Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 PIIBLI SEISUKOHT

Abielu

Abielu

Kas abielu on lihtsalt üks kooselu vorm?

„Mis Jumal on kokku pannud, seda inimene ärgu lahutagu.” (Matteuse 19:6)

MIDA ÜTLEB PIIBEL.

Jumala silmis on abielu midagi palju enamat kui üks kooselu vorm. See on mehe ja naise püha liit. Piibel ütleb: „Loomise alguses „tegi Ta [Jumal] nad meheks ja naiseks. Seetõttu jätab mees oma isa ja ema, ja need kaks saavad üheks lihaks” . . . Seega, mis Jumal on kokku pannud, seda inimene ärgu lahutagu” (Markuse 10:6—9; 1. Moosese 2:24). *

Sõnad „mis Jumal on kokku pannud” ei tähenda seda, et Jumal oleks kuidagi ette määranud, kes on iga inimese jaoks see üks ja ainuõige. Rääkides meie Loojast kui abielule alusepanijast rõhutab Piibel hoopis selle liidu tõsidust. Paarid, kes peavad oma liitu pühaks ja püsivaks, on valmis oma abielu õnnestumise nimel vaeva nägema. Õnnestumise tõenäosus suureneb veelgi, kui nad juhinduvad sellest, mida Piibel ütleb abielumehe ja abielunaise rolli kohta.

 Milline on abielumehe roll?

„Mees on oma naise pea.” (Efeslastele 5:23)

MIDA ÜTLEB PIIBEL.

Et perekond hästi toimiks, on vaja, et keegi langetaks otsuseid. Piibli järgi on see kohustus mehel. Kuid see ei anna talle õigust olla isekas türann. Samuti ei anna see talle õigust oma kohustustest kõrvale hiilida, mis vähendaks tema naise lugupidamist tema vastu ning paneks naise õlule liiga suure koorma. Jumal ootab, et mees teeks tööd ja hoolitseks oma naise eest ning osutaks talle austust kui oma lähimale ja usaldusväärseimale sõbrale (1. Timoteosele 5:8; 1. Peetruse 3:7). Mehed peaksid „armastama oma naisi nagu omaenda keha,” ütleb Efeslastele 5:28.

Mees, kes oma naist tõeliselt armastab, väärtustab tema võimeid ja andeid ning võtab lugupidavalt arvesse tema seisukohti, eriti sellistes küsimustes, mis puudutavad kogu perekonda. Mees ei peaks oma arvamusest kiivalt kinni hoidma vaid selle põhjendusega, et tema on perekonna pea. Kui jumalakartlik mees Aabraham ei tahtnud ühes perekondlikus küsimuses oma naise mõistliku nõuande järgi toimida, ütles talle Jumal, et ta oma naist kuulda võtaks (1. Moosese 21:9—12). Aabraham võttiski alandlikult nõu kuulda, misjärel tema peres valitses rahu ja ühtsus ning Jumal õnnistas neid.

Milline on abielunaise roll?

„Naised, alluge oma meestele.” (1. Peetruse 3:1)

MIDA ÜTLEB PIIBEL.

Enne seda, kui Jumal lõi Aadamale Eeva, ütles ta: „Inimesel ei ole hea üksi olla. Ma teen talle abilise, kes on talle täienduseks” (1. Moosese 2:18, UM). Mees ja naine pidid seega üksteist täiendama. Jumal ei loonud naist mitte selleks, et ta oleks oma mehega võrdne või temaga võistleks, vaid selleks, et ta oleks talle igati sobiv kaaslane. Koos oli neil võimalik täita Jumala antud ülesannet saada lapsi ja täita kogu maa oma järglastega (1. Moosese 1:28).

Jumal on andnud naisele sellised füüsilised, vaimsed ja emotsionaalsed omadused, mis aitavad tal oma rolli hästi täita. Kui naine rakendab neid omadusi targalt ja armastavalt, võib ta oma abielu õnnestumise heaks paljugi ära teha. Tema abikaasa on siis rahul ja tunneb end kindlalt. Jumala silmis on selline naine kiitust väärt (Õpetussõnad 31:28, 31). *

^ lõik 5 Piibel annab loa lahutada vaid juhul, kui üks abikaasadest on abielu rikkunud (Matteuse 19:9).

^ lõik 14 Abielupaarid leiavad palju kasulikke nõuandeid perekonna ja abielu kohta ka „Ärgake!” rubriigist „Abi peredele”.