Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Vaatleme maailma

Vaatleme maailma

Saksamaa

2012. aastal otsustas üks Saksamaa kõrgema astme kohus, et kui keegi astub kirikust välja, siis ei saa ta jääda selle religioosse kogukonna liikmeks. Kui näiteks katoliiklane astub oma kiriku liikmeskonnast välja, siis kirikumaksu ta enam ei maksa. Ent kui ta siiski soovib mingil ajal usutalitustest osa võtta, võidakse teda mitte lubada armulauale või pihile, ta ei saa olla kirikus mingil ametikohal ja võib-olla ei lubata teda isegi kiriklikult matta.

Maailm

Ühest uurimusest maailma religioonide kohta selgus, et inimesi, kes ei kuulu ühessegi religiooni, ehkki nad ei pruugi olla ateistid, on nüüd 1,1 miljardit. See rühm on ristiusku kuulujate (2,2 miljardit) ja islamiusuliste (1,6 miljardit) järel kolmandal kohal. Neljandal kohal on hindud, keda on umbes 1 miljard.

Jaapan

Jaapani teadlased on tõestanud, et „kiitmine aktiveerib ajus teatavad piirkonnad”, mis kutsub esile õnnetunde. See avastus näib kinnitavat arusaama, et kiitmine on hea viis motiveerida inimest paremuse poole pürgima.

Boliivia

2012. aasta lõpus toimus Boliivias rahvaloendus. Täpsete andmete saamiseks pidid boliivlased loenduspäeval kodus püsima. Liiklemine keelati, riigipiirid suleti ja lubatud polnud ka alkoholi tarbimine.

Itaalia

Ühe küsitluse andmetel vastasid itaallased, et nad mängivad oma lastega keskmiselt 15 minutit päevas. „Vaid iga viies lapsevanem arvab, et mängimine on hariv,” öeldakse ajalehes „La Repubblica”. Professionaalne lauamängude disainija Andrea Angiolino aga ütleb, et mängimise abil saavad lapsevanemad aidata oma lastel arendada kujutlusvõimet ja õppida tunnustama reegleid.