Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 PIIBLI SEISUKOHT

Vägivald

Vägivald

Ajalugu on täis vägivalda. Kas vägivald kaob kunagi?

Kuidas suhtub Jumal vägivalda?

MIDA ARVATAKSE.

Paljud, sealhulgas usklikud, arvavad, et provokatsiooni korral on vägivald õigustatud. Miljonid suhtuvad meediavägivalda kui tavalisse meelelahutusse.

MIDA ÜTLEB PIIBEL.

Põhja-Iraagis Mosuli linna läheduses on näha kunagise suurlinna, muistse Assüüria impeeriumi pealinna Niineve varemeid. Ajal, mil see linn oli veel jõukas metropol, ennustas Piibel, et Jumal „muudab Niineve tühermaaks”. (Sefanja 2:13.) Jumal ütles, et ta paneb selle linna „teistele vahtida”. Miks? Niineve oli „veresüüga linn”. (Nahum 1:1; 3:1, 6.) Ja „Jehoova jälestab vägivaldset”, teatab Laul 5:6. Niineve varemed tõendavad, et Jumal viis oma sõnad täide.

Vägivald sai alguse Jumala ja inimeste peavaenlasest Kuradist, keda Jeesus Kristus nimetas mõrtsukaks. (Johannese 8:44.) Kuna „kogu maailm on Saatana võimuses”, peegeldub tema kurjus inimeste suhtumises vägivalda, näiteks selles, et väga paljud naudivad meediavägivalda. (1. Johannese 5:19.) Kui me tahame olla Jumalale meelepärased, peame õppima vihkama vägivalda ning armastama seda, mida Jumal armastab. * Kas see on võimalik?

„Jehoova ... vihkab igaüht, kes armastab vägivalda.” (Laul 11:5)

Kas vägivaldsel inimesel on võimalik muutuda?

MIDA ARVATAKSE.

Vägivald on juba inimloomuses ja seda ei saa muuta.

MIDA ÜTLEB PIIBEL.

„Heitke endalt ära kõik see: raev, viha, kurjus, solvav kõnepruuk ja ropendamine.” Samuti öeldakse seal: „Võtke seljast vana isiksus koos selle teguviisidega ja riietuge uude isiksusse.” (Koloslastele 3:8—10.) Kas Jumal nõuab meilt liiga palju? Ei, sest inimesed saavad ennast muuta. * Aga kuidas?

Esiteks on vaja Jumalat tundma õppida. (Koloslastele 3:10.) Kui vastuvõtliku südamega inimene õpib tundma Looja kütkestavaid omadusi ja tema mõõdupuid, saab  ta Jumalaga lähedaseks, hakkab teda armastama ning soovib talle meelepärane olla. (1. Johannese 5:3.)

Teiseks tuleks mõelda, kellega me läbi käime. „Ära seltsi keevalisega, ära tee tegemist raevutsejaga, et sa ei õpiks tema kombeid ega seaks endale püünist.” (Õpetussõnad 22:24, 25.)

Kolmandaks tuleks meil mõista asja sügavamat tähendust. Kalduvus olla vägivaldne on tõsine nõrkus, mis näitab enesevalitsemise puudumist. Seevastu rahumeelset inimest iseloomustab seesmine tugevus. „Kes ei vihastu kergesti, on parem kui kangelane,” öeldakse kirjakohas Õpetussõnad 16:32.

„Taotlege rahu kõigi inimestega.” (Heebrealastele 12:14)

Kas vägivald lõpeb kunagi?

MIDA ARVATAKSE.

Vägivalda on alati olnud ja on ka edaspidi.

MIDA ÜTLEB PIIBEL.

„Veel viivuke, ja jumalatut pole enam ... Ent tasased pärivad maa ja naudivad külluslikku rahu.” (Laul 37:10, 11.) Selleks et päästa tasased ja rahumeelsed inimesed, teeb Jumal vägivallaarmastajatega samamoodi, nagu ta tegi muistse Niineve elanikega. Pärast seda ei riku vägivald enam kunagi maakera rahu! (Laul 72:7.)

„Need, kes on tasase meelega, ... pärivad maa.” (Matteuse 5:5)

Seepärast on praegu aeg otsida Jumala soosingut, arendades rahumeelset meelelaadi. 2. Peetruse 3:9 ütleb: „Jehoova ... on teiega kannatlik, kuna ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid soovib, et kõik oma patte kahetseksid.”

„Nad taovad oma mõõgad atradeks ja odad aianugadeks.” (Jesaja 2:4)

^ lõik 7 Jumal lubas muistsel Iisraelil sõdida, selleks et kaitsta oma riigi territooriumi. (2. Ajaraamat 20:15, 17.) Olukord aga muutus, kui Jumal lõpetas Iisraeliga tehtud lepingu ja rajas kristliku koguduse, millel pole piire.

^ lõik 11 Näiteid inimestest, kes on end muutnud, võib leida Vahitorni artiklisarjast „Piibel muudab inimeste elu”.