Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 KAANETEEMA | PIIBLI SÄILIMISLUGU

Lugu, mis väärib tähelepanu

Lugu, mis väärib tähelepanu

Piibel paistab teiste pühade tekstide hulgas selgelt silma. Ükski teine teos pole kujundanud nii paljude inimeste uskumusi ja nii pika aja jooksul kui see raamat. Samas pole ühtki teist raamatut nii palju uuritud ega kritiseeritud.

Mõned õpetlased kahtlevad, kas tänapäevased Piiblid vastavad ikka täielikult algtekstidele. „Me lihtsalt ei saa olla kindlad, et oleme algse teksti täpselt taastanud,” ütleb üks usuteaduste professor. „Meil pole muud kui vaid vigadest kubisevad koopiad, millest lõviosa tehti sajandeid pärast originaale ning on neist ilmselt sootuks erinevad.”

Osa inimesi seab pühakirja autentsuse kahtluse alla oma usulise tausta pärast. Näiteks mees nimega Faizal kasvas üles mittekristlikus peres ja talle õpetati, et Piibel on küll püha raamat, aga seda on muudetud. „Seepärast olin pisut umbusklik, kui inimesed tahtsid minuga Piiblist vestelda,” räägib ta. „Neil polnud ju originaali, nende Piiblit oli muudetud.”

On sel aga tähtsust, kas Piiblit on muudetud või mitte? Mõtle järgnevale. Kas sa saaksid usaldada pühakirja imelisi tõotusi tuleviku kohta, kui sa poleks kindel, et need olid algtekstis? (Roomlastele 15:4.) Kas sa toetuksid Piibli põhimõtetele oluliste otsuste langetamisel seoses töökoha, perekonna või jumalateenimisega, kui tänapäevased Piiblid oleksid kõigest algtekstide vigased ümberkirjutised?

Kuigi piibliraamatute originaale pole enam, on võimalik järele uurida, mida ütlevad ammused koopiad, tuhanded piiblikäsikirjad. Kuidas on need käsikirjad säilinud, ehkki neid ähvardas kõdunemisoht ja neid taheti hävitada? Ja kuidas on nende algne tekst säilinud, kuigi seda püüti muuta? Kuidas võib nende käsikirjade säilimislugu kasvatada sinu veendumust, et tänapäevane Piibel on autentne? Nendele küsimustele vastavad järgmised artiklid.