Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 INTERVJUU | BRETT SCHENCK

„Olen veendunud, et on olemas Looja”

„Olen veendunud, et on olemas Looja”

Brett Schenck on endine keskkonnakonsultant Ameerika Ühendriikides. Ta uuris taimede, loomade ja keskkonna vastastikust sõltuvust. Miks ta usub Loojasse? „Ärgake!” esitas talle mõned küsimused tema teadustöö ja usu kohta.

Rääkige natuke oma taustast.

Mu isa oli mehaanikainsener ning ta rääkis mulle sageli vaimustunult matemaatikast ja teadusest. Elasime New Parise külas, Ohio osariigis. Lapsena pakkusid mulle suurt huvi taimed ja loomad, mis elutsesid ojades ja tiikides minu kodu lähedal. Hiljem läksin õppima Purdue ülikooli ning valisin erialaks ökoloogia.

Kas teid huvitas ka religioon?

Jah, huvitas küll. Kuna olime luterlased, siis innustas isa mind just selle religiooniga põhjalikumalt tutvuma. Õppisin kreeka ühiskeelt ehk koineed, mis on üks neist keeltest, milles Piibel algselt kirja pandi. Mul tekkis Piibli vastu sügav lugupidamine.

Kuidas te suhtusite evolutsiooniteooriasse?

Minu kirik toetas seda teooriat ja mu kolleegid uskusid sellesse. Niisiis ei osanud ma seda kahtluse alla seada. Kuid ma uskusin ka Jumalasse. Mul oli ähmane ettekujutus, et need kaks asja on omavahel kooskõlas. Ehkki ma pidasin Piiblist lugu, ei arvanud ma, et see on Jumalalt.

Mis muutis teie seisukohta Piibli suhtes?

Minu ja mu naise Debbie juurde tulid kaks Jehoova tunnistajat, Steve ja Sandy. Nad näitasid meile, et ehkki Piibel pole teaduseraamat, on see teaduslikult täpne. Näiteks öeldakse selles Jumala kohta: „See on tema, kes istub maasõõri kohal” (Jesaja 40:22). Samuti öeldakse seal: „Ta . . . riputab maa eimillegi kohale!” (Iiob 26:7). Sel ajal kasutasin ma oma ökoloogiauuringutes satelliitfotosid ning seepärast avaldasid need piiblisalmid mulle sügavat muljet. Need pandi  kirja kaua enne seda, kui oli pildistatud maakera, mis justkui ripub tühjuses. Steve’i ja Sandyga Piiblit uurides sain teada prohvetiennustustest, mis on täide läinud. Samuti nägin, et Piibel annab praktilist nõu, ning selle selgitused rahuldasid mind. Ajapikku jõudsin veendumusele, et Piibel on Jumala Sõna.

Millal te hakkasite elu päritolule teistmoodi vaatama?

Kord näitas Steve mulle Piiblist üht salmi, kus öeldakse: „Jehoova Jumal valmistas inimese, kes põrm on, mullast” (1. Moosese 2:7). Esimese inimese loomise kohta on olemas kirjalik dokument! Kuid minus tärkas küsimus: kas Piibel on kooskõlas teaduslike faktidega? Steve ergutas mind ise seda asja uurima ja nii ma ka tegin.

Mida te saite teada evolutsiooni kohta?

Nii mõndagi. Üks asi, mida evolutsiooniteooria püüab selgitada, on liikide päritolu. Kõigil elusolenditel on tõhusad organid, nagu näiteks süda, kopsud ja silmad. Ka mikroskoopilisel tasandil võib märgata rakkude sees suurepäraselt kavandatud „masinaid”. Kust need on pärit? Evolutsionistid väidavad, et tõhusaimad mehhanismid osutuvad valituks automaatselt, sest elusolendid, kellel need on, püsivad suurema tõenäosusega elus. Kuid selline mõttekäik ei vasta küsimusele, kust on need mehhanismid pärit. Avastasin, et on palju teadlasi, kelle arvates evolutsiooniteooria sellele küsimusele ei vasta. Üks zooloogiaprofessor tunnistas mulle, et ta ei usu ühtki evolutsiooniteooriat, aga ta ei taha sellest avalikult rääkida, sest muidu kaotaks ta oma töö.

Kas teie teadmised ökoloogiast on tugevdanud teie usku?

Jah, kindlasti. Minu töö seisnes selles, et uurisin, kuidas elusolendid üksteisest sõltuvad. Kõik elusolendid maa peal sõltuvad millestki. Võtame näiteks lilled ja mesilased. Lillede värvus, lõhn, nektar ja ülesehitus on kavandatud nii, et see meelitaks mesilasi ligi ja nende külge jääks õietolmu. Mesilased omakorda on loodud võimega õiest nektarit kätte saada ja taimi tolmeldada. On täiesti selge, et lilled ja mesilased on kavandatud varustama üksteist sellega, mida teine vajab.

Looduslike süsteemide vastupidavus on mind veennud, et on olemas Looja

Ökosüsteemis ilmneb vastastikune sõltuvus väga selgelt. See on keskkond, kuhu kuulub tuhandeid erinevaid loomi, taimi, baktereid ja seeni. Kõik loomad vajavad hapnikku ja toiduks taimi ning enamik õitsevaid taimi sõltub loomadest. Ehkki ökosüsteemid on äärmiselt keerukad ja elusorganismid neis väga õrnad, püsivad need tuhandeid aastaid. Reostuse korral on keerukas ökosüsteem võimeline taastuma, kui reostusallikas kõrvaldatakse. Kui mõtlen sellele, kui vastupidavad on looduslikud süsteemid, veenab see mind Looja olemasolus.

Miks teist sai Jehoova tunnistaja?

Ma olin väga mures selle pärast, kuidas inimühiskond loodust rikub. Ma teadsin, et ökosüsteemid on küll vastupidavad, kuid ainult teatud piirini. Jehoova tunnistajatelt sain ma teada, et Jumal on tõotanud „hävitada need, kes hävitavad maad” (Ilmutus 11:18). Need sõnad olid minu jaoks tähtsad. Piiblit uurides jõudsin ma arusaamisele, et sinna kirjapandut võib usaldada.

Mulle meeldib oma uskumustest teistele rääkida ja ma olen uurinud Piiblit ka mõnede teadlastega. Kui olin 55-aastane, jäin pensionile, et saaksin kasutada rohkem aega selleks, et aidata inimestel tundma õppida oma Loojat ja tema eesmärki meie imelise maaga.