Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Usaldusväärne raamat. 2. osa

Assüüria piibliajaloos

Usaldusväärne raamat. 2. osa

See on seitsmest osast koosneva artiklisarja teine artikkel. Piibliajalooga seotud seitsmest maailmariigist jutustav sari ilmub ajakirja „Ärgake!” järjestikustes numbrites. Eesmärk on näidata, et Piibel on usaldusväärne ja Jumala inspireeritud ning annab edasi lootusesõnumit, et inimese võimu kuritarvitamisest põhjustatud kannatustele saabub lõpp.

AINUÜKSI Assüüria mainimine võis muistsetel Lähis-Ida rahvastel hirmujudinad peale ajada. Piibli Joona raamatust ilmneb, et kui Jumal tegi prohvet Joonale ülesandeks kuulutada Assüüria pealinnas Niineves kohtusõnumit, põgenes too hoopis vastassuunas! (Joona 1:1–3.) See võis olla tingitud assüürlaste hirmuäratavast mainest.

Usaldusväärne ajalugu

Piibli prohvet Nahum kirjeldas Niinevet kui „lõukoerte pesapaika” ja „veresüüga linna”. Ta lisas: „Ei lakka mahamurdmine! Kuule! Piitsaplaks ja rattamürin, kihutavad hobused ja rappuvad vankrid! Ratsud ajavad püsti, mõõgad sähvivad ja piigid välguvad! Ja mahalööduid on palju, laipu on määratu hulk, korjustel pole otsa, korjuste  peale komistatakse!” (Nahum 2:12; 3:1–3.) Kas ilmalik ajalugu kinnitab Piibli kirjeldust muistsest Assüüriast?

Raamat „Light From the Ancient Past” nimetab Assüüriat „halastamatuks sõjamasinaks, mis terroriseeris oma vaenlasi sihilike koledustega”. Järgnevalt võib lugeda, kuidas Assüüria kuningas Assurnasirpal II hooples sellega, et kohtles vastuhakkajaid väga julmalt:

Seinareljeefil on kujutatud vangide elusalt nülgimist

„Ma püstitasin samba tema linnavärava ette ja nülgisin kõik pealikud, kes olid mulle vastu hakanud, ja ma katsin samba nende nahkadega; mõne müürisin samba sisse, mõne torkasin teibasse ja kinnitasin seejärel samba külge ... ma lõikasin pealikel maha jäsemed, kõigil õukonnaametnikel, kes olid mässanud ... Paljud vangid nende hulgast põletasin ma tulega ja paljud võtsin ma elusalt vangi.” Kui arheoloogid kaevasid välja Assüüria kuningapaleed, leidsid nad seinad, kus oli kujutatud vangidele osaks saanud hirmuäratavat kohtlemist.

Assüürlased vallutasid põhjakuningriigi Iisraeli pealinna Samaaria aastal 740 e.m.a ja viisid selle elanikud pagendusse. Kaheksa aastat hiljem tungis Assüüria Juudasse (2. Kuningate 18:13). * Assüüria kuningas Sanherib nõudis Juuda kuningalt Hiskijalt, et see maksaks talle tribuudina 30 talenti kulda ja 300 talenti hõbedat. Piiblijutustus annab teada, et Hiskija tegigi seda. Sellegipoolest käskis Sanherib Juuda pealinnal Jeruusalemmal talle tingimusteta alistuda (2. Kuningate 18:9–17, 28–31).

Prisma, millel on kirjas Sanheribi hooplemised seoses Juuda vallutamisega

Niineves leidsid arheoloogid Sanheribi annaalidest ülestähenduse, kus kirjeldatakse neidsamu sündmusi. Savist kuuekandilisel prismal on tekst, kus Assüüria kuningas hoopleb: „Mis puudutab seda juut Hiskijat, siis tema ei alistunud mu ikkele, ma piirasin talle kuuluvaid 46 tugevat linna, müüridega kaitstud kindlusi ja paljusid väikseid külasid nende ümbruses ning vallutasin [need] ... Temast [Hiskijast] tegin ma vangi Jeruusalemmas, ta kuningakojas, ta oli otsekui lind puuris.” Seejärel väidab Sanherib, et Hiskija saatis talle „30 talenti kulda, 800 talenti hõbedat, vääriskive ... (ja) igasugu muid hinnalisi aardeid”, mainides märksa suuremat hõbetalentide arvu, kui ta tegelikult sai.

On hea tähele panna, et Sanherib ei väida, nagu oleks ta Jeruusalemma vallutanud. Tegelikult ei maini ta sõnagi sellest, milline laastav kaotus tema sõjaväele jumaliku vahelesegamise tõttu osaks sai. Piibel annab teada, et Jumala ingel lõi ühe ööga maha 185 000 assüüria sõjameest (2. Kuningate 19:35, 36). Õpetlane Jack Finegan sõnab: „Arvestades Assüüria kuningate üldiselt hooplevat stiili raidkirjadel, oleks äärmiselt tavatu oodata, et Sanherib oleks taolist kaotust maininud.”

