Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 PIIBLI SEISUKOHT

Tervis

Tervis

Kas Jumalale läheb korda, kuidas me oma tervise eest hoolitseme?

„Ära viibi viina joojate ega liha õgijate killas.” (Õpetussõnad 23:20)

MIKS SELLINE KÜSIMUS TEKIB.

Piibel ei ole meditsiiniline käsiraamat ning seal pole kirjas käske ja keelde iga eluvaldkonna kohta. Siiski saame Piibli vahendusel teada, kuidas Jumal suhtub tervise eest hoolitsemisse.

MIDA ÜTLEB PIIBEL.

Paljudest Piibli jutustustest ilmneb Jumala seisukoht, et on õige oma tervise eest hoolitseda. Näiteks mõistab Piibel hukka sellised tervistkahjustavad liialdused nagu alkoholi kuritarvitamine ja liigsöömine (Õpetussõnad 23:20). Seadusekogus, mille Jumal andis Iisraeli rahvale, olid kirjas juhised haiguste leviku kontrollimiseks. See seadus sisaldas ka täpseid juhtnööre, kuidas ära hoida õnnetusjuhtumeid (5. Moosese 22:8). On selge, et Piibel innustab meid oma tervise eest mõistlikul määral hoolt kandma.

 Mis on Piibli järgi haigestumise põhjus?

„Ühe inimese kaudu patt tuli maailma ja patu kaudu surm.” (Roomlastele 5:12)

MIDA ÜLDISELT ARVATAKSE.

Paljud usuvad, et haigused on lihtsalt üks äpardus evolutsiooni protsessis. Teiste arvates on terviseprobleemide taga müstilised jõud, nagu näiteks kurjad vaimud.

MIDA ÜTLEB PIIBEL.

Me jääme haigeks seetõttu, et esimesed inimesed tõstsid Jumala vastu mässu (Roomlastele 5:12). Enne seda sündmust oli meie esivanematel Aadamal ja Eeval täiuslik tervis. Nad teadsid, et kui nad loobuvad Jumala hoolitsusest, siis nad surevad (1. Moosese 2:16, 17). Esimesed inimesed põlgasid teadlikult ära sõpruse Jumalaga ning kaotasid täiuslikkuse *.

Meie mässumeelsete esivanemate ebatäiuslikkus on kandunud edasi meile. Seega, hoolimata kõigist pingutustest, tuleb ikkagi ette, et jääme haigeks.

MIDA SA SAAD TEHA.

Piibel annab teada, et kui elame kooskõlas Jumala antud tarkade põhimõtetega, siis on meil tulevikus võimalus rõõmu tunda täiuslikust tervisest maises paradiisis (Jesaja 33:24). Jumal on tõotanud kõrvaldada igasuguse valu, haigused ja ka surma (Ilmutus 21:3, 4).

Kas Piibli järgi on vale otsida arstiabi?

„Arsti ei vaja mitte terved, vaid haiged.” (Matteuse 9:12)

MIDA ÜLDISELT ARVATAKSE.

Paljud propageerivad tavameditsiini asemel usutervendamist.

MIDA ÜTLEB PIIBEL.

Piibliaegadel oli Jumala rahva seas inimesi, kes pakkusid arstiabi (1. Moosese 38:28; Koloslastele 4:14). Piiblis ei ole ühtegi vihjet selle kohta, nagu poleks Jumalale meeldinud, et tollel ajal kasutati ravimtaimi ja salve, anti juhiseid toitumise osas või pakuti abi muudes terviseküsimustes. Jeesus ise ütles, et „arsti ei vaja terved, vaid haiged” (Matteuse 9:12).

Kuid päris igasuguseid ravimeetodeid Piibel heaks ei kiida. Näiteks tänapäevane usutervendamine ei ole Piibliga kooskõlas. Samuti mõistab Jumal hukka ravi, mis on seotud spiritismiga (Galaatlastele 5:19—21). Jättes kõrvale ravimeetodid, mille Piibel hukka mõistab, on terviseprobleemide korral igati mõistlik viivitamatult sobivat ravi otsida.

^ lõik 10 Sõna „täiuslikkus” kirjeldab siin esimeste inimeste suurepärast tervislikku seisundit, mis oli neil siis, kui Jumal nad lõi. Neil ei olnud haigusi ja nad ei pidanud surema.