Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Kas vägivallatu maailm on võimalik?

Kas vägivallatu maailm on võimalik?

Kas oled ise või on mõni su pereliige langenud kunagi vägivalla ohvriks? Kas sul on põhjust karta, et see võib juhtuda? Vägivalda on nimetatud üha kasvavaks tervishoiuprobleemiks kogu maailmas. Vaatame mõningaid näiteid.

PEREVÄGIVALD JA SEKSUAALVÄGIVALD. „Iga kolmas naine kogeb elu jooksul lähisuhtes füüsilist või seksuaalset vägivalda,” on kirjas ÜRO raportis. „Hinnanguliselt langeb iga viies naine vägistamise või vägistamiskatse ohvriks.”

TÄNAVAKURITEGEVUS. Arvestuste kohaselt on Ameerika Ühendriikides rohkem kui 30 000 aktiivset kuritegelikku jõuku. Ladina-Ameerikas on ligikaudu iga kolmas inimene langenud vägivallakuriteo ohvriks.

TAPMISED. On arvestatud, et ühe hiljutise aasta jooksul mõrvati peaaegu pool miljonit inimest, mis on tunduvalt rohkem, kui sai hukka sõdades. Lõuna-Aafrikas ja Kesk-Ameerikas oli kõrgeim tapmiste suhtarv, mis ületab maailma keskmise enam kui neli korda. Ladina-Ameerikas tapeti ühe aasta jooksul rohkem kui 100 000 inimest ning ainuüksi Brasiilias 50 000. Kas vägivallale leidub püsivat lahendust?

KAS VÄGIVALLALE SUUDETAKSE PIIR PANNA?

Miks on vägivald nii laialt levinud? Põhjusi on palju, sealhulgas järgmised: sotsiaalsest ja majanduslikust ebavõrdsusest põhjustatud pinged, üldine hoolimatus teiste elu suhtes, alkoholi ja uimastite kuritarvitamine, laste kokkupuude täiskasvanute vägivaldse käitumisega ning tõik, et vägivaldsed kurjategijad tegutsevad pealtnäha karistamatult.

Tuleb möönda, et mõnes maailma paigas on suudetud vägivalda oluliselt ohjeldada. Tihedalt asustatud São Paulo linnas Brasiilias on teadete kohaselt tapmiste arv viimase kümnendiga umbes 80 protsenti vähenenud. Siiski on selles linnas palju vägivallakuritegusid ning iga 100 000 inimese kohta tapetakse 10 inimest. Mida on siis vaja selleks, et vägivallale jäädavalt lõpp teha?

Püsiv lahendus vägivallaprobleemile on seotud inimestega, nende hoiakute ja käitumisega. Et vägivaldne inimene muutuks, peab ta sellised loomujooned nagu uhkus, ahnus ja isekus asendama armastuse, lugupidamise ja teistest hoolimisega.

Mis ajendab inimest sääraseid suuri muudatusi tegema? Mõtle sellele, mida õpetab Piibel.

Armastus Jumala vastu ja kartus talle meelehärmi valmistada on nii tugevaks motiiviks, et võivad aidata isegi vägivaldsel inimesel oma elu muuta.  Ja seda mitte vaid pinnapealselt, vaid kujundades ümber terve isiksuse. Kas see on tõesti võimalik?

Mõelgem Alexile *, kes on viimased 19 aastat kandnud Brasiilia vanglates karistust mitme vägivallakuriteo eest. Ta uuris Jehoova tunnistajatega Piiblit ning aastal 2000 sai temast Jehoova tunnistaja. Kas ta on tõesti suutnud oma vägivaldset loomust muuta? Jah ning Alex kahetseb südamest kõike halba, mida ta on teinud. Ta ütleb: „Ma tunnen, et Jumal on mulle täielikult andestanud, ja seepärast armastan teda väga. Tänutunne ja armastus Jehoova vastu on aidanud mul oma eluviisi muuta.”

César, kes elab samuti Brasiilias, osales murdvargustes ja relvastatud röövides. See oli tema eluviis umbes 15 aastat. Mis ajendas teda end muutma? Vanglas külastasid teda Jehoova tunnistajad ning ta hakkas Piiblit uurima. César jutustab: „Esimest korda elus leidsin elule mõtte. Õppisin Jumalat armastama, kuid õppisin teda ka kartma. Tundsin tema ees tervemeelset hirmu ega tahtnud teda kurvastada ning see hoidis mind pöördumast tagasi halvale teele. Ma ei soovinud vastata tema headusele tänamatusega. Selline armastus ja kartus ajendasid mind ennast muutma.”

Uuri, kuidas sinul oleks võimalik elada vägivallatus maailmas

Mida need kogemused meile näitavad? Seda, et Piiblil on vägi inimeste elu põhjalikult ümber kujundada, muutes nende mõtteviisi. (Efeslastele 4:23.) Eespool mainitud Alex lisab: „Piiblist õpitu oli nagu puhas vesi, mis mind läbi uhas, puhastades mind tasapisi halbadest mõtetest. Ma poleks eales uskunud, et saan nendest vabaks.” Tõepoolest, kui täita meel Piibli puhta sõnumiga, suudab see kurjuse inimesest välja uhada. Jumala sõnal on puhastav vägi. (Efeslastele 5:26.) Tulemuseks on see, et julm ja isekas inimene muudab oma eluviisi ning muutub lahkeks ja rahumeelseks. (Roomlastele 12:18.) Selline inimene kogeb oma elus tänu Piibli põhimõtete ellurakendamisele suurt rahu. (Jesaja 48:18.)

Rohkem kui kaheksa miljonit Jehoova tunnistajat 240 maal on õppinud, kuidas vägivaldsetest kalduvustest lahti saada. Kõigist rassidest, ühiskonnakihtidest ja mistahes taustaga inimesed on õppinud armastama ja kartma Jumalat ning armastama ka üksteist. Nad elavad rahumeelselt koos kui üks suur üleilmne pere. (1. Peetruse 4:8.) Nad on elav tõend sellest, et vägivallatu maailm on võimalik.

VÄGIVALLATU MAAILM ON LÄHEDAL

Piibel tõotab, et Jumal puhastab maakera peatselt kogu kurjusest. Tänapäeva vägivaldset maailma ootab ees „jumalakartmatute inimeste kohtu- ja hävingupäev”. (2. Peetruse 3:5–7.) Seejärel pole enam selliseid inimesi, kes paneks teisi kannatama. Miks me võime olla kindlad, et Jumal soovib sekkuda ja kõrvaldada vägivalla?

Piiblis öeldakse, et Jumal „vihkab igaüht, kes armastab vägivalda”. (Laul 11:5.) Looja armastab rahu ja õiglust. (Laul 33:5; 37:28.) Seepärast ei salli ta vägivaldseid inimesi igavesti.

Tõepoolest, uus maailm, kus valitseb rahu, on peatselt käes. (Laul 37:11; 72:14.) Miks mitte uurida järele, kuidas oleks sinul võimalik selles vägivallatus maailmas elada.

^ lõik 12 Jehoova on Jumala nimi, nagu näitab Piibel.

^ lõik 14 Nimesid on muudetud.