 Usaldusväärsed prohvetikuulutused

Ligikaudu sada aastat enne, kui Assüüria impeerium langes, kuulutas Jesaja, et Jehoova Jumal nuhtleb neid ülbeid vallutajaid Tema rahva häbematu kohtlemise pärast. „Ma nuhtlen Assuri kuningat ta südame ülbuse vilja ja suureliste silmade kõrkuse pärast,” teatas Jehoova (Jesaja 10:12). Ka Jumala prohvet Nahum andis teada, et Niinevet rüüstatakse, selle väravad jäetakse vaenlastele valla ja linnavalvurid põgenevad (Nahum 2:9, 10; 3:7, 13, 17, 19). Piibli prohvet Sefanja kirjutas, et linn jääb „lagedaks” (Sefanja 2:13–15).

Need hävingut puudutavad prohvetikuulutused täitusid aastal 632 e.m.a. Sel aastal vallutasid babüloonlaste ja meedlaste ühisväed Niineve ning Assüüria impeeriumile sai osaks häbiväärne lõpp. Üks samast ajast pärit Babüloonia kroonika annab seoses selle sündmusega teada, et vallutajad „võtsid linnast ja templist kaasa rikkaliku sõjasaagi” ning muutsid Niineve „kivikangruks”. Nüüdisajal märgistavad muistse Niineve asukohta Tigrise jõe idakaldal, tänapäevase Põhja-Iraagi linna Mosuli äärsel kõnnumaal varemekünkad.

Assüüria laastamisel oli aga oma osa veel ühe piiblikuulutuse täitumises. Varem, aastal 740 e.m.a, olid assüürlased viinud kümnest suguharust koosneva kuningriigi elanikud pagendusse. Umbes selsamal ajal ennustas Jumala prohvet Jesaja, et Jehoova „murrab Assuri”, „tallab teda” ja toob Iisraeli tagasi kodumaale. Jesaja kirjutas: „Rahva jäägi, kes on järele jäänud, Assurist ..., korjab [Jumal] kokku.” Umbes 200 aastat hiljem täpselt nii juhtuski! (Jesaja 11:11, 12; 14:25.)

Tõotus, mida võib kindlalt usaldada

Kaua enne Niineve hävingut – ajal, mil selle linna kuningad oma vaenlasi veel kabuhirmu all hoidsid – kuulutas Jesaja ette ühe täiesti teistsuguse kuninga saabumist. Ta kirjutas: „Meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks: ... Rahuvürst! Suur on valitsus ja otsatu on rahu Taaveti aujärjel ja tema kuningriigi üle, et seda kinnitada ja toetada kohtu ja õiglusega, sellest ajast ja igavesti! Vägede Jehoova püha viha teeb seda!” (Jesaja 9:5, 6).

„Rahuvürst” Jeesus Kristus hakkab valitsema terve maakera üle. Laulus 72:7, 8 on kirjas: „Tema päevil õitseb õige ja valitseb suur rahu, kuni enam ei ole kuud! Ta valitseb merest mereni ja Frati [Eufrati] jõest ilmamaa otsani!”

Selle võimsa „rahuvürsti” kaudu täitub Jehoova Jumala ennustus kirjakohas Laul 46:9, 10: „Tulge ja vaadake Jehoova tegusid, kes saadab jubedused maa peale, kes lõpetab sõjad maailma otsani, murrab katki ammu ja raiub puruks piigi ja põletab vankrid ära tulega!”

Piibli prohvetikuulutuse täitumise eelmänguks on Jehoova tunnistajate korraldatav piibliharidusprogramm, mis õpetab inimestele rahuteed, nii nagu Jeesus õpetas. Tõepoolest, ennustuse piiblitekstis Jesaja 2:4 viib täide Jumal, mitte inimesed. Seal öeldakse: „Nad taovad oma mõõgad sahkadeks ja piigid sirpideks; rahvas ei tõsta mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdima!” Maailm aga ühes oma juhtidega kulutab sõjaliseks otstarbeks triljon dollarit aastas!

Täpse ajaloo ja prohvetikuulutuste tõttu on Piibel klass omaette, kinnitades siirastele tõeotsijatele, et see on vaieldamatult usaldusväärne raamat. Järgmises selle sarja artiklis käsitleme muistset Babüloni, piibliajaloo kolmanda maailmariigi pealinna.

^ lõik 9 Pärast Saalomoni valitsemisaega jagunes 12 suguharust koosnenud Iisrael kaheks: Juuda ja Benjamin moodustasid lõunapoolse kuningriigi, ülejäänud kümme suguharu põhjapoolse kuningriigi. Lõunapoolse kuningriigi pealinn oli Jeruusalemm, põhjapoolse kuningriigi pealinn Samaaria.