Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 PIIBLI SEISUKOHT

Pühakujud ja -pildid

Pühakujud ja -pildid

Miljonite inimeste jumalateenimise juurde kuulub pühakujude ja -piltide kummardamine. Ent kas see on kooskõlas ka Piibliga? Kas see meeldib Jumalale?

Kas Jumalale ustavad juudid piibliaegadel kummardasid pühakujusid ja -pilte?

„Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees! Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida.” (2. Moosese 20:4, 5)

Pühakujude ja -piltide kummardamine on Piibli heebreakeelses osas, niinimetatud vanas testamendis, järjepidevalt hukka mõistetud.

MIDA ON VÄIDETUD.

Teose „New Catholic Encyclopedia” järgi oli juutide jumalakummardamisega seotud palju kujusid ja kujutisi ning neid „peeti pühaks, austati ning kummardati”. Näiteks viidatakse seal entsüklopeedias arvukatele viljade, lillede ja loomade kujutistele — nikerdistele ja uurenditele —, mis kaunistasid Jeruusalemma templit (1. Kuningate 6:18; 7:36).

MIDA OLEKS HEA TEADA.

Vastupidi „New Catholic Encyclopedia” väitele ei kummardanud Jumalale ustavad juudid templis olnud kujutisi. Tegelikult ei leia me kusagilt Piiblist mõtet, nagu oleksid ustavad iisraellased Jumala kummardamiseks kujusid või pilte kasutanud.

MIDA ÜTLEB PIIBEL.

„Mina ei anna oma au teisele ega oma kiidetavust nikerdatud kujudele!” ütles Jumal prohvet Jesaja kaudu (Jesaja 42:8).

 Kas algkristlased kasutasid Jumala kummardamisel pühakujusid ja -pilte?

„Kuidas sobib Jumala tempel kokku ebajumalatega? ... ärge enam puudutage ebapuhast.” (2. Korintlastele 6:16, 17)

„Algkristlastele oleks olnud vastik juba ainuüksi mõte tuua kirikutesse pühakujud, ning kujude ees kummardamine ja palvetamine poleks olnud nende silmis midagi muud kui ebajumalateenimine.” („History of the Christian Church”)

MIDA ON VÄIDETUD.

„Pole põhjust kahelda, et varakristlikus jumalakummardamises kasutati pühakujusid ja -pilte,” öeldakse teoses „New Catholic Encyclopedia”. „Kristlaste katakombid on tõelised varakristliku kunsti galeriid. ... Jumalakummardamiseks ja matmiseks mõeldud pühasid kambreid kaunistasid isegi mütoloogiliste olevuste kujutised.”

MIDA OLEKS HEA TEADA.

Vanimad kujutised, mis neist katakombidest ehk maa-alustest matmispaikadest on leitud, pärinevad kolmandast sajandist — ajast umbes 200 aastat pärast Jeesuse surma. Niisiis see, mida „New Catholic Encyclopedia” nimetab varakristlikuks jumalakummardamiseks, pole tegelikult algne kristlik jumalakummardamine, mis oli omane esimese sajandi jüngritele ja millest räägib Piibli kreekakeelne osa, niinimetatud uus testament. Tõsiasi, et katakombides on selliseid kujutisi, näitab lihtsalt seda, et kolmandaks sajandiks olid nimikristlased võtnud omaks paganliku kombe kasutada Jumala kummardamisel kujusid ja pilte, meelitamaks paganaid kristlusse. *

MIDA ÜTLEB PIIBEL.

„Põgenege ebajumalakummardamise eest!” (1. Korintlastele 10:14.)

Kas pühakujusid ja -pilte võib kasutada lihtsalt jumalakummardamise abivahenditena?

„Hoiduge ebajumalatest.”(1. Johannese 5:21)

Kujude ja piltide kummardamine on usukomme, mis pole Piibliga kooskõlas. See on põhjus, miks Jehoova tunnistajad neid ei kummarda. Pühakujusid ega -pilte pole ei nende kodudes ega usuhoonetes.

MIDA ON VÄIDETUD.

„Kuna pühapildi või -kuju kummardamine tähendab tegelikult selle isiku kummardamist, keda pilt või kuju kujutab, siis samasugust austust, nagu tahetakse osutada sellele isikule, võib osutada teda kujutavale pildile või kujule,” öeldakse teoses „New Catholic Encyclopedia”.

MIDA OLEKS HEA TEADA.

Kui Jeesus õpetas oma jüngreid palvetama, ei öelnud ta neile, et nad peaksid selleks kujusid või pilte kasutama. Piibli kreekakeelsest osast ei leia kusagilt ideed, nagu tuleks Jumalat kummardada kujude ja piltide abil.

MIDA ÜTLEB PIIBEL.

„Sa pead kummardama Jehoovat, oma Jumalat, ja osalema üksnes tema pühas teenistuses” (Matteuse 4:10).

^ lõik 14 Pühakujude ja -piltide kasutamine oli tavaline paljudes muistsetes kultuurides, sealhulgas Egiptuse, Kreeka ja India omas.