VAHITORN Nr 4 / 2016 | Piibli säilimislugu

Sajandite jooksul ohustasid mitmesugused tegurid Piibli ja selle sõnumi säilimist. Miks on Piibli säilimislugu nii hämmastav?

KAANETEEMA

Lugu, mis väärib tähelepanu

Ükski teine teos pole kujundanud nii paljude inimeste uskumusi ja nii pika aja jooksul kui see raamat. Aga kas Piiblit võib usaldada?

KAANETEEMA

Piibel on säilinud hoolimata kõdunemisohust

Piiblikirjutajad ja ümberkirjutajad kasutasid papüürust ja pärgamenti, et panna kirja Piibli sõnum. Kuidas on need muistsed kirjutised meie päevini säilinud?

KAANETEEMA

Piibel on säilinud hoolimata püüetest seda hävitada

Võimukandjad ja usujuhid on püüdnud takistada inimesi Piiblit omamast, väljaandmast või tõlkimast. Neid pole saatnud edu.

KAANETEEMA

Piibel on säilinud hoolimata püüetest muuta selle sõnumit

Mõned inimesed on püüdnud Piibli sõnumit muuta. Kuidas on nende tegude jälile jõutud ja need nurja aetud?

KAANETEEMA

Miks on Piibel säilinud

Mille poolest on see raamat eriline?

Kas sa tead?

Mida tavatut oli selles, kuidas Jeesus kohtles pidalitõbiseid? Mis põhjustel lubasid juudi usujuhid abielu lahutada?

Kas vägivallatu maailm on võimalik?

Osa vägivaldseid inimesi on end muutnud. See, mis ajendas neid seda tegema, võib ajendada ka teisi.

PIIBEL MUUDAB INIMESTE ELU

Sain elu korda alles pärast mitmeid ebaõnnestumisi

Kuidas sai üks mees võitu pornograafiasõltuvusest ja leidis meelerahu?

Võrdle oma uskumusi Piibli õpetustega

On tuhandeid kristlikke usurühmitusi, millel on aga vastuolulised doktriinid ja vaated. Mille järgi siis kindlaks teha, kes õpetab tõde?

Mida ütleb Piibel?

Kas Jumal võiks kasutada mõnd usuorganisatsiooni, et aidata inimestel endaga lähedaseks saada?

Ajakirjas viidatud

Kas Piiblis on kirjas Jumala mõtted?

Paljud piiblikirjutajad on öelnud, et nad panid kirja Jumala mõtteid. Mis seda kinnitab?