Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 PIIBLI SEISUKOHT

Abielueelne seks

Abielueelne seks

Kas abielueelne seks on vale?

„Sest see on Jumala tahe, . . . et te hoiduksite hoorusest.” (1. Tessalooniklastele 4:3)

MIDA ARVATAKSE.

Mõnes kultuuris ei panda pahaks, kui kaks vallalist täiskasvanut on seksuaalsuhetes, kui mõlemad seda soovivad. Mõnel pool aktsepteeritakse ka teismelistevahelisi abielueelseid intiimsuhteid.

MIDA ÜTLEB PIIBEL.

Piibel kasutab abieluvälise seksuaaltegevuse kohta sõna „hoorus”. Jumal soovib, et tema teenijad hoorusest hoiduksid (1. Tessalooniklastele 4:3). Hoorust nimetatakse koos teiste tõsiste pattudega, nagu abielurikkumine, spiritismiga tegelemine, joomarlus, ebajumalakummardamine, mõrvamine ja varastamine (1. Korintlastele 6:9, 10; Ilmutus 21:8).

MIKS ON SEE KÜSIMUS TÄHTIS.

Ühest küljest sellepärast, et Piibel hoiatab: „Jumal nuhtleb hoorajaid” (Heebrealastele 13:4, P 1997). Kuid mis veelgi olulisem, kuuletudes Jumala seadustele seksuaalmoraali vallas, saame tõestada oma armastust tema vastu (1. Johannese 5:3). Jumal Jehoova omakorda õnnistab neid, kes tema käskudest kinni peavad (Jesaja 48:18).

 Kas igasugused abielueelsed seksuaalsuhted on valed?

„Hoorust ja igasugust ebapuhtust ega ahnust ärgu isegi mainitagu teie seas.” (Efeslastele 5:3)

MIDA ARVATAKSE.

Paljud inimesed arvavad, et kui tegu pole just seksuaalvahekorraga, pole mis tahes muudes intiimsuhetes enne abiellumist midagi halba.

MIDA ÜTLEB PIIBEL.

Rääkides amoraalsest seksuaalkäitumisest, mainib Piibel peale hooruse ka „ebapuhtust” ja „häbitut käitumist” (2. Korintlastele 12:21). Seega mõistame, et on abielueelseid intiimsuhteid, mis on Jumala silmis vastikud, isegi kui need ei hõlma sugulist vahekorda.

Rääkides seksist, on Piibli põhimõte selge — seksuaalsuhted pole lubatud kellegi muu kui mehe ja naise vahel, kes on omavahel abielus. Piibel taunib ka „himurat seksuaalset iha” (1. Tessalooniklastele 4:5). Mida see tähendab? Mõtle ühele näitele. Mees ja naine, kes plaanivad abielluda, on otsustanud sugulisest vahekorrast hoiduda. Siiski rahuldavad nad oma seksuaalseid ihasid mõnel teisel moel. Nii tehes himustavad nad endale midagi, mis neile ei kuulu. Seetõttu võib öelda, et nad on „himura seksuaalse iha” küüsi langenud. Piibel mõistab seesuguse seksuaalse ahnuse hukka (Efeslastele 5:3—5).

Kuidas vältida seksuaalset amoraalsust?

„Põgenege hooruse eest!” (1. Korintlastele 6:18)

MIKS ON SEE KÜSIMUS TÄHTIS.

Piibel näitab, et neil, kes on abielueelsetes seksuaalsuhetes, on oht jääda ilma Jumala heakskiidust (Koloslastele 3:5, 6).

MIDA ÜTLEB PIIBEL.

Piibel soovitab inimestel hooruse eest põgeneda (1. Korintlastele 6:18). See tähendab, et meil tuleb hoida end nii kaugele, kui võimalik kõige eest, mis võiks meid amoraalsusele ahvatleda (Õpetussõnad 22:3). Näiteks on moraalselt puhtaks jäämiseks vaja hoiduda tihedast läbikäimisest nendega, kes eiravad Jumala põhimõtteid seoses seksiga. Piibel hoiatab: „Kes tarkadega läbi käib, saab targaks, aga kes alpidega seltsib, selle käsi käib halvasti!” (Õpetussõnad 13:20).

Seksuaalse väärkäitumiseni võib viia ka oma mõistuse toitmine amoraalsete mõtetega (Roomlastele 8:5, 6). Seega on tark hoiduda muusikast, videotest, trükistest ja kõigest muust, mis loob seksuaalsuhetest väära kujutluspildi või õhutab seksuaalsuhteid, mis Jumalale ei meeldi (Laul 101:3).