Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 PIIBLI SEISUKOHT

Jeesus

Jeesus

Kas Jeesus on Jumal?

„Ükski inimene ei ole Jumalat kunagi näinud.” (Johannese 1:18)

MIDA ARVATAKSE.

Paljud usuvad, et Jeesus ei ole Jumal. Teiste meelest aga kinnitavad mõned piiblisalmid, et Jeesus on Jumalaga võrdne.

MIDA ÜTLEB PIIBEL.

Piibel ei räägi Jeesusest kui kõikvõimsast Jumalast ega Jumalaga võrdsest isikust. See hoopis näitab selgelt, et Jeesus on Jumalast madalam. Näiteks on Piiblis kirjas Jeesuse enda sõnad „Isa on suurem kui mina” (Johannese 14:28). Samuti ütleb Piibel: „Ükski inimene ei ole Jumalat kunagi näinud” (Johannese 1:18). Seega ei saa Jeesus olla Jumal, kuna Jeesust on paljud inimesed näinud.

Jeesuse esimesed jüngrid ei väitnud, et ta on Jumal. Näiteks piiblikirjutaja Johannes ütles sündmuste kohta, mida ta üles tähendas: „Need on pandud kirja selleks, et te võiksite uskuda, et Jeesus on Kristus, Jumala Poeg” (Johannese 20:31). *

 Millal Jeesus sündis?

„Seal kandis olid ka karjased, kes elasid lageda taeva all ja hoidsid öösel vahikordade kaupa oma karjasid.” (Luuka 2:8)

MIDA ARVATAKSE.

Mõned tähistavad jõule 25. detsembril, mida peetakse Jeesuse sünnikuupäevaks. Teised tähistavad Jeesuse sünnipäeva jaanuari alguses.

MIDA ÜTLEB PIIBEL.

Piiblis pole kirjas, mis kuupäeval Jeesus sündis. Kuid see ütleb, et Jeesuse sünni ajal „elasid [karjased] lageda taeva all ja hoidsid öösel vahikordade kaupa oma karjasid” (Luuka 2:8). On väga ebatõenäoline, et karjased oleksid hoidnud oma karju öösiti väljas detsembris või jaanuaris. Miks?

Piirkonnas, kus Jeesus sündis, on detsembris ja jaanuaris ilmad kõige külmemad. Ühes kohas, kus Piiblis sama aastaaega mainitakse, öeldakse, et rahvas värises vihmahoogude pärast (Esra 10:9, 13; Jeremija 36:22). Kindlasti ei oleks karjased sel ajal koos oma karjadega lageda taeva all elanud.

Kas Jeesus äratati tõesti surnuist üles?

„Jumal äratas ta [Jeesuse] surmast üles.” (Apostlite teod 3:15)

MIDA ARVATAKSE.

Mõned arvavad, et mitte keegi ei saa pärast surma ellu tagasi tulla, isegi mitte Jeesus.

MIDA ÜTLEB PIIBEL.

Jeesus rääkis oma järelkäijatele, et ta peab „palju kannatama . . . ning tapetama ja kolmandal päeval üles äratatama” (Matteuse 16:21). Piibel jutustab, et pärast seda, kui Jeesus tapeti ja üles tõusis, ilmus ta rohkem kui 500 inimesele (1. Korintlastele 15:6). Nemad olid kahtlemata veendunud, et Jeesus on surnuist üles tõusnud. Nad olid selle veendumuse nimel valmis isegi surema! (Apostlite teod 7:51—60; 12:1, 2.)

MIKS SEDA ON TÄHTIS TEADA.

Piibel õpetab, et Jeesuse surm ja ülestõusmine avas kõigile inimestele võimaluse elada paradiisis maa peal (Laul 37:11, 29; Ilmutus 21:3, 4). Meil on väljavaade elada õnnelikult ja igavesti selles maises paradiisis tänu Jeesuse ja tema Isa, kõikvõimsa Jumala Jehoova armastusele (Johannese 3:16; Roomlastele 6:23).

^ lõik 7 Piibel ei õpeta, et Jumalal on sõnasõnaline naine, kellega tal on lapsed. Jeesust nimetatakse Jumala Pojaks, kuna Jumal on ta isiklikult loonud ning tal on samasugused omadused nagu tema Isal.