Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

KAANETEEMA | PIIBLI SÄILIMISLUGU

Piibel on säilinud hoolimata püüetest seda hävitada

Piibel on säilinud hoolimata püüetest seda hävitada

MIS OHUSTAS PIIBLI SÄILIMIST. Paljude võimukandjate ja usujuhtide eesmärgid läksid Piibli sõnumiga vastuollu. Nad kasutasid sageli oma võimu selleks, et takistada inimesi Piiblit omamast, väljaandmast või tõlkimast. Mõelgem kahele näitele.

  • Umbes aasta 167 e.m.a. Kuningas Antiochos Epiphanes Seleukiidide dünastiast tahtis juutidele kreeka religiooni peale suruda ja käskis hävitada kõik Piibli heebreakeelse osa käsikirjad. Ajaloolane Heinrich Graetz kirjutas, et kuninga ametnikud „rebisid puruks ja põletasid ära Moosese seadust sisaldavad rullraamatud, mis nad leidsid, ning tapsid kõik, kes otsisid tuge ja tröösti nende lugemisest”.

  • Keskaeg. Mõned katoliku usujuhid, keda ärritas, et ilmikud levitavad Piibli õpetusi, mitte katoliku dogmasid, kuulutasid ketseriks iga ilmiku, kelle omanduses oli muid piibliraamatuid peale ladinakeelse Laulude raamatu. Kirikukogu nõudel anti välja käsk, mille kohaselt nende meestel tuli „otsida usinalt, ustavalt ning järjepidevalt üles ketserid, ... käies läbi kõik kahtluse all olevad majad ja maa-alused kambrid”. Käsus seisis veel: „Maja, kust leitakse ketser, tuleb hävitada.”

Kui Piibli vaenlastel oleks õnnestunud see raamat hävitada, oleks ka selle sõnum möödanikku kadunud.

William Tyndale’i ingliskeelne piiblitõlge säilis hoolimata selle keelustamisest ja põletamisest ning Tyndale’i hukkamisest aastal 1536

KUIDAS PIIBEL SÄILIS. Kuningas Antiochose käsikirjade hävitamise käsk puudutas Iisraeli, kuid juutide kogukonnad olid tekkinud ka mitmetes teistes maades. Õpetlaste hinnangul elas esimeseks sajandiks m.a.j koguni üle 60 protsendi juutidest väljaspool Iisraeli. Nad hoidsid oma sünagoogides pühakirja koopiaid, ja neid pühi kirjutisi lugesid ka hilisemad põlved, sealhulgas kristlased. (Apostlite teod 15:21.)

Keskajal jätkasid Piiblit armastavad inimesed tagakiusamisest hoolimata Piibli tõlkimist ja ümberkirjutamist. Mõningad piibliosad võisid olla kättesaadavad juba 33 keeles ning seda koguni enne 15. sajandi keskpaika, kui leiutati liikuvate trükitüüpidega trükkimine. Pärast seda hakati Piiblit tõlkima ja välja andma ennenägematu hooga.

TULEMUS. Kuigi Piibli säilimist ohustasid mõjuvõimsad kuningad ja vaimulikud, on see kõige laiemalt levitatud ja tõlgitud raamat ajaloos. See on mõjutanud mitmete riikide seadusi ja keelt ning miljonite inimeste elu.