeesus peagi oma võimu ja toob suuri õnnistusi jumalakartlikele inimestele kogu maailmas.

INGLID TEENIVAD JUMALAT

„Ma [prohvet Taaniel] nägin, kuidas troonid seati paika ja Elatanu [Jehoova] võttis istet. ... Tuhat korda tuhat teenisid teda ja kümme tuhat korda kümme tuhat seisid tema ees.” (Taaniel 7:9, 10.)

Selles nägemuses nägi Taaniel taevas tohutult palju ingleid. See oli tõesti aukartustsisendav nägemus! Inglid on auväärsed, intelligentsed ja vägevad vaimolendid. Nende hulka kuuluvad seeravid ja keerubid. Piibel mainib ingleid rohkem kui 250 korda.

Inglid pole varem maa peal elanud inimesed. Jumal lõi nad kaua enne inimesi. Inglid nägid maakera loomist pealt ja hõiskasid kiitust. (Iiob 38:4–7.)

Üks viis, kuidas ustavad inglid teenivad Jumalat, on seotud kõige tähtsama tööga, mida praegu maa peal tehakse: kuulutatakse head sõnumit Jumala kuningriigist. (Matteuse 24:14.) Nende osa selles töös selgub apostel Johannesele antud nägemusest. Johannes kirjutas: „Ma nägin keset taevast lendamas veel üht inglit, kes kuulutas igavest head sõnumit maa elanikele – igale rahvale, suguvõsale, keelele ja hõimule.” (Ilmutus 14:6.) Kuigi inglid ei räägi praegu inimestega, nagu nad tegid vahel möödunud aegadel, suunavad nad neid, kes kuulutavad head sõnumit ausa südamega inimestele.

 SAATAN EKSITAB MILJONEID

„Taevas puhkes sõda. Miikael [Jeesus Kristus] ja tema inglid sõdisid lohega. Ja lohe ning tema inglid sõdisid, aga nad ei saanud võitu ning taevas ei olnud neile enam kohta. Niisiis visati alla see suur lohe, see algne madu, keda hüütakse Kuradiks ja Saatanaks, kes eksitab kogu maailma. Ta heideti alla maa peale ja tema inglid heideti alla koos temaga.” (Ilmutus 12:7–9.)

Taevas pole just alati olnud rahulik paik. Inimajaloo koidikul sigines ühes inglis soov, et teda hakataks kummardama. Ta hakkas Jehoova vastu mässama ja temast sai Saatan, millele vastav heebrea sõna tähendab „vastane”. Hiljem ühines tema mässuga ka teisi ingleid, kellest said deemonid. Üdini kurjadena panevad nad ägedalt vastu Jehoovale ning nad on juhtinud enamiku inimestest teele, mis on risti vastu Jehoova tahtele.

Saatan ja tema deemonid on kõlbeliselt rikutud ja õelad. Nad on inimeste vaenlased ja on põhjustanud maa peal palju kannatusi. Näiteks tappis Saatan ustava jumalateenija Iiobi kariloomad ja sulased. Seejärel tappis ta kõik Iiobi kümme last, saates kõva tuule, mistõttu maja, kus Iiobi lapsed sees olid, kukkus neile kaela. Siis lõi Saatan Iiobit „valusate paisetega pealaest jalatallani”. (Iiob 1:7–19; 2:7.)

Peatselt aga tehakse Saatanale lõpp. Kuna ta on heidetud maa lähedusse, teab ta, et „talle on jäänud vähe aega”. (Ilmutus 12:12.) Saatan on määratud hukule ja see on kahtlemata hea uudis!

NEED, KES LÄHEVAD MAA PEALT TAEVASSE

„Sa [Jeesus] oled oma verega ostnud Jumalale inimesi igast suguvõsast, keelest, hõimust ja rahvast. Sa oled teinud nad kuningateks ja meie Jumala preestriteks ning nad hakkavad kuningatena maa üle valitsema.” (Ilmutus 5:9, 10.)

Nagu Jeesus äratati üles eluks taevas, nii äratatakse taevasele elule ka paljud teised. Jeesus ütles oma ustavatele apostlitele: „Ma lähen ära, et teile elupaik valmis seada. Ja ... ma [tulen] taas ning võtan teid enda juurde, et teiegi oleksite seal, kus mina olen.” (Johannese 14:2, 3.)

Need, kes lähevad taevasse, lähevad sinna kindlal eesmärgil. Nad moodustavad koos Jeesusega kuningavalitsuse, mis hakkab valitsema  kogu maa elanike üle ja toob kõigile õnnistusi. See valitsus – Piiblis nimetatakse seda Jumala kuningriigiks – ongi see, mille eest Jeesus õpetas oma järelkäijaid palvetama: „Teie palvetage siis nõnda: „Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud saagu sinu nimi. Sinu kuningriik tulgu. Sinu tahe sündigu nagu taevas, nii ka maa peal.” (Matteuse 6:9, 10.)

MIDA TEEVAD NEED, KES ON TAEVAS

„Seejärel kuulsin ma [apostel Johannes] troonilt valju häält hüüdmas: „Jumala telk on inimeste juures! ... Ta pühib ära kõik pisarad nende silmist ja enam ei ole surma ega leinamist, hädakisa ega valu. Kõik endine on möödunud.”” (Ilmutus 21:3, 4.)

See prohvetlik nägemus osutab ajale, mil Jumala kuningavalitsus, mille moodustavad Jeesus ja maa pealt taevasse üles äratatud inimesed, kõrvaldab Saatana valitsuse ja teeb maa paradiisiks. Siis pole enam kõike seda, mis põhjustab praegu inimestele kannatusi ja kurbust. Isegi surma pole enam.

Mis saab aga neist miljarditest, kes on surnud ja keda ei äratata üles taevasele elule? Tulevikus saavad nad taas elavaks ja neil on väljavaade elada maises paradiisis igavesti. (Luuka 23:43.)

Need nägemused kinnitavad meile, et Jumal Jehoova, tema poeg Jeesus Kristus, ustavad inglid ja need, kes on üles äratatud taevasele elule, hoolivad meist väga ja nad tegutsevad meie heaolu silmas pidades. Kui soovid rohkem infot selle kohta, mida nad tulevikus veel teevad, võta ühendust Jehoova tunnistajatega või mine meie veebisaidile www.jw.org/et ja laadi alla raamat „Mida Piibel meile tegelikult õpetab?”.