Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Mida me võime prohvetitelt Jumala kohta õppida

Mida me võime prohvetitelt Jumala kohta õppida

Jumal andis oma prohvetite kaudu inimestele tähtsaid sõnumeid. Neist sõnumeist saame teada, milline Jumal on ja kuidas pälvida tema soosingut.

AABRAHAM

Jumal on erapooletu ja soovib õnnistada kõiki inimesi.

Jumal tõotas oma prohvetile Aabrahamile, et tema kaudu „saavad õnnistused osaks kõigile suguvõsadele maa peal”. (1. Moosese 12:3.)

Õpetus meile. Jumal armastab meid väga ja õnnistab kõiki, kes talle kuuletuvad: nii mehi, naisi kui ka lapsi.

MOOSES

Jumal on halastav ja tal on hea meel nendest, kes püüavad teda paremini tundma õppida.

Jumal andis prohvet Moosesele väe teha suuri imetegusid. Ometi ei arvanud Mooses, et ta tunneb Jumalat juba piisavalt hästi. Ta palvetas: „Anna mulle palun teada oma teed, et võiksin sind tundma õppida ja edaspidigi sulle meelepärane olla.” (2. Moosese 33:13.) See palve meeldis Jumalale ja ta andis Moosesele enda kohta rohkem teada, muu hulgas seda, et ta on „halastav ja kaastundlik Jumal”. (2. Moosese 34:6, 7.)

Õpetus meile. Jumal soovib, et me teda paremini tundma õpiksime. Ta annab pühakirjas meile teada, kuidas teda teenida ja kui väga ta soovib meid kõiki – nii mehi, naisi kui ka lapsi – õnnistada.

 JEESUS

Jeesus tervendas inimesi kõiksugustest hädadest

Jumal soovib, et me õpiksime Jeesust tundma.

Pühakirjas on palju juttu Jeesusest ja tema õpetustest. Jumal andis Jeesusele väe teha suuri imetegusid, näiteks tervendada pimedaid, kurte ja jalust vigaseid. Jeesus äratas isegi surnuid ellu. Nende imetegudega näitas ta, milliseid õnnistusi toob Jumal inimkonnale tulevikus. Jeesus andis teada, mida meil igaühel teha tuleb, et neist õnnistustest osa saada. Ta ütles: „Nad saavad igavese elu, kui õpivad tundma sind, ainsat tõelist Jumalat, ja Jeesus Kristust, kelle sina oled läkitanud.” (Johannese 17:3.)

Jeesus oli kaastundlik, hell ja lahke. Nii mehed kui ka naised, noored kui ka vanad vastasid tema üleskutsele „Õppige minult, sest mina olen tasase meelega ja südamelt alandlik, ning te leiate kosutust oma hingele”. (Matteuse 11:29.) Jeesus kohtles ka naisi lahkelt ja lugupidavalt, kuigi tolle aja ühiskonnas polnud see tavaks.

Õpetus meile. Jeesus armastas inimesi ja näitas oma eeskujuga, kuidas meil tuleks teisi kohelda.

JEESUS POLE JUMAL

Pühakirjas öeldakse, et on vaid üks Jumal ning et Jeesus Kristus on tema alandlik sõnumitooja. (1. Korintlastele 8:6.) Jeesus ütles selgesõnu, et Jumal on ta läkitanud ja et Jumal on temast kõrgem. * (Johannese 11:41, 42; 14:28.)

^ lõik 17 Lisainfot Jeesus Kristuse kohta leiad brošüüri „Hea sõnum Jumalalt” 4. õppetükist. Brošüür on saadaval saidil jw.org.