Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 PIIBLI SEISUKOHT

Maailma lõpp

Maailma lõpp

„Maailm kaob, samuti kaovad selle ihad,” öeldakse piiblitekstis 1. Johannese 2:17. Mis on see maailm ning kuidas ja millal see kaob?

Mis on see maailm, millele tuleb lõpp?

MIDA ÜTLEB PIIBEL.

Kuna kõnealusel maailmal on ihad, mille Jumal hukka mõistab, ei saa jutt käia maakerast. Tegu on hoopis inimmaailmaga, kes ei hooli Jumalast ning on seetõttu saanud tema vaenlaseks. (Jaakobuse 4:4.) Inimesi, kes selle maailma moodustavad, „karistatakse sellega, et nad hävitatakse igaveseks”. (2. Tessalooniklastele 1:7–9.) Kuid need, kes „ei kuulu maailma”, kuna nad kuuletuvad Jeesus Kristusele, saavad igavese elu. (Johannese 15:19.)

Teksti 1. Johannese 2:17 lõpuosa ütlebki: „Kes täidab Jumala tahet, elab igavesti.” Sellistel inimestel on lootus elada igavesti siinsamas maa peal, nagu seda kinnitab Laul 37:29: „Õiged pärivad maa ja elavad sellel igavesti.”

„Ärge armastage maailma ega seda, mis on maailmale omane. Kui keegi armastab maailma, siis pole tal armastust Isa vastu.” (1. Johannese 2:15)

Kuidas maailma lõpp tuleb?

MIDA ÜTLEB PIIBEL.

Lõpp tuleb üldjoontes kahes järgus. Kõigepealt hävitab Jumal kogu valereligiooni, kellest räägitakse Piiblis kui prostituudist nimega Suur Babülon. (Ilmutus 17:1–5; 18:8.) Valereligioon väidab end olevat Jumalale ustav, kuid on olnud lubamatutes suhetes poliitiliste juhtidega. Needsamad juhid aga pöörduvad ta vastu. Piibel ütleb: „[Nad] hakkavad prostituuti vihkama. Nad röövivad ta paljaks, kisuvad alasti, söövad ta liha [st võtavad ära ta rikkused] ja põletavad ta ära tulega.” (Ilmutus 17:16.)

Järgmisena võtab Jumal ette poliitilised juhid, „kogu maa kuningad”. Nad hävitatakse koos kõigi teiste kurjade inimestega „kõikvõimsa Jumala suure päeva sõjas” Harmagedoonis. (Ilmutus 16:14, 16.)

„Otsige Jehoovat, kõik tasased maal, ... otsige õigust, otsige tasadust, siis ilmselt varjatakse teid Jehoova vihapäeval.” (Sefanja 2:3)

 Millal maailma lõpp tuleb?

MIDA ÜTLEB PIIBEL.

Lõpp tuleb siis, kui inimkonda on piisaval määral hoiatatud. Selleks tehakse kõikjal maailmas kuulutustööd, mille käigus räägitakse Jumala kuningriigist, maailmavalitsusest, mis vahetab välja inimeste valitsused. (Taaniel 7:13, 14.) Jeesus Kristus ütles: „Head sõnumit kuningriigist kuulutatakse kogu maailmas tunnistuseks kõigile rahvastele ja siis tuleb lõpp.” (Matteuse 24:14.) Kuulutustöö, mille kaudu väljendub Jumala õiglus ja halastus, on osa viimsete päevade tundemärgist, nagu ka rahvastevahelised sõjad, maavärinad, näljahädad ja haigused. (Matteuse 24:3; Luuka 21:10, 11.)

Peale maailmasündmuste on Piibel kuulutanud ette ka seda, millised on inimesed viimseil päevil. Seal öeldakse: „Viimseil päevil tulevad karmid ajad. Inimesed on siis enesearmastajad, rahaarmastajad, ... sõnakuulmatud vanematele, ... enesevalitsuseta, metsikud, hea põlgajad, ... lõbuarmastajad, aga mitte jumalaarmastajad.” (2. Timoteosele 3:1–5.) *

Praegune kuri maailm kaob peagi (1. Johannese 2:17)

Kõik see märgistab ajastut, mis algas I maailmasõja alguse paiku 1914. Samuti on sellele aastale järgnenud perioodil kuulutatud sõnumit Jumala kuningriigist kõikjal maailmas ning Jehoova tunnistajad peavad seda auks, et inimesed neid selle tööga seostavad. Nende peamine ajakirigi kannab nime Vahitorn Kuulutab Jehoova Kuningriiki.

„Seepärast püsige valvel, sest te ei tea seda päeva ega tundi.” (Matteuse 25:13)

^ lõik 14 Rohkem infot leiab raamatu „Mida Piibel meile tegelikult õpetab?” 9. peatükist. Raamatu on välja andnud Jehoova tunnistajad ja see on saadaval ka saidil www.jw.org/et.