Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Võrdle oma uskumusi Piibli õpetustega

Võrdle oma uskumusi Piibli õpetustega

KAS sa oled kristlane? Kogu maailmas peab end kristlaseks üle kahe miljardi inimese ehk ligi kolmandik maakera elanikest. On tuhandeid väidetavalt kristlikke usurühmitusi, millel on aga vastuolulised doktriinid ja vaated. Seega võivad sinu uskumused suuresti erineda teiste end kristlaseks pidavate inimeste uskumustest. Kas on aga tähtsust sellel, mida sa usud? On küll, kui soovid olla kristlane, kes järgib Piibli õpetusi.

Jeesus Kristuse esimesi järelkäijaid hakati nimetama kristlasteks. (Apostlite teod 11:26.) Nende eristamiseks polnud vaja mingit muud nimetust, sest tol ajal oli olemas vaid üks kristlik usk. Nad järgisid ühtselt kristluse rajaja Jeesus Kristuse õpetusi ja juhendeid. Kuidas on lood sinu kirikus? Kas sa usud, et selle õpetused on samad, mida õpetas Jeesus ja mida uskusid tema esimesed järelkäijad? Kuidas seda kindlaks teha? On ainult üks viis: kasutada mõõdupuuna Piiblit.

Mõtle järgnevale. Jeesus Kristus pidas pühakirjast, Jumala sõnast, sügavalt lugu. Ta mõistis  hukka need, kes lahjendasid pühakirja õpetusi inimeste pärimustega. (Markuse 7:9–13.) Sellest saame järeldada, et Jeesuse tõeliste järelkäijate uskumused peaksid põhinema Piiblil. Iga kristlane võiks seega endalt küsida, kas tema kiriku õpetused on kooskõlas Piibli omadega. Sellele küsimusele vastamiseks tasuks sul võrrelda oma kiriku õpetusi sellega, mida Piibel tegelikult ütleb.

Jeesus lausus, et jumalateenimine peaks põhinema tõel – tõel, mis on kirjas Piiblis. (Johannese 4:24; 17:17.) Ja apostel Pauluse sõnul on pääste saamiseks vaja tõde hästi tundma õppida. (1. Timoteosele 2:4.) Seega on ülioluline, et meie uskumused põhineksid täpselt sellel, mida Piibel õpetab. Kaalul on ju meie pääste!

KUIDAS VÕRRELDA OMA USKUMUSI PIIBLI ÕPETUSTEGA

Me kutsume sind üles lugema järgmist kuut küsimust ja panema tähele, mida Piibel nendele vastab. Vaata Piiblist järele viidatud kirjakohad ja mõtiskle toodud vastuste üle. Siis mõtle, kas sinu kiriku õpetused kattuvad sellega, mis on kirjas Piiblis.

See väike küsimustik aitab sul võrrelda oma uskumusi Piibli õpetustega. Kas oled valmis ka teisi oma kiriku õpetusi Piibli õpetustega võrdlema? Jehoova tunnistajad pakuvad oma abi, kui soovid uurida Piibli selget tõde. Võid pöörduda mõne Jehoova tunnistaja poole ja paluda tasuta piibliuurimist või külastada meie veebisaiti jw.org.