Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 PIIBLI SEISUKOHT

Depressioon

Depressioon

Mis on depressioon?

„Ma olen küürus ja kõnnin kummargil, ma käin kurvalt kogu päeva!” (Laul 38:7)

MIDA ÜTLEVAD TEADLASED.

Kõik inimesed on vahetevahel kurvad, ent kliiniline depressioon on kurnav tervisehäire, mis kestab pikka aega ning mõjutab inimese igapäevaelu. Tuleb tunnistada, et mitte kõik eksperdid pole samal arvamusel, kust läheb piir tavalise kurbuse ja meeleoluhäire vahel. Kindel on aga see, et mõnedel inimestel esineb äärmiselt negatiivseid emotsioone, millega mõnikord kaasnevad väärtusetuse- ja süütunne.

MIDA ÜTLEB PIIBEL.

Piiblis räägitakse paljudest inimestest, kes kogesid negatiivseid tundeid. Näiteks Hanna kohta öeldakse, et ta oli „hinges kibestunud”. Seda fraasi on tõlgitud ka vastetega „tema süda oli murtud” ja „ta oli rõhutud meeleolus” (1. Saamueli 1:10). Prohvet Eelija tundis kord nii suurt hingevalu, et palus Jumalal võtta temalt elu! (1. Kuningate 19:4.)

Esimese sajandi kristlasi ergutati rääkima „lohutavalt masendunud hingedega” (1. Tessalooniklastele 5:14). Ühe teatmeteose järgi võib väljend „masendunud hinged” viidata neile, „kelle elumured on ajutiselt enda alla matnud”. Tõepoolest, isegi piibliaegadel elanud ustavad jumalateenijad tundsid mõnikord sügavat masendust.

 Kas inimene on ise oma depressioonis süüdi?

„Kogu loodu aina ägab üheskoos ja on valudes praeguseni.” (Roomlastele 8:22)

MIDA ÜTLEB PIIBEL.

Piibel õpetab, et haiguste põhjuseks on esimese inimpaari mäss Jumala vastu. Näiteks Laul 51:7 ütleb: „Vaata, süüteos olen ma sündinud ja patus on mu ema mind saanud!” Kirjakoht Roomlastele 5:12 lisab: „Nagu ühe inimese [esimese inimese, Aadama] kaudu patt tuli maailma ja patu kaudu surm, nii on surm kandunud kõigisse inimestesse, sest nad kõik on pattu teinud.” Me oleme vastuvõtlikud nii füüsilistele kui ka emotsionaalsetele haigustele, kuna oleme pärinud Aadamalt ebatäiuse. Seetõttu „kogu loodu aina ägab üheskoos ja on valudes praeguseni” (Roomlastele 8:22). Kuid Piibel räägib ka lootusest, mida ei saa anda ükski arst: selleks on Jumala tõotus luua uus rahuküllane maailm, kus ei ole ühtki haigust, sealhulgas depressiooni (Ilmutus 21:4).

Kuidas depressiooniga toime tulla?

„Jehoova on ligi neile, kes murtud on südamelt, ja päästab need, kellel on rõhutud vaim!” (Laul 34:19)

MIKS SEE PEAKS MEILE HUVI PAKKUMA.

Me ei saa oma elu täielikult kontrollida ning seepärast võib juhtuda halbu asju, mis meid mõjutavad (Koguja 9:11, 12). Kuid meil on võimalik midagi ette võtta, et negatiivsed tunded meie üle võimust ei saaks.

MIDA ÜTLEB PIIBEL.

Piibel kinnitab, et haiged vajavad arsti (Luuka 5:31). Seega kui meeleoluhäired põhjustavad sulle vaeva, siis on igati õige otsida arstiabi. Piibel julgustab meid ka pöörduma palves Jumala poole. Näiteks Laul 55:23 ütleb: „Heida Jehoova peale oma koorem, ja tema hoolitseb sinu eest; ta ei lase iialgi kõikuda õiget!” Palve ei ole lihtsalt abinõu oma enesetunde parandamiseks. Palve on suhtlemine Jumal Jehoovaga, kes on „ligi neile, kes murtud on südamelt” (Laul 34:19).

Sa võid leida tuge ka sellest, kui räägid oma tunnetest lähedase sõbraga (Õpetussõnad 17:17). „Üks mu usukaaslane pidi mind natuke tagant torkima, et ma oma tunnetest räägiksin,” ütleb Daniela, kes on Jehoova tunnistaja. „Ehkki ma olin selleteemalisi vestlusi aastaid vältinud, märkasin peagi, et rääkimisest on palju abi. Mind üllatas, kui suurt kergendust see pakub.”