Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Kas sa tead?

Kas sa tead?

Kuidas valmistati ja kasutati piibliaegadel rullraamatuid?

Hilisemad Piibli Estri raamatu nahast ja veläänist kirjarullid, 18. sajand m.a.j

Luuka evangeeliumis räägitakse, kuidas Jeesus rullis lahti Jesaja rullraamatu, luges seda ning keeras selle siis taas kokku. Prohvet Jeremijale anti ülesanne võtta rullraamat ja kirjutada sinna Jumala sõnad. (Jeremija 36:2; Luuka 4:16–20.)

Kuidas rullraamatuid valmistati? Naha, pärgamendi või papüüruse tükid liimiti omavahel kokku üheks ribaks. See keriti ümber pulga, nii et tekstiga osa jäi sissepoole. Tekst kirjutati kitsaste püstiste veergudena nii, et need katsid rulli kogu laiuses. Kui rullraamat oli pikk, võisid sel olla pulgad mõlemas otsas. Lugeja rullis ühe käega raamatut lahti ja teisega kinni, kuni leidis üles õige koha.

Üks teatmeteos ütleb: „Rullraamatu eelis oli see, et ta oli piisavalt pikk (tihtilugu umbes 10 m), et mahutada tervet Piibli raamatut, kuid samas kokkurullituna oli see oma mõõtmetelt väike.” („The Anchor Bible Dictionary”.) On arvestatud, et näiteks Luuka evangeeliumi rullraamatu pikkus võis olla ligi 9,5 meetrit. Mõnikord lõigati rullraamatu ülemine ja alumine äär sirgeks, lihviti pimsskiviga siledaks ning värviti.

Kes võisid olla Piibli kreeka osas mainitud „peapreestrid”?

Alates Iisraeli preesterkonna algusaegadest teenis vaid üks mees korraga ülempreestrina ja ta määrati ametisse terveks eluks. (4. Moosese 35:25.) Kõige esimene ülempreester oli Aaron. Edasi pärandus amet üldjuhul isalt kõige vanemale pojale. (2. Moosese 29:9.) Paljud Aaroni meessoost järeltulijad teenisid preestritena, aga vaid suhteliselt vähesed neist olid ülempreestrid.

Kui iisraellased langesid võõrvõimu alla, hakkasid mitteiisraellastest valitsejad juudi ülempreestreid ametisse määrama ja ametist kõrvaldama oma tahtmist mööda. Siiski tundub, et peaaegu alati valiti uueks ülempreestriks keegi eliitperekondade hulgast, enamasti Aaroni järglaste seast. Nimetus „peapreestrid” viitab selgelt preesterkonna tähtsamatele liikmetele. Peapreestrite hulka võisid kuuluda 24 preesterliku teenistusrühma ülemad, ülempreestrite perekondade auväärsemad liikmed ja endised ülempreestrid, kes olid ametist tagandatud, nagu näiteks Hannas. (1. Ajaraamat 24:1–19; Matteuse 2:4; Markuse 8:31; Apostlite teod 4:6.)