Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Jumala kuningriik ja sina

Jumala kuningriik ja sina

On öö ja sa magad sügavat und. Ühtäkki prõmmitakse su uksele ja keegi hüüab: „Tulekahju!” Mida sa teed? Vaevalt et sa voodisse lesima jääd. Vastupidi, sa püüad nii kiiresti kui võimalik majast välja pääseda. Sellest sõltub ju elu.

Piibel ütleb, et peagi tuleb „suur viletsus, mille sarnast pole olnud maailma algusest kuni praeguse ajani ega tule ka edaspidi”. (Matteuse 24:21.) Nii nagu me põgeneksime lähenevate leekide eest, on tark ka enne suurt viletsust midagi ette võtta, et end kaitsta. Mida nimelt?

Jeesus andis teada, mida meil tuleks teha. Ta ütles: „Pidage siis kõige tähtsamaks Jumala kuningriiki ja tema õigust.” (Matteuse 6:33.) Mida need sõnad tähendavad?

Pea kõige tähtsamaks jumala kuningriiki. See tähendab, et argiasjad ei tohiks meie elus jumala kuningriigist olulisemad olla. (Matteuse 6:25, 32, 33.) Aga miks peaks jumala kuningriik olema meile kõige tähtsam? Sest inimesed ise ei suuda kunagi lahendada kõiki inimkonna probleeme, seda suudab ainult jumala kuningriik.

Pea tähtsaks jumala õigust. See tähendab, et me juhindume elus jumala põhimõtetest ja seadustest, mitte ei otsusta ise, mis on õige ja mis vale. Kui inimesed toetuvad omaenda arusaamisele õigest ja valest, on tagajärjed halvad. (Õpetussõnad 16:25.) Seevastu jumala põhimõtetest juhindumine on hea meile ja toob rõõmu jumalale. (Jesaja 48:17, 18.)

Selleks et pidada kõige tähtsamaks jumala kuningriiki ja tema õigust, on vaja sihikindlust. Nagu Jeesus ütles, võib nii mõnigi  asi meid sellelt teelt kõrvale juhtida. Näiteks võime keskenduda hoopis rahateenimisele, mõeldes, et turvatunne sõltub majanduslikust kindlustatusest. Samuti on oht, et laseme elumuredel röövida meilt kogu jõu ja aja. (Matteuse 6:19–21, 25–32.)

Kui peame kõige tähtsamaks jumala kuningriiki, ei jää me millestki olulisest ilma. Jeesus ütles, et jumal hoolitseb meie vajaduste eest ja annab meile tulevikus igavese elu. (Matteuse 6:33.)

Kuigi 1. sajandil elanud Jeesuse jüngrid pidasid kõige tähtsamaks jumala kuningriiki ja tema õigust, ei näinud nad oma eluajal kõikide probleemide lõppu. Ometi oli Jeesuse kuuldavõtmine neile kaitseks.

Jumala põhimõtete järgimine säästis neid raskustest, mis tabasid inimesi, kes neid eirasid. Ja tugev usk sellesse, et jumala kuningriik tuleb, aitas neil taluda ka kõige rängemaid katsumusi. Jumal andis neile jõudu, mis ületab tavapärase. (2. Korintlastele 4:7–9.)

MIDA TEED SINA?

Jumala kuningriigi tähtsaimaks pidamine ajendas 1. sajandi kristlasi sellest ka teistele rääkima. Nad tegid misjonitööd väga laialdaselt, „kogu loodu seas taeva all”. (Koloslastele 1:23.)

Tänapäeval teevad sedasama tööd Jehoova tunnistajad. Nende üleilmne misjonitöö viib täide Jeesuse ennustuse „Head sõnumit kuningriigist kuulutatakse kogu maailmas tunnistuseks kõigile rahvastele ja siis tuleb lõpp”. (Matteuse 24:14.) Jehoova tunnistajad teevad seda tööd sellepärast, et nad mõistavad, et jumala kuningriik teeb juba väga varsti sellele mandunud maailmale lõpu.

Meile on heaks eeskujuks Beroia linna elanikud 1. sajandi Makedoonias. Kui neile kuulutati head sõnumit jumala kuningriigist, kuulasid nad seda „suure huviga ning uurisid hoolega ... pühakirja, et veenduda, kas kuuldu on tõsi”. Ja kui nad selles veendusid, nad ka tegutsesid selle järgi. (Apostlite teod 17:11, 12.)

Me innustame sind sedasama tegema. Kui pead kõige tähtsamaks jumala kuningriiki ja tema õigust, on su elu parem juba praegu ning sind ootab võrratu tulevik ja igavene elu.