Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 PIIBLI SEISUKOHT

Loomine

Loomine

Kas Jumal lõi maa kõigest kuue 24-tunnise päevaga, nagu mõned kreatsionistid väidavad?

„Alguses lõi Jumal taevad ja maa.” (1. Moosese 1:1)

MIDA ÜTLEB PIIBEL.

Jumal lõi universumi, kaasa arvatud maa, mingil määratlemata ajal minevikus ehk „alguses”, nagu on kirjas 1. Moosese 1:1. Tänapäeva teadus nõustub sellega, et universumil oli algus. Hiljuti hindasid teadlased universumi vanuseks ligi 14 miljardit aastat.

Piibel räägib kuuest loomispäevast. Siiski ei öelda seal, et need päevad olid 24 tunni pikkused (1. Moosese 1:31). Tegelikult tähistatakse Piiblis sõnaga „päev” eri pikkusega ajaperioode. Näiteks nimetatakse kogu loomisperioodi „päevaks, mil Jumal Jehoova tegi maa ja taeva” (1. Moosese 2:4, UM). Võib arvata, et kuus loomispäeva kestsid mitmeid tuhandeid aastaid (Laul 90:4).

MIKS ON SEE KÜSIMUS TÄHTIS.

Kreatsionistide ekslikud arusaamad võivad ajendada sind Piibli vaatenurka täielikult kõrvale heitma. Kui aga Piibli loomisaruanne on siiski usaldusväärne, võib Piibli tarkus meile ka muudes valdkondades kasuks tulla (Õpetussõnad 3:21).

 Kas Jumal kasutas loomisprotsessis evolutsiooni?

„Jumal ütles: „Maa toogu esile elavad olendid nende liikide järgi.”” (1. Moosese 1:24)

MIDA ÜTLEB PIIBEL.

Jumal ei loonud elu selliselt, et oleks lihtsatel eluvormidel lasknud areneda keerukamateks eluvormideks. Ta hoopis lõi põhilised taime- ja loomaliigid, mis paljunesid „nende liikide järgi” (1. Moosese 1:11, 21, 24). See protsess toimib tänini ning selle tulemusel elavad praegu maa peal samad liigid, mille Jumal algselt lõi (Laul 89:12).

Piibel ei täpsusta, kui suuri variatsioone võib liigis esineda, kui loomad liigisiseselt ristuvad ja oma keskkonnaga kohanevad. Kuigi mõned peavad sellist kohastumust teatud laadi evolutsiooniks, ei teki selle käigus uusi liike. Tänapäeva teadus toetab seisukohta, et põhilised taime- ja loomarühmad on määratu pikkade ajaperioodide jooksul vaid pisut muutunud.

MIKS ON SEE KÜSIMUS TÄHTIS.

Et Piibel on põhilistest liikidest rääkides teaduslikult täpne, annab see meile põhjust usaldada seda ka teistes valdkondades, nagu ajalugu ja ennustused.

Kust on universumi algmaterjal pärit?

„Minu käed võlvisid taevad.” (Jesaja 45:12)

MIDA ÜTLEB PIIBEL.

Jumal on piiramatu energia allikas (Iiob 37:23). See on tähelepanuväärne mõte, sest teadlased nõustuvad sellega, et energiat saab muuta mateeriaks. Piibel ütleb, et Jumal ise on universumi loomiseks vajaläinud tohutu energia allikas (Jesaja 40:26). Piiblist näeme, et Jumal on lubanud loodut oma energia abil ka säilitada, sest seal öeldakse päikese, kuu ja tähtede kohta: „[Jumal] püstitas nad alaliseks ja igaveseks” (Laul 148:3—6).

MIKS ON SEE KÜSIMUS TÄHTIS.

Astronoom Allan Sandage ütles kord: „Teadus ei suuda vastata sügavaimatele küsimustele. Niipea kui keegi küsib, miks midagi üldse eksisteerib, on ta juba teaduse raamidest väljunud.” Lisaks sellele, et Piibel selgitab loomist viisil, mis on teadusega kooskõlas, annab see ka vastused küsimustele, millele teadus vastata ei suuda, näiteks — mis on Jumala eesmärk maa ja inimestega. *

^ lõik 16 Rohkem infot võib leida raamatu „Mida Piibel meile tegelikult õpetab?” 3. peatükist; väljaandjad Jehoova tunnistajad.