Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Kas see on kõigest tühine väärarusaam?

Kas see on kõigest tühine väärarusaam?

Üks väike tüdruk nägi tehasekorstnast suitsupilvi tõusmas ja arvas, et tehase eesmärk ongi teha pilvi. Selline lapse tühine väärarusaam võib tuua meie näole mõnusa muige. Ent mõningad valearusaamad pole sugugi tühised, vaid võivad mõjutada lausa meie elu. Näiteks sellel, kui ravimipakendi etiketist valesti aru saada, võivad olla tõsised tagajärjed.

Väärarusaamad usuasjades võivad inimese elu isegi veel rohkem mõjutada. Näiteks said mõned inimesed Jeesuse õpetustest valesti aru. (Johannese 6:48–68.) Selle asemel et asja lähemalt uurida, lõid nad kõigile Jeesuse õpetustele käega. Kui kahju!

Kas sina loed Piiblit, et sealt juhatust leida? Kui nii, väärid sa tõesti kiitust. Kas võib aga juhtuda, et sa saad mõnest kohast valesti aru? Nii on paljudega juhtunud. Mõtle kolmele levinud väärarusaamale.

  • Mõned inimesed saavad valesti aru Piibli käsust „karda Jumalat”. Nad järeldavad, et Jumala ees on vaja hirmu tunda. (Koguja 12:13.) Jumal aga ei soovi, et tema teenijad nõnda tunneksid. Ta ütleb: „Ära karda, sest mina olen sinuga. Ära muretse, sest mina olen su Jumal. Ma teen sind tugevaks, ma aitan sind.” (Jesaja 41:10.) Jumalat karta tähendab tema ees aukartust tunda ja temast sügavalt lugu pidada.

  • Kas maa hävib tules?

    Osa inimesi mõistab valesti Piibli sõnu „Kõigele on määratud aeg, ... aeg sündida ja aeg surra”. Nad arvavad, et Jumal on iga inimese surmaaja täpselt kindlaks määranud. (Koguja 3:1, 2.) Tegelikult aga räägib see piiblikoht elutsüklist ning märgib, et surm on selle osa. Jumala sõna õpetab ka seda, et otsused, mida me langetame, võivad mõjutada meie eluiga. Seal on kirjas: „Jehoova kartus pikendab elu.” (Õpetussõnad 10:27; Laul 90:10; Jesaja 55:3.) Kuidas nii? Näiteks ajendab pühakirjast lugupidamine meid hoiduma sellistest kahjulikest elukommetest nagu purjutamine ja ebamoraalsus. (1. Korintlastele 6:9, 10.)

  • Mõned võtavad sõna-sõnalt Piibli väidet, et taevast ja maad säilitatakse tule jaoks, ning nad järeldavad, et Jumal hävitab meie planeedi. (2. Peetruse 3:7.) Ent Jumal tõotab, et ta ei lase maakera mitte kunagi hävitada. Jumal on rajanud „maa selle alusele, see ei kõigu mitte iial”. (Laul 104:5; Jesaja 45:18.) Hoopis praegune jumalakartmatu maailm, mitte maakera, hävitatakse igaveseks otsekui tules. Kui räägitakse sõna otseses mõttes taevast, võib see viidata taevalaotusele, kogu universumile või Jumala asupaigale. Neid ei hävitata kunagi.

MIKS SAADAKSE PIIBLIST VAHEL VALESTI ARU?

Nagu nendest näidetest võis näha, mõistavad inimesed Piiblit tihtipeale vääriti. Miks Jumal seda lubab? Mõni võib arutleda, et kui Jumal on piiritult tark ja teab kõike, siis oleks ta ju võinud anda meile sellise raamatu, mis on nii selgelt kirjutatud, et igaüks saab sellest kergesti aru. Miks ta nii ei teinud? Vaadelgem kolme põhjust, miks Piiblist sageli valesti aru saadakse.

  1. Jumal lasi Piibli kirja panna nii, et seda mõistavad inimesed, kes on alandlikud ja valmis õppima. Jeesus ütles oma taevasele isale: „Ma ülistan sind avalikult, isa, taeva ja maa isand, sest sa oled peitnud kõik selle tarkade ja arukate eest ning avaldanud selle lastele.”  (Luuka 10:21.) Piibel on kirjutatud nii, et ainult need, kellel on õige meelsus, saavad selle sõnumist aru. Uhked inimesed – nagu „targad ja arukad” sageli on – kipuvad Piiblit vääriti mõistma. Seevastu need, kes loevad Piiblit samasuguse suhtumisega nagu lapsed – alandlikult ja sooviga õppida –, saavad Jumala sõnumist paremini aru. Kui targalt ja osavalt on küll Jumal lasknud Piibli kirja panna!

  2. Piibel on suunatud inimestele, kes tahavad siiralt, et Jumal aitaks neil seda mõista. Jeesus näitas, et inimesed vajavad abi, et tema õpetusi täielikult mõista. Kuidas nad seda abi saavad? Jeesus selgitas: „Aitaja, püha vaim, mille Isa saadab minu kaudu, õpetab teile kõike.” (Johannese 14:26.) Seega aitab Jumal oma püha vaimu ehk võimsa tegutseva jõu abil inimestel Piiblist aru saada. Ent Jumal ei anna oma vaimu neile, kes ei looda tema abile, ja seetõttu jääb Piibli sõnum neile tihti segaseks. Peale selle ajendab püha vaim kristlasi, kel on rohkem teadmisi, aitama neid, kes soovivad pühakirja paremini mõista. (Apostlite teod 8:26–35.)

  3. Mõnest piiblikohast saavad inimesed aru alles siis, kui käes on õige aeg. Näiteks pidi prohvet Taaniel panema ühe sõnumi kirja tuleviku tarbeks. Ingel lausus talle: „Taaniel, hoia neid sõnu saladuses ja pitseeri raamat niikauaks kinni, kuni saabub lõpuaeg.” Sajandite jooksul on paljud inimesed lugenud Piiblist Taanieli raamatut, aga pole seda õigupoolest mõistnud. Isegi Taaniel ei mõistnud mõningaid asju, mida ta kirja pani. Ta tunnistas alandlikult: „Ma kuulsin, aga ei saanud aru.” Lõpuks pidid inimesed saama õigesti aru Jumala ennustusest, mille Taaniel kirja pani, ent seda alles siis, kui käes oli Jumala määratud aeg. Ingel selgitas: „Mine, Taaniel, sest neid sõnu hoitakse saladuses ja need on kinni pitseeritud kuni lõpuajani.” Kes pidi Jumala sõnu mõistma? „Ükski jumalatu ei saa neist sõnadest aru, taiplikud aga saavad.” (Taaniel 12:4, 8–10.) Niisiis ei anna Jumal mõningate piiblikohtade tähendust teada enne, kui selleks on õige aeg.

Kas Jehoova tunnistajad on kunagi Piiblist valesti aru saanud, sest aeg mingi asja mõistmiseks pole olnud küps? Jah, on küll. Aga kui Jumala ajakava kohaselt on saabunud aeg asjas selgust luua, on nad varmalt muutnud oma varasemat arusaama. Nad usuvad, et nii tehes jäljendavad nad Kristuse apostleid, kes muutsid alandlikult oma arusaama mingis küsimuses, kui Jeesus nende mõtteviisi parandas. (Apostlite teod 1:6, 7.)

Väikese tüdruku lennukas idee sellest, kust pilved tulevad, on lihtsalt tühine väärarusaam. Ent Piibli õpetusi on tähtis õigesti mõista, sest need võivad sinu elu vägagi palju mõjutada. Piibli sõnum on liiga oluline selleks, et igaüks võiks püüda seda omal käel mõista. Seega otsi abi, et loetust aru saada. Otsi üles inimesed, kes uurivad Piiblit alandliku meelelaadiga, kes loodavad selle mõistmisel Jumala pühale vaimule ja kes on veendunud, et me elame ajal, mil Jumal tahab, et mõistaksime Piiblit paremini kui kunagi varem. Ära kõhkle rääkimast Jehoova tunnistajatega või lugemast nende põhjaliku uurimistöö tulemusi veebisaidilt jw.org. Piibel tõotab: „Kui sa kutsud appi arusaamise ..., siis sa ... leiad Jumala tundmise.” (Õpetussõnad 2:3–5.)