Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Kuidas sa vastaksid?

Kuidas sa vastaksid?

 Kuidas sa vastaksid?

Mis on pildil valesti?

Loe Apostlite teod 8:26–40. Seejärel vaata pilti. Mis on siin valesti? Kirjuta oma vastused alltoodud ridadele.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

3. ․․․․․

ARUTELUKS.

Miks ei saanud eunuhh aru sellest, mida ta luges? Kuidas teda aidati? Kuidas võid sina eunuhhi jäljendada?

Lastele otsimiseks

Kas sa leiad need pildid sellest ajakirjast? Mida sa pildil näed?

Selles numbris

Vasta küsimustele ja lisa puuduvad piiblisalmid.

LK 8 Mida sa peaksid ’välja ostma’? Efeslastele 5:․․․

LK 9 Millest me peaksime hoiduma? Luuka 12:․․․

LK 10 Kui su vaenlasel on nälg, siis mida sa peaksid tegema? Roomlastele 12:․․․

LK 20 Millele innustab Piibel välimusest rääkides meid keskenduma? 1. Peetruse 3:․․․

Mida sa tead kohtumõistja Jeftast?

Loe Kohtumõistjate 11:1–12:7. Seejärel vasta järgmistele küsimustele.

4. ․․․․․

Millisest Iisraeli 12 suguharust ta oli?

VIHJE: vaata 4. Moosese 26:29.

5. ․․․․․

Mis rahva käest ta Iisraeli vabastas?

6. ․․․․․

Õige või vale? Ta elas pärast Joosepit, kes oli Jaakobi (Iisraeli) poeg.

ARUTELUKS.

Miks oli Jefta tütar sinu arvates nõus toimima oma isa tõotuse järgi? Kuidas sina saaksid Jefta tütart jäljendada?

▪ Vastused leheküljel 28

 VASTUSED 31. LK KÜSIMUSTELE

1. Filippus oli tõenäoliselt üksi.

2. Eunuhh sõitis vankris, mitte hobuse seljas.

3. See sündmus toimus kõrbes, mitte rahvarohkes linnas.

4. Manasse (4. Moosese 26:29; Kohtumõistjate 11:1).

5. Ammonlaste (Kohtumõistjate 11:4).

6. Õige.