Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Millised on Jumala omadused?

Millised on Jumala omadused?

Mida rohkem me kellegi omaduste kohta teada saame, seda paremini õpime teda tundma ning meie sõprus tugevneb. Samamoodi aitab Jehoova omaduste uurimine meil temaga sõprussuhet tugevdada. Arutame järgnevalt Jumala nelja väljapaistvat omadust: tema jõudu, tarkust, õiglust ja armastust.

JUMALAL ON TOHUTU JÕUD

„Oh, kõrgeim valitseja Jehoova! Sina oled oma suure väe ja väljasirutatud käsivarrega teinud taeva ja maa.” (JEREMIJA 32:17.)

Jumala vägi ehk jõud ilmneb tema loomistöös. Näiteks kui seisad kuumal suvepäeval väljas, siis tunned, kuidas päikese soojus sinu nahka paitab. Mingis mõttes võib öelda, et sa tunned oma nahal Jehoova loomisjõu väge. Kui võimas on päike? Selle tuuma temperatuur on umbes 15 000 000 °C. Igas sekundis paiskub päikesest energiakogus, mis on võrdne sadade miljonite tuumapommide plahvatusest vabaneva energiaga.

Siiski on meie päike lugematu hulga tähtede seas universumis üsna tilluke. Teadlased ütlevad, et ühe suurima tähe, UY Scuti diameeter on päikese omast 1700 korda suurem. Kui päike ja see täht vahetaksid kohad, neelaks viimane maakera ja isegi Jupiteri. See aitab meil paremini mõista Jeremija sõnu, et Jumal Jehoova on teinud taeva ja maa – kogu universumi – oma suure väega.

 Kuidas Jumala jõud meile kasuks tuleb? Meie elu sõltub Jumala loomistööst, näiteks päikesest ja loodusvaradest. Kuid Jumal kasutab oma väge ka selleks, et meid kui üksikisikuid aidata. Kuidas? Esimesel sajandil andis ta Jeesusele väe teha imesid. Piiblis öeldakse: „Pimedad näevad ja jalust vigased kõnnivad, pidalitõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad, surnud äratatakse üles.” (Matteuse 11:5.) Kuidas on lood tänapäeval? „Tema annab väsinule rammu,” kirjutatakse Piiblis ning lisatakse: „Kes loodavad Jehoova peale, saavad uut jõudu.” (Jesaja 40:29, 31.) Et suudaksime eluraskustele ja -vintsutustele näkku vaadata, annab Jumal meile „jõu, mis ületab tavapärase”. (2. Korintlastele 4:7.) Kas ei tekita see soovi saada lähedaseks Jumalaga, kes nii heldelt kasutab meie heaks oma otsatut väge?

JUMAL ON TARK

„Kui palju on sinu tegusid, Jehoova! Kõik oled sa teinud targalt.” (LAUL 104:24.)

Mida rohkem me Jumala kätetööd tundma õpime, seda enam tema tarkus meis hämmastust tekitab. On olemas koguni teadusharu nimega bioonika, kus teadlased uurivad Jehoova loomistööd ning püüavad looduses esinevaid lahendusi enda leiutistes rakendada. Leiutisi on olnud palju, alates lihtsast takjapaelast kuni lennuki tiiva ehituseni.

Inimsilm on imepäraselt loodud

Jumala tarkus avaldub kõige imelisemalt inimkehas. Mõtle näiteks lapse arengule emaihus. Kõik saab alguse ühest viljastatud rakust, milles on olemas kõik vajalikud geneetilised juhendid. See rakk jaguneb paljudeks samasugusteks rakkudeks. Kuid täpselt õigel ajal hakkavad rakud muutuma ja nii tekivad sajad eri tüüpi rakud, nagu vere-, närvi- ja luurakud. Peagi moodustuvad ja hakkavad talitlema organsüsteemid. Kõigest üheksa kuuga areneb ühest algsest rakust miljarditest rakkudest koosnev laps. Selles kõiges ilmnev tarkus ajendab paljusid nõustuma piiblikirjutajaga, kes ütles: „Ma tänan sind, et olen nii aukartustäratavalt, nii imeliselt loodud.” (Laul 139:14.)

Kuidas Jumala tarkus meile kasuks tuleb? Looja teab, mida meil on tarvis, et olla õnnelik. Tänu oma tohutule tarkusele ja arusaamisele annab ta Piiblis meile usaldusväärset nõu. Näiteks soovitatakse seal: „Andke üksteisele heldelt andeks.” (Koloslastele 3:13.) Kas see on tark nõuanne? Jah, on küll. Uuringud on näidanud, et andestav meel parandab und ja alandab vererõhku. See võib vähendada ka depressiooni ja teiste tervisehädade riski. Jumal on nagu tark ja hooliv sõber, kes annab meile alati väärt nõu. (2. Timoteosele 3:16, 17.) Kes ei sooviks endale sellist sõpra!

JUMAL ON ÕIGLANE

„Jehoova armastab õigust.” (LAUL 37:28.)

Jumal teeb alati seda, mis on õige. „On mõeldamatu, et Jumal teeks kurja, et Kõikvõimas teeks  ülekohut!” (Iiob 34:10.) Tema kohtuotsused on õiglased, nagu kinnitavad ka laulukirjutaja sõnad Jehoova kohta: „Sa mõistad rahvaste üle õiglast kohut.” (Laul 67:4.) Kuna „Jehoova näeb südamesse”, ei lähe ta iial silmakirjalikkuse õnge: ta näeb, mis on tõde, ja langetab õigeid otsuseid. (1. Saamueli 16:7.) Jumal on ka teadlik igast ebaõiglasest teost ja korruptsioonijuhtumist ning ta on tõotanud, et peagi „jumalatud hävitatakse maa pealt”. (Õpetussõnad 2:22.)

Samas pole Jumal karm kohtunik, kes tahab vaid karistada. Ta on halastav, kui võimalik. Piiblis öeldakse, et Jehoova on halastav ja kaastundlik, ja seda isegi nende vastu, kes teevad kurja, kuid siis siiralt kahetsevad. (Laul 103:8; 2. Peetruse 3:9.) Kas pole see tõeline õiglus?

Kuidas Jumala õiglus meile kasuks tuleb? Apostel Peetrus ütles: „Jumal ei ole erapoolik, vaid iga rahva hulgast on talle meelepärane see, kes on jumalakartlik ja teeb, mis on õige.” (Apostlite teod 10:34, 35.) Kuna Jumal pole iial erapoolik, võime olla talle meelepärased ja saada tema teenijaks ükskõik mis rassist või rahvusest me ka poleks. Samuti pole talle tähtis meie haridus või sotsiaalne staatus.

Jumal on erapooletu ja tema sõbraks võivad saada kõik inimesed hoolimata nende rassist või sotsiaalsest staatusest

Jumal tahab, et tema õiglustaju ka meile kasuks tuleks, ja seetõttu on ta andnud meile südametunnistuse. Pühakirjas kirjeldatakse südametunnistust kui meie südamesse kirjutatud seadust, mis tunnistab meie teod kas õigeks või valeks. (Roomlastele 2:15.) Mis kasu sellest on? Kui südametunnistust on õigesti treenitud, võib see hoida meid eemal kahjulikest ja ebaausatest tegudest. Ja kui eksime, võib see tõugata meid tagant, et tehtut kahetseda ja ennast parandada. Jumala õiglus on meile tõesti suureks abiks ja tõmbab meid tema ligi.

 JUMAL ON ARMASTUS

„Jumal on armastus.” (1. JOHANNESE 4:8.)

Jumala omaduste hulka kuuluvad jõud, tarkus ja õiglus. Ent mitte kuskil Piiblis ei öelda, et Jumal on jõud, tarkus või õiglus. Küll aga öeldakse seal, et ta on armastus. Miks nii? Sest võib öelda, et jõud võimaldab Jumalal tegutseda, õiglus ja tarkus juhivad tema tegusid, armastus aga ajendab teda tegutsema. Armastus mõjutab kõiki tema tegusid.

Kuigi Jumalal polnud millestki puudu, ajendas armastus teda looma nii taevaseid kui ka maiseid intelligentseid olendeid, et nad saaksid tunda rõõmu tema armastusest ja hoolest. Ta valmistas meie heaolu silmas pidades meile koduks kauni planeedi Maa. Ja oma armastust kõigi inimeste vastu väljendab ta siiani, kuna Piiblis öeldakse, et ta „laseb päikest tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale”. (Matteuse 5:45.)

Lisaks, „Jehoova on väga hell ja halastav”. (Jaakobuse 5:11.) Ta peab väga kalliks inimesi, kes püüavad tõsimeeli teda tundma õppida ja temaga lähedaseks saada. Jumal näeb igat sellist inimest ning hoolib neist kõigist. (1. Peetruse 5:7.)

Kuidas Jumala armastus meile kasuks tuleb? Meid lummavad päikeseloojangud. Meie süda läheb soojaks, kui näeme beebit naermas. Me peame kalliks lähedase pereliikme armastust. Need pole eluks hädavajalikud asjad, ent need rikastavad meie elu tohutult.

Jumala armastus väljendub ka selles, et meil on võimalik tema poole palvetada. Piibel innustab meid: „Ärge muretsege millegi pärast, vaid andke Jumalale palve ja anumisega teada kõik, mida te vajate, väljendades ka tänu.” Nagu armastav isa, soovib ta, et pöörduksime tema poole kõigi oma muredega, ka nendega, millest me kellelegi teisele ei räägiks. Kui me seda teeme, lubab Jehoova anda meile „Jumala rahu, mida inimmõistus ei suuda haarata”. (Filiplastele 4:6, 7.)

Kas see lühike arutelu Jumala peamiste omaduste üle – tema jõu, tarkuse, õigluse ja armastuse üle – on aidanud sul saada Jumalast parema pildi? Et õppida Jumalat veelgi paremini tundma, õhutame sind edasi lugema, et saada teada, mida ta on meie heaks juba teinud ja mida ta veel teeb.

MILLISED ON JUMALA OMADUSED? Jehoova on vägevam, targem ja õiglasem kui keegi teine. Kuid tema kõige köitvam omadus on armastus